intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học chương "Cơ học chất lưu" Vật lý 10 nâng cao

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

0
203
lượt xem
60
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học chương "Cơ học chất lưu" Vật lý 10 nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu các vấn đề về dạy học dự án, từ đó vận dụng phương pháp dạy học này để dạy chương "Cơ học chất lưu" thuộc chương trình Vật lý lớp 10 nâng cao nhằm giúp học sinh tiếp cận một phương pháp học tập mới, tạo cơ hội để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng trong thực tiễn và phát triển khả năng tư duy. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học chương "Cơ học chất lưu" Vật lý 10 nâng cao

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Đắc Ngọc Thảo<br /> <br /> VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO DẠY<br /> HỌC CHƯƠNG “CƠ HỌC CHẤT LƯU” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Đắc Ngọc Thảo<br /> <br /> VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO DẠY<br /> HỌC CHƯƠNG “CƠ HỌC CHẤT LƯU” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ<br /> MÃ SỐ: 60 14 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. PHAN GIA ANH VŨ<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu<br /> trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào<br /> khác. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng tải trên<br /> các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Đắc Ngọc Thảo<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Được sự đồng ý của nhà trường, sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, tôi đã hoàn<br /> thành luận văn này.<br /> Đầu tiên, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Phan Gia Anh vũ, người trực tiếp<br /> hướng dẫn, động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn thầy thầy Tô Lâm Viễn Khoa - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5<br /> trường THPT Gia Định, học sinh các lớp 10A5 trường THPT Gia Định, 10C12, 10C4<br /> trường THPT Gò Vấp, các thầy cô tổ Lý trường THPT Gò Vấp cùng các bạn lớp cao học<br /> K20 đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian làm luận văn.<br /> Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong khoa đã tạo điều<br /> kiện tốt cho tôi học tập, làm việc và nghiên cứu.<br /> Sau cùng, tôi xin cảm ơn cha mẹ, là những người sinh thành, dưỡng dục tôi nên người.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng thời gian có hạn nên luận văn không tránh khỏi<br /> những thiếu sót, rất mong nhận được những lời góp ý chân thành.<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh, 01-09-2011<br /> Người thực hiện luận văn<br /> <br /> Nguyễn Đắc Ngọc Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................... 2<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. 3<br /> MỤC LỤC ................................................................................................... 4<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................... 7<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ................................................................... 8<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .............................................................. 9<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................... 10<br /> 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 10<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................... 11<br /> 3. Tổng quan các đề tài nghiên cứu có liên quan ........................................................ 12<br /> 4. Giả thuyết khoa học ................................................................................................. 13<br /> 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 13<br /> 6. Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................................. 13<br /> 7. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 13<br /> 8. Những đóng góp của đề tài...................................................................................... 14<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> DỰ ÁN ....................................................................................................... 15<br /> 1.1. Cơ sở lí luận của các mô hình dạy học tích cực – dạy học hướng vào người học<br /> ..................................................................................................................................... 15<br /> 1.1.1. Mục tiêu giáo dục trong thời đại mới .................................................................................. 15<br /> 1.1.2. Các lý thuyết về dạy học tích cực – dạy học hướng vào người học .................................... 16<br /> 1.1.3. Một số phương pháp dạy học hướng vào người học ........................................................... 26<br /> <br /> 1.2. Dạy học dự án ....................................................................................................... 29<br /> 1.2.1. Khái quát về dạy học dự án ................................................................................................. 29<br /> 1.2.2. Các đặc trưng của dạy học dự án......................................................................................... 30<br /> 1.2.3. Các loại dự án ...................................................................................................................... 32<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản