intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện trình độ quản lý của cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện trình độ quản lý của cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện trình độ quản lý của cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện trình độ quản lý của cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Hoàn thiện trình độ quản lý của cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý<br /> dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội<br /> Tác giả luận văn: Lê Minh Hồng<br /> <br /> Khóa: 2010B<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Long<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a. Lý do chọn đề tài:<br /> Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công<br /> lập, được UBND Thành phố Hà Nội giao thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác duy tu,<br /> duy trì và đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật công ích trên địa bàn<br /> Thành phố Hà Nội, bao gồm các lĩnh vực: chiếu sáng đô thị, vườn hoa, cây xanh, vườn<br /> thú, môi trường đô thị, hạ tầng thoát nước.<br /> Cùng với sự phát triển, mở rộng của Thành phố Hà Nội dẫn đến bộ máy tổ chức<br /> cũng như năng lực quản lý của từng cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý dự án<br /> Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội còn một số vấn đề tồn tại, cần nghiên cứu giải<br /> quyết. Vì vậy, tác giả chọn vấn đề: "Hoàn thiện trình độ quản lý của cán bộ công<br /> chức, viên chức Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội" làm đề tài<br /> luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, với mong muốn tham gia đóng góp ý kiến vào<br /> việc giải quyết những vấn đề nêu trên.<br /> b. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu:<br />  Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận văn:<br /> Lựa chọn và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực làm cơ sở<br /> lý luận trong quá trình phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức và năng lực quản<br /> lý của cán bộ Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội trong thời gian<br /> qua, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Ban quản lý dự án<br /> Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội trong thời gian tới, tham mưu đề xuất cho<br /> UBND Thành phố Hà Nội các phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác<br /> duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị công ích trên địa bàn Thành phố.<br />  Đối tượng nghiên cứu: Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà<br /> Nội.<br />  Phạm vi nghiên cứu:<br /> Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực<br /> nói chung và quản lý nguồn nhân lực tại Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây<br /> dựng Hà Nội nói riêng, đề xuất, tham mưu cho Sở Xây dựng, UBND Thành phố các<br /> <br /> phương thức quản lý công tác duy tu, duy trì hạ tầng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà<br /> Nội.<br /> c. Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả:<br />  Nội dung chính của Luận văn được chia thành 3 chương như sau:<br /> Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực.<br /> Chương II: Thực trạng quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Ban quản lý dự<br /> án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội.<br /> Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý của cán bộ công chức,<br /> viên chức Ban quan lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội.<br />  Đóng góp mới của tác giả:<br /> Xây dựng cụ thể phương pháp quản lý và nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý<br /> của cán bộ công chức, viên chức của Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng<br /> Hà Nội.<br /> Giải quyết những vấn đề còn hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, đào tạo<br /> phát triển đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án Hạ tầng<br /> đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội mà từ trước tới nay chưa được nghiên cứu giải quyết.<br /> d. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Luận văn áp dụng các phương pháp thu thập và xử lý tư liệu, phân tích và so<br /> sánh, thống kê, đề xuất giải pháp tái cấu trúc tổ chức và phương thức quản lý dựa trên<br /> chủ trương, đường lối của UBND Thành phố Hà Nội, chính sách pháp luật của Nhà<br /> nước về lĩnh vực tổ chức cán bộ và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị công<br /> ích trên địa bàn Thành phố.<br /> e. Kết luận:<br /> Tác giả mong rằng với những nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá và các<br /> giải pháp đưa ra trong bản luận văn có thể giúp cải thiện được những hạn chế, yếu kém<br /> còn tồn tại trong công tác quản lý, đào tạo phát triển đối với cán bộ công chức, viên<br /> chức làm việc tại Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội.<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Văn Long<br /> <br /> Lê Minh Hồng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản