intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Kiểm toán môi trường một số mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng thuộc huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
84
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Kiểm toán môi trường một số mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng thuộc huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kêt luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung có 3 chương. Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Kiểm toán môi trường một số mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng thuộc huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -------------------<br /> <br /> Nguyễn Phương Lan<br /> <br /> KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ MỎ KHAI THÁC ĐÁ VẬT<br /> LIỆU XÂY DỰNG THUỘC HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Hà Nội, năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -------------------<br /> <br /> Nguyễn Phương Lan<br /> <br /> KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ MỎ KHAI THÁC ĐÁ VẬT<br /> LIỆU XÂY DỰNG THUỘC HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học môi trường<br /> Mã số: 60440301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. Phạm Thị Việt Anh<br /> <br /> Hà Nội, năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm<br /> Thị Việt Anh, người đã tận tuỵ dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong quá trình<br /> học tập cũng như làm luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ và thành<br /> công tới các thầy giáo, cô giáo trong bộ môn Quản lý Môi trường, các thầy cô<br /> trong khoa Môi trường và trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc<br /> gia Hà Nội, những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích về chuyên<br /> môn và cho tôi những bài học, kinh nghiệm sống trong cuộc đời cũng như trong<br /> suốt quá trình làm luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô, Viện tự<br /> động hóa môi trường, dự án Nghị định thư Việt Đức - MAREX (Quản lý khai thác<br /> tài nguyên khoáng sản ở Hòa Bình – Một đóng góp cho phát triển bền vững ở Việt<br /> Nam)và các anh chị em trong trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa môi<br /> trường CEMM, các cô chú anh chị tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã giúp đỡ<br /> tôi khảo sát và lấy mẫu tại các điểm khảo sát cũng như thông tin cần thiết để làm<br /> luận văn. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè đã giúp đỡ tôi trong<br /> thời gian hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Học viên<br /> Nguyễn Phương Lan<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1.<br /> <br /> TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................... 2<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về Kiểm toán Môi trường ............................................................. 2<br /> 1.1.1. Khái niệm kiểm toán Môi trường ............................................................ 2<br /> 1.1.2. Nội dung, đối tượng, mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích và quy trình của kiểm<br /> toán môi trường ................................................................................................ 3<br /> 1.1.3. Phân loại kiểm toán môi trường............................................................... 7<br /> 1.1.4. Hoạt động kiểm toán môi trường trên thế giới ....................................... 10<br /> 1.1.5. Kiểm toán môi trường tại Việt Nam ...................................................... 12<br /> 1.2. Khái quát về các mỏ khai thác vật liệu xây dựng tại huyện Lương Sơn, tỉnh<br /> Hoà Bình. ........................................................................................................... 14<br /> 1.2.1. Giới thiệu về điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội ............ 14<br /> 1.2.2. Khái quát các mỏ khai thác vật liệu xây dựng tại địa bàn huyện. ........... 16<br /> 1.3. Các vấn đề môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây<br /> dựng trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình .................................................. 21<br /> CHƯƠNG 2.<br /> <br /> NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .<br /> .................................................................................................... 25<br /> <br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 25<br /> 2.2. Trọng tâm kiểm toán ................................................................................... 25<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 25<br /> 2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin nền ...................................................... 25<br /> 2.3.2. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán thông qua điều tra khảo sát<br /> thực địa ........................................................................................................... 26<br /> 2.3.3. Phương pháp tính toán tải lượng bụi ...................................................... 28<br /> <br /> 2.3.4. Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp ............................................ 29<br /> 2.4. Cơ sở số liệu và các tiêu chuẩn kiểm toán.................................................... 30<br /> 2.4.1. Cơ sở số liệu ......................................................................................... 30<br /> 2.4.2. Các tiêu chuẩn sử dụng trong quá trình kiểm toán ................................. 30<br /> CHƯƠNG 3.<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 32<br /> <br /> 3.1. Kết quả kiểm toán tuân thủ các tiêu chuẩn, qui định về môi trường của các<br /> mỏ khai thác đá vôi và đá bazan ......................................................................... 32<br /> 3.1.1. Môi trường không khí ........................................................................... 32<br /> 3.1.2. Môi trường nước ................................................................................... 57<br /> 3.1.3. Chất thải rắn .......................................................................................... 74<br /> 3.2. Đánh giá ý thức tuân thủ các vấn đề môi trường của các công ty ................. 75<br /> 3.2.1. Khả năng đáp ứng tuân thủ .................................................................... 75<br /> 3.2.2. Đánh giá ý thức tuân thủ các quy định về môi trường so với cam kết<br /> trong ĐTM ...................................................................................................... 77<br /> 3.3. Phát hiện kiểm toán ..................................................................................... 85<br /> 3.3.1. Các kết quả đã đạt được ........................................................................ 85<br /> 3.3.2. Các vấn đề cần khắc phục ..................................................................... 87<br /> 3.4. Đề xuất các biện pháp khắc phục ................................................................. 90<br /> KẾT LUẬN VÀ KHIẾN NGHỊ............................................................................. 96<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 99<br /> PHỤ LỤC ẢNH .................................................................................................. 102<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2