intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ lai ghép năng lượng gió - mặt trời và ứng dụng đèn LED cung cấp điện, tiết kiệm điện cho các trạm BTS nằm xa lưới điện của mobifone hoặc Vinaphone trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chia sẻ: Dặng Vũ Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

80
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài thực hiện nhằm thống kê hiện trạng sử dụng nguồn điện, chi phí, … của hệ thống nguồn cũ (điện lưới AC, máy phát điện); phân tích hiệu quả kinh tế hệ thống nguồn lai ghép năng lượng gió và mặt trời để tìm ra các điểm thuận lợi, khó khăn của hệ thống. Trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất về việc sử dụng nguồn điện hiệu quả cung cấp cho các trạm BTS nằm xa lưới điện, những nơi sử máy phát điện bằng nguyên liệu dầu DO, than đá, … trong lương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ lai ghép năng lượng gió - mặt trời và ứng dụng đèn LED cung cấp điện, tiết kiệm điện cho các trạm BTS nằm xa lưới điện của mobifone hoặc Vinaphone trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ------------------------<br /> <br /> PHẠM HUY TÂN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ<br /> HỆ LAI GHÉP NĂNG LƯỢNG GIÓ - MẶT TRỜI VÀ ỨNG<br /> DỤNG ĐÈN LED CUNG CẤP ĐIỆN, TIẾT KIỆM ĐIỆN<br /> CHO CÁC TRẠM BTS NẰM XA LƯỚI ĐIỆN CỦA<br /> MOBIFONE HOẶC VINAPHONE TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. TRẦN VĂN BÌNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC..............................................................................................................1<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ .............................................4<br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ............................................5<br /> LỜI CẢM ƠN........................................................................................................7<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................8<br /> CHƯƠNG I: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ CÁC ỨNG DỤNG VÀO ĐỜI<br /> SỐNG XÃ HỘI .................................................................................................... 11<br /> 1.1. Tổng quan về tình hình năng lượng và các công nghệ sạch đang được quan<br /> tâm ...................................................................................................................... 11<br /> 1.2. Năng lượng gió ............................................................................................. 14<br /> 1.2.1. Khái niệm về năng lượng gió ................................................................ 14<br /> 1.2.3. Cấu tạo tuabin gió................................................................................. 18<br /> 1.2.4. Nguyên lý hoạt động của các tuabin gió................................................ 20<br /> 1.2.7. Những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng năng lượng gió............. 21<br /> 1.3. Năng lượng mặt trời ...................................................................................... 22<br /> 1.3.1. Nguyên lý làm việc của pin mặt trời ..................................................... 23<br /> 1.3.3. Sự chuyển đổi ánh sáng ........................................................................ 26<br /> 1.3.4. Thành phần cơ bản của một hệ thống điện mặt trời: .............................. 27<br /> 1.3.5.1.<br /> <br /> Tấm pin mặt trời (Solar Panel) ..................................................... 27<br /> <br /> 1.3.5.2.<br /> <br /> Bộ điều khiển sạc mặt trời (Solar Charger Controller) .................. 28<br /> <br /> 1.3.5.3.<br /> <br /> Bộ kích điện DC-AC (Solar Inverter) ........................................... 28<br /> <br /> 1.3.5.4.<br /> <br /> Cầu dao chuyển mạch (Solar Inverter).......................................... 29<br /> <br /> 1.3.5.5.<br /> <br /> Ắc quy (Battery)........................................................................... 29<br /> <br /> 1.3.5. Ưu, nhược điểm của NLMT:................................................................. 29<br /> 1.4. Các hệ thống lai ghép .................................................................................... 32<br /> 1.4.1. Sơ đồ đấu nối hệ lai ghép...................................................................... 33<br /> 1.4.1.1.<br /> <br /> Hệ lai ghép thanh góp DC ............................................................ 33<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ lai ghép năng lượng gió - mặt trời để ứng dụng cho các trạm BTS nằm xa lưới điện<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.4.1.2.<br /> <br /> Hệ lai ghép thanh góp AC : .......................................................... 35<br /> <br /> 1.4.2. Các ứng dụng của hệ thống điện hỗn hợp.............................................. 36<br /> 1.4.3. Những ưu nhược điểm của hệ thống điện hỗn hợp ................................ 37<br /> 1.5. Các chỉ tiêu đánh gía tài chính một dự án........................................................... 38<br /> 1.5.1.<br /> <br /> Phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV) ................................................... 38<br /> <br /> 1.5.2.<br /> <br /> Phương pháp tỷ lệ hoàn vốn nội bộ ( IRR)................................................. 40<br /> <br /> 1.5.3. Phương pháp thời gian hoàn vốn (PP) ................................................... 41<br /> 1.5.4. Phương pháp tỷ suất trung bình lợi nhuận trên đầu tư (ROI) ................. 