Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm trong dạy học phần Hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

0
87
lượt xem
36
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm trong dạy học phần Hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài: bài tập hóa học, bài tập hóa học thực nghiệm, thí nghiệm hóa học, kĩ năng thí nghiệm hóa học; tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy nội dung thực nghiệm và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm trong trường THPT; nghiên cứu mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình hóa học THPT; xây dựng hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm; thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống bài tập đã xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm trong dạy học phần Hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Quyên<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG<br /> BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN<br /> HÓA HỌC PHI KIM Ở TRƯỜNG<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Quyên<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG<br /> BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN<br /> HÓA HỌC PHI KIM Ở TRƯỜNG<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học<br /> Mã số : 60 14 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> TS. NGUYỄN PHÚ TUẤN<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau một thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi xin bày tỏ sự biết ơn<br /> chân thành và sâu sắc đến:<br /> Các thầy cô giáo Khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí<br /> Minh và trường Đại học Sư phạm Hà Nội … là những thầy cô đã đào tạo và hướng<br /> dẫn để tôi có đủ khả năng thực hiện luận văn khoa học này.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Phú Tuấn – người<br /> hướng dẫn khoa học – đã luôn quan tâm, động viên, tận tình giúp đỡ và chỉ dẫn tôi<br /> suốt quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn.<br /> PGS. TS. Trịnh Văn Biều, người thầy luôn quan tâm và dẫn dắt chúng tôi những<br /> bước đi đầu tiên trong lĩnh vực lý luận dạy học và với con đường khoa học.<br /> Xin gởi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo tổ Hóa học và các em học sinh trường<br /> THPT Nguyễn Văn Linh (Bình Thuận), THPT Vĩnh Lộc (Tp. Hồ Chí Minh) và<br /> THPT Trấn Biên (Đồng Nai) đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt đợt thực nghiệm<br /> sư phạm.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và tình thân ái đến những người thân<br /> trong gia đình cùng bạn bè và đồng nghiệp xa gần, những người đã cùng tôi trao đổi<br /> và chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập cũng như thời<br /> gian thực hiện luận văn này.<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Quyên<br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng, các hình<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ............................ 4<br /> 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .................................................................... 4<br /> 1.2. Mục tiêu và xu hướng phát triển giáo dục hiện nay ở trường THPT.............. 5<br /> 1.2.1. Mục tiêu giáo dục hiện nay...................................................................... 5<br /> 1.2.2. Xu hướng phát triển giáo dục .................................................................. 7<br /> 1.3. Thí nghiệm hoá học ........................................................................................ 8<br /> 1.3.1. Khái niệm về thí nghiệm hoá học ............................................................ 8<br /> 1.3.2. Phân loại thí nghiệm hoá học ................................................................. 8<br /> 1.3.3. Tác dụng, ý nghĩa của thí nghiệm hoá học ........................................... 11<br /> 1.3.4. Những yêu cầu đối với thí nghiệm hoá học .......................................... 11<br /> 1.4. Kĩ năng thí nghiệm hoá học .......................................................................... 12<br /> 1.4.1. Khái niệm............................................................................................... 12<br /> 1.4.2. Vai trò của kĩ năng thí nghiệm hoá học ................................................ 13<br /> 1.4.3. Một số kĩ năng thí nghiệm hoá học cần rèn luyện của giáo viên .......... 14<br /> 1.4.4. Một số kĩ năng thí nghiệm hoá học cần rèn luyện cho học sinh ........... 15<br /> 1.5. Bài tập hoá học.............................................................................................. 20<br /> 1.5.1. Khái niệm bài tập hoá học ..................................................................... 20<br /> 1.5.2. Tác dụng, ý nghĩa của bài tập hoá học ................................................. 21<br /> 1.5.3. Phân loại bài tập hoá học ...................................................................... 22<br /> 1.6. Bài tập hoá học thực nghiệm ........................................................................ 24<br /> 1.6.1. Tác dụng của bài tập hoá học thực nghiệm .......................................... 24<br /> 1.6.2. Phân loại bài tập hoá học thực nghiệm ................................................. 25<br /> 1.6.3. Cấu trúc bài tập hoá học thực nghiệm .................................................. 27<br /> 1.6.4. Bài tập thực nghiệm trong chương trình hoá học ở trường THPT ...... 27<br /> 1.6.5. Bài tập hoá học thực nghiệm dạng trắc nghiệm .................................. 28<br /> <br /> 1.7. Thực trạng của việc sử dụng bài tập hoá học thực nghiệm ở trường THPT. 35<br /> 1.7.1. Quá trình điều tra thực trạng .................................................................. 35<br /> 1.7.2. Kết quả điều tra thực trạng .................................................................... 35<br /> Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC NGHIỆM<br /> PHẦN HÓA HỌC PHI KIM ................................................................................. 39<br /> 2.1. Tổng quan về chương trình môn hoá học phần phi kim ............................... 39<br /> 2.1.1. Mục tiêu cơ bản ..................................................................................... 39<br /> 2.1.2. Cấu trúc chương trình ............................................................................ 39<br /> 2.2. Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm hoá học ......................................... 40<br /> 2.2.1. Cơ sở và phương pháp xây dựng bài tập hoá học thực nghiệm ............ 40<br /> 2.2.2. Qui trình xây dựng bài tập hoá học thực nghiệm .................................. 41<br /> 2.3. Hệ thống bài tập thực nghiệm phần hoá học phi kim ................................... 45<br /> 2.3.1. Bài tập thực nghiệm chương “Halogen”................................................ 46<br /> 2.3.2. Bài tập thực nghiệm chương “Oxi – lưu huỳnh” ................................... 55<br /> 2.3.3. Bài tập thực nghiệm chương “Nitơ – photpho” ..................................... 63<br /> 2.3.4. Bài tập thực nghiệm chương “Cacbon – silic” ...................................... 70<br /> 2.4. Sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học hoá học ở trường THPT .......... 74<br /> 2.4.1. Phương pháp giải một số dạng bài tập hoá học thực nghiệm ................ 74<br /> 2.4.2. Qui trình sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học hoá học ............. 77<br /> 2.4.3. Sử dụng bài tập thực nghiệm trong nghiên cứu tài liệu mới (giờ dạy lí thuyết) 78<br /> 2.4.4. Sử dụng bài tập hoá học thực nghiệm trong tiết ôn tập, luyện tập ....... 81<br /> 2.4.5. Sử dụng bài tập hoá học thực nghiệm trong tiết thực hành .................. 85<br /> 2.4.6. Sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm để rèn luyện một số kĩ năng thực hành cho<br /> học sinh ............................................................................................................ 88<br /> 2.4.7. Sử dụng bài tập thực nghiệm trong kiểm tra – đánh giá........................ 93<br /> 2.5. Một số giáo án sử dụng hệ thống bài tập hoá học thực nghiệm ................. 101<br /> 2.5.1. Giáo án bài “Clo”................................................................................. 101<br /> 2.5.2. Giáo án bài “Flo – Brom – Iot” ........................................................... 104<br /> 2.5.3. Giáo án bài “Axit sunfuric – Muối sunfat”.......................................... 107<br /> 2.5.4. Giáo án bài thực hành “Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh” ......... 111<br /> Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ........................................................... 116<br /> 3.1. Mục đích thực nghiệm ................................................................................ 116<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản