intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án đô thị Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
111
lượt xem
40
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án đô thị Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án đô thị Phú Lương trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội từ đó đề xuất một số giải pháp để bổ sung, góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án đô thị Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ------------------<br /> <br /> Nguyễn Đình Đạt<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT,<br /> GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI DỰ ÁN ĐÔ THỊ PHÚ<br /> LƢƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ------------------<br /> <br /> Nguyễn Đình Đạt<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT,<br /> GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI DỰ ÁN ĐÔ THỊ PHÚ<br /> LƢƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản Lý Đất Đai<br /> Mã số: 60 85 01 03<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Bộ<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “Đánh giá thực trạng công tác thu<br /> hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án đô thị Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố<br /> Hà Nội” hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công<br /> bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Trong quá trình thực<br /> hiện luận văn tôi đã thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghiên cứu các kết<br /> quả trình bày trong luận văn là sản phẩm nghiên cứu khảo sát của riêng cá nhân tôi.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội<br /> dung khác trong luận văn của mình.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Đình Đạt<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành tốt luận văn ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được<br /> sự giúp đỡ tận tình của TS. Phạm Văn Bộ trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Qua<br /> đây em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy. Em chúc thầy luôn luôn mạnh<br /> khỏe, đạt được nhiều thành công trong công tác giảng dạy và trong cuộc sống.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo những người đã truyền đạt cho<br /> chúng em những kiến thức bổ ích trong suốt khóa học vừa qua.<br /> Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị cán bộ Trung tâm phát<br /> triển quỹ đất quận Hà Đông, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Hà Đông,<br /> các anh chị cán bộ Phòng tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông, gia đình và<br /> những người bạn đã giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận văn.<br /> Em Xin Chân Thành Cảm Ơn!<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Đình Đạt<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> STT<br /> <br /> Các chữ viết tắt<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bồi thường hỗ trợ<br /> <br /> BTHT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giải phóng mặt bằng<br /> <br /> GPMB<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> HTX<br /> <br /> 5<br /> <br /> Quy hoạch – Kế hoạch<br /> <br /> QH - KH<br /> <br /> 6<br /> <br /> Quyền sử dụng<br /> <br /> QSD<br /> <br /> 7<br /> <br /> Tái định cư<br /> <br /> TĐC<br /> <br /> 8<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> UBND<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2