42<br /> CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO CÁC TRẠM<br /> BTS THUỘC MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TẠI KHU<br /> VỰC XA ĐIỆN LƯỚI. ........................................................................................ 44<br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu .................................... 44<br /> 2.2. Hiện trạng cung cấp năng lượng cho các trạm BTS thuộc mạng lưới viễn thông<br /> trên địa bàn Huyện Côn Đảo - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xa điện lưới......................... 54<br /> 2.2.1. Cấu tạo, chức năng và nhu cầu năng lượng của các trạm BTS:.............. 54<br /> 2.2.2. Hiện trạng cung cấp năng lượng cho các trạm BTS............................... 57<br /> 2.2.3. Những khó khăn trong việc sử dụng nguồn điện và việc đảm bảo vận<br /> hành thiết bị VT – CNTT tại Huyện Côn Đảo ................................................... 64<br /> 2.2.4. Khả năng ứng dụng các hệ lai ghép với năng lượng gió và mặt trời để<br /> cung cấp năng lượng cho các trạm BTS tại khu vực huyện Côn Đảo ................. 65<br /> 2.3. Tình hình điều kiện khí tượng huyện Côn Đảo .............................................. 68<br /> CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÁC HỆ<br /> LAI GHÉP VỚI NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ<br /> CUNG CẤP ĐIỆN CHO TRẠM BTS THUỘC KHU VỰC XA ĐIỆN LƯỚI . 77<br /> 3.1. Đặt vấn đề..................................................................................................... 77<br /> 3.2. Tính toán thiết kế hệ lai ghép ........................................................................ 77<br /> 3.2.1. Các thông số khí tượng ......................................................................... 77<br /> 3.2.2. Tính toán nhu cầu sử dụng điện và dự phòng tương lai ......................... 80<br /> 3.2.3. Phương án cung cấp điện ...................................................................... 81<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ lai ghép năng lượng gió - mặt trời để ứng dụng cho các trạm BTS nằm xa lưới điện<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.2.4. Sơ đồ khối đấu nối hệ thống.................................................................. 82<br /> 3.2.5. Tính toán công suất và số lượng thiết bị ................................................ 83<br /> a. Phương án 1............................................................................................... 84<br /> + Tính toán động cơ gió ................................................................................ 84<br /> + Tính toán số dàn pin mặt trời...................................................................... 85<br /> + Tính toán dàn acquy:.................................................................................. 86<br /> b. Phương án 2 ............................................................................................. 86<br /> + Tính toán động cơ gió ................................................................................ 86<br /> + Tính toán số dàn pin mặt trời...................................................................... 86<br /> + Tính toán dàn acquy:.................................................................................. 87<br /> 3.3. Phân tích hiệu quả kinh tế-tài chính hệ thống lai ghép ................................... 87<br /> 3.3.1. Phương án 1.......................................................................................... 87<br /> + Chi phí đầu tư ban đầu ............................................................................... 87<br /> + Chi phí vận hành hệ thống.......................................................................... 89<br /> + Hiệu quả kinh tế dự án được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế......... 89<br /> + Phân tích độ nhạy....................................................................................... 90<br /> 3.3.2. Phương án 2.......................................................................................... 91<br /> + Chi phí đầu tư ban đầu ............................................................................... 91<br /> + Chi phí vận hành hệ thống.......................................................................... 93<br /> + Hiệu quả kinh tế dự án được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế......... 93<br /> + Phân tích độ nhạy....................................................................................... 93<br /> 3.3.3. So sánh 2 phương án:............................................................................ 95<br /> 3.4. Kết luận và khuyến nghị................................................................................ 96<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 99<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ.................................................................... 100<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ lai ghép năng lượng gió - mặt trời để ứng dụng cho các trạm BTS nằm xa lưới điện<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ<br /> <br /> TỪ<br /> <br /> Ý NGHĨA<br /> <br /> NLTT<br /> <br /> Năng lượng tái tạo<br /> <br /> NLMT<br /> <br /> Năng lượng mặt trời<br /> <br /> MPD<br /> <br /> Máy phát điện<br /> <br /> ĐCG<br /> <br /> Động cơ gió<br /> <br /> VT-CNTT<br /> <br /> Viện thông - Công nghệ thông tin<br /> <br /> PV<br /> <br /> Photovoltaic<br /> <br /> BTS<br /> <br /> Base Transceiver Station<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ lai ghép năng lượng gió - mặt trời để ứng dụng cho các trạm BTS nằm xa lưới điện<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2