intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích hợp tại Trường trung học cơ sở Tứ Mỹ huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
177
lượt xem
36
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích hợp tại Trường trung học cơ sở Tứ Mỹ huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học sơ sở. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích hợp ở trường trung học cơ sở Tứ Mỹ huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ. Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích hợp tại trường trung học cơ sở Tứ Mỹ huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích hợp tại Trường trung học cơ sở Tứ Mỹ huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> PHẠM VĂN TRƢỜNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br /> THEO HƢỚNG TÍCH HỢP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC<br /> CƠ SỞ TỨ MỸ HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> PHẠM VĂN TRƢỜNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br /> THEO HƢỚNG TÍCH HỢP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> TỨ MỸ HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: TS. Bùi Thị Thu Hƣơng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn tới Hội đồng<br /> khoa học, các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia<br /> Hà Nội đã tận tình giảng dạy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá<br /> trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí Hiệu trưởng, các thầy giáo, cô<br /> giáo trường Trung học cơ sở Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã tham<br /> gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin giúp đỡ tác giả trong quá trình điều tra,<br /> nghiên cứu.<br /> Xin vô cùng cảm ơn gia đình và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tác<br /> giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Đặc biệt, tác giả<br /> xin được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới TS. Bùi Thị Thu<br /> Hƣơng - Người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo ân cần cho tác giả trong<br /> quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn.<br /> Do thời gian và khả năng có hạn, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót.<br /> Kính mong được sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo trong Hội đồng<br /> khoa học, bạn bè và đồng nghiệp.<br /> Một lần nữa tác giả xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Văn Trƣờng<br /> <br /> i<br /> <br /> ́<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TĂT<br /> BGH<br /> <br /> : Ban giám hiệu<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> : Cán bộ quản lý<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> : Cao đẳng<br /> <br /> CNH<br /> <br /> : Công nghiệp hoá<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> : Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> : Công nghệ thông tin<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> : Cơ sở vật chất<br /> <br /> DH<br /> <br /> : Dạy học<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> : Đại học<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> : Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GV<br /> <br /> : Giáo viên<br /> <br /> GVCN<br /> <br /> : Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> HĐDH<br /> <br /> : Hoạt động dạy học<br /> <br /> HĐH<br /> <br /> : Hiện đại hoá<br /> <br /> HS<br /> <br /> : Học sinh<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> : Phương pháp dạy học<br /> <br /> QL<br /> <br /> : Quản lý<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> : Quản lý giáo dục<br /> <br /> SGK<br /> <br /> : Sách giáo khoa<br /> <br /> TBDH<br /> <br /> : Thiết bị dạy học<br /> <br /> THCS<br /> <br /> : Trung học cơ sở<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ................................................................................................... i<br /> Danh mục viết tắt ......................................................................................... ii<br /> Mục lục ........................................................................................................ iii<br /> Danh mục các bảng ...................................................................................... vii<br /> Danh mục các biểu đồ, hình, sơ đồ .............................................................. ix<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………..<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………..<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Giả thuyết nghiên cứu ……………………………………………...<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ………………………………<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ………………………………….<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………..<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………….<br /> <br /> 5<br /> <br /> 9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ………………………..<br /> <br /> 5<br /> <br /> 10. Cấu trúc của luận văn …………………………………………..<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY<br /> HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ………………………………...<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản …………………………………………<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý ……………………………………………<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục…………………………………….<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2.3. Khái niệm quản lý nhà trường …………………………………<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.4. Khái niệm ích hợp……………………………………………<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2.5. Dạy học theo hướng tích hợp…………………………………<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.6. Quản lý hoạt động dạy học………………. …………………<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động dạy học theo hướng tích hợp<br /> <br /> 20<br /> <br /> ở trường THCS ………………………………………………………..<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2