intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
28
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ được thực hiện nhằm trình bày cơ sở lý thuyết tổ chức công tác ké toán tại đơn vị sự nghiệp công lập nêu lên thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường Lê Duẩn, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường Lê Duẩn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> BÙI THỊ NGỌC TRÂM<br /> <br /> HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI<br /> TRƯỜNG LÊ DUẨN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> BÙI THỊ NGỌC TRÂM<br /> <br /> HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI<br /> TRƯỜNG LÊ DUẨN<br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã số : 60340301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN THỊ THU MAI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tôi, các kết quả<br /> nghiên cứu trong luận văn là xác thực và chưa từng được công bố trong kỳ bất<br /> công trình nào khác trước đó.<br /> Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã<br /> được cảm ơn và thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Tác giả<br /> <br /> Bùi Thị Ngọc Trâm<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành bài luận văn này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng<br /> dẫn tận tình của TS. Phan Thị Thu Mai trong suốt quá trình viết và hoàn thành<br /> luận văn.<br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Khoa Kế Toán,<br /> Khoa Sau đại học, Trường Đại học lao động và xã hội đã tạo điều kiện và<br /> giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Bùi Thị Ngọc Trâm<br /> <br /> .<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................... IV<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU.............................................................................. V<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................. 1<br /> 1.1. Lí do lựa chọn đề tài .................................................................................. 1<br /> 1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ............................................... 2<br /> 1.3.1. Nhiệm vụ nghiên cứu và mục đích nghiên cứu: ........................................ 6<br /> 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................... 7<br /> 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 7<br /> 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu: .............................................................................. 7<br /> 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu: ................................................................................. 7<br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 7<br /> 1.6. Kết cấu của luận văn ................................................................................. 8<br /> CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ<br /> TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.................................. 10<br /> 2.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập ................................................ 10<br /> 2.1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập ...................................................... 10<br /> 2.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ....................................................... 11<br /> 2.1.3. Đặc điểm quản lý và đặc điểm hoạt động hoạt động đơn vị sự nghiệp<br /> công lập. ........................................................................................................... 12<br /> 2.1.4. Đặc điểm quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập ................... 14<br /> 2.2. Yêu cầu, nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán:................................ 25<br /> 2.3. Nội dung tổ chức kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập ................... 28<br /> 2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.......................................................................... 28<br /> 2.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán ......................................................... 35<br /> 2.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán ........................................................ 38<br /> 2.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ................................................................... 43<br /> 2.3.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. ........................................................... 47<br /> 2.3.6 .Tổ chức kiểm tra kế toán ........................................................................ 50<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản