intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
35
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày cơ sở lý luận về du lịch tâm linh và công tác Quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh và thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch tâm linh trên địa bàn Thị xã Quảng Trị. Trên cơ sở thực trạng được phân tích, đánh giá, tác giả nêu ra một số giải pháp, kiến nghị đối với các cấp, các ngành có liên quan nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý du lịch tâm linh trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị

Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HOÀNG THỊ DIỆU HƯƠNG<br /> <br /> ại<br /> <br /> Đ<br /> ̣c k<br /> <br /> ho<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> DU LỊCH TÂM LINH Ở THỊ XÃ QUẢNG TRỊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HUẾ 2018<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HOÀNG THỊ DIỆU HƯƠNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ<br /> <br /> ại<br /> <br /> DU LỊCH TÂM LINH Ở THỊ XÃ QUẢNG TRỊ<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> ho<br /> in<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> h<br /> <br /> MÃ SỐ:8 34 04 10<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU<br /> <br /> HUẾ 2018<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan kết quả của đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về<br /> du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị" là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi và<br /> được sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Ngọc Châu. Các nội dung nghiên cứu, kết<br /> quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất cứ hình thức nào trước đây.<br /> Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác<br /> giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.<br /> Ngoài ra trong phần luận văn còn một số nhận xét, đánh giá của các tác giả<br /> <br /> Đ<br /> <br /> khác, các cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.<br /> <br /> ại<br /> <br /> Nếu có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung<br /> <br /> ho<br /> <br /> luận văn của mình.<br /> <br /> Thị xã Quảng Trị, ngày 5 tháng 2 năm 2018<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> tê<br /> <br /> Hoàng Thị Diệu Hương<br /> <br /> ́H<br /> ́<br /> uê<br /> i<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế với đề tài “Hoàn thiện công tác<br /> quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị” là kết quả của quá trình<br /> cố gắng không ngừng của bản thân và được sự giúp đỡ, động viên khích lệ của các<br /> thầy, bạn bè đồng nghiệp và người thân. Qua trang viết này tác giả xin gửi lời cảm ơn<br /> tới những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua.<br /> Tôi xin tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo TS. Nguyễn<br /> Ngọc Châu đã trực tiếp tận tình hướng dẫn cũng như cung cấp tài liệu thông tin khoa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> học cần thiết cho luận văn này.<br /> <br /> ại<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học kinh tế Huế, khoa đào tạo sau đại<br /> <br /> ho<br /> <br /> học đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt công việc nghiên cứu khoa học của mình.<br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác đã giúp đỡ<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> tôi trong quá trình học tập và thực hiện Luận văn.<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> Thị xã Quảng Trị, ngày 5 tháng 2 năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> <br /> Hoàng Thị Diệu Hương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: HOÀNG THỊ DIỆU HƯƠNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU<br /> Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU<br /> LỊCH TÂM LINH Ở THỊ XÃ QUẢNG TRỊ<br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu<br /> Mục đích nghiên cứu: Vận dụng cơ sở lý luận về du lịch tâm linh để đánh giá<br /> tình hình công tác quản lý du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị, đề xuất các giải pháp<br /> và khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh ở thị xã Quảng Trị.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu: Tác giả xác định chủ đề của nghiên cứu này là quản lý<br /> <br /> ại<br /> <br /> nhà nước về du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh và Thị xã Quảng Trị tìm ra khía cạnh<br /> của giải pháp để nâng cao hiệu quả của công việc này.<br /> <br /> ho<br /> <br /> 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> Phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn.<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> Phương pháp sưu tầm các nguồn tư liệu.<br /> Phương pháp cấu trúc, phân tích.<br /> <br /> in<br /> <br /> Phương pháp phân tích theo mô hình SWOT.<br /> <br /> h<br /> <br /> tê<br /> <br /> Phương pháp so sánh.<br /> 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Tác giả đã nghiên cứu và phân tích những điểm mạnh và nhược điểm trong<br /> công tác quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị. Từ đó đưa ra<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> những giải pháp để quản lý như sau:<br /> <br /> Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch tâm linh, đảm bảo thực<br /> hiện đúng các quan điểm phát triển du lịch tâm linh mang lại những giá trị tinh thần<br /> tiến bộ cho xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội bền vững<br /> Xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh theo quy hoạch không gian phát triển các<br /> khu, điểm du lịch tâm linh đạt tới độ tinh tế đáp ứng đúng các nhu cầu về tâm linh của<br /> du khách; kết nối hình thành các tuyến du lịch tâm linh quốc gia.<br /> Tập trung nguồn lực, tạo cơ chế huy động nguồn lực đầu tư vào các khu, điểm<br /> du lịch tâm linh dựa trên quy hoạch các khu, điểm du lịch tâm linh.<br /> Tổ chức cung cấp dịch vụ tại điểm du lịch tâm linh và tăng cường quản lý điểm<br /> đến du lịch tâm linh.<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản