intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị - Nông thôn, Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
28
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị - Nông thôn, Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá hiện trạng sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Viện kiến trúc quy hoạch đô thị - nông thôn Bộ xây dựng hiện nay, đồng thời tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn này. Với dữ liệu thu được từ cuộc khảo sát và thông qua xử lý, phân tích dữ liệu thống kê, nghiên cứu này hy vọng cung cấp cho các nhà quản lý tổ chức các nhìn sâu sắc hơn về các nhân tố có thể mang lại sự thỏa mãn công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị - Nông thôn, Bộ Xây dựng

HOÀNG VĂN TRỊNH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> HOÀNG VĂN TRỊNH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA<br /> NHÂN VIÊN TẠI VIỆN KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH<br /> ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN, BỘ XÂY DỰNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2011 - 2013<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> HOÀNG VĂN TRỊNH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA<br /> NHÂN VIÊN TẠI VIỆN KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH<br /> ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN, BỘ XÂY DỰNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN DANH NGUYÊN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Luận văn của tôi được thực hiện dựa trên quá trình hiểu biết, tìm tòi, cố gắng,<br /> thực hiện của bản thân dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Danh Nguyên. Các số<br /> liệu sử dụng trong luận văn là số liệu do các phòng, Trung tâm của Viện kiến trúc,<br /> quy hoạch đô thị và nông thôn cung cấp, và do bản thân tôi tự thực hiện điều tra,<br /> phân tích và tổng kết, chưa công bố tại bất kỳ một tài liệu nào.<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> <br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2013<br /> Người xin cam đoan: Hoàng Văn Trịnh<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp<br /> này, tác giả đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu của các cá nhân và cơ quan<br /> nơi tác giả công tác.<br /> Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới tiến sỹ Nguyễn Danh<br /> Nguyên đã hướng dẫn tôi thực hiện Luận văn tốt nghiệp này. Tôi cũng xin được gửi<br /> lời cảm ơn sâu sắc của mình tới tất cả các thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp<br /> 11AQTKD2, Viện Kinh Tế và Quản Lý, Viện Đào Tạo Sau Đại Học, Trường Đại<br /> Học Bách Khoa Hà Nội.<br /> Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các CBCNV của Viện<br /> kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ xây dựng, bạn bè và gia đình đã tạo<br /> điều kiện giúp đỡ, góp ý cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành đề tài<br /> luận văn tốt nghiệp này.<br /> Dù đã có nhiều cố gắng trong học tập cũng như trong quá trình nghiên cứu để<br /> hoàn thành bài luận văn, song chắc chắn đề tài không thể tránh khỏi một vài những<br /> thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Phần mở đầu<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 1 – Đặt vấn đề<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2 – Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3 – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 10<br /> <br /> 4 – Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5 – Ý nghĩa của đề tài<br /> <br /> 11<br /> <br /> 6– Cấu trúc của luận văn<br /> <br /> 11<br /> 12<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về sự thỏa mãn trong công việc của<br /> người lao động(nhân viên)<br /> 1.1 – Cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn trong công việc của người<br /> lao động với tổ chức.<br /> <br /> 12<br /> .<br /> <br /> 1.1.1 – Khái niệm về thỏa mãn của người lao động đối với công<br /> việc<br /> <br /> 12<br /> .<br /> <br /> 1.1.2 – Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.3 – Các nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn trong công việc<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2 – Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3 – Mô hình nghiên cứu và chỉ số đánh giá các nhân tố của sự<br /> <br /> 28<br /> <br /> thỏa mãn công việc.<br /> <br /> .<br /> 29<br /> <br /> 1.3.1 – Định nghĩa các nhân tố<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản