intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

63
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn phân tích làm sáng tỏ thực trạng công tác quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Qua đó, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp dân doanh tại thành phố Đồng Hới trong thời gian tới, góp phần tăng nguồn thu ngân sách ở trên địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> DƯƠNG MỸ NGỌC<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ NỘI ĐỊA<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DÂN DOANH<br /> <br /> ại<br /> <br /> TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI,<br /> <br /> ho<br /> <br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> tê<br /> <br /> ́H<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TOÀN<br /> <br /> HUẾ, NĂM 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ "Hoàn thiện công tác quản lý thuế nội địa<br /> đối với các doanh nghiệp dân doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, tỉnh<br /> Quảng Bình" là công trình nghiên cứu và của cá nhân tôi trên cơ sở nghiên cứu các lý<br /> thuyết đã học, nghiên cứu khảo sát thực tiễn và được hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn<br /> Văn Toàn.<br /> Các kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được<br /> công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Các tư liệu, tài liệu tham khảo từ các<br /> nghiên cứu trước đều được ghi chú dẫn nguồn đầy đủ theo qui định<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của luận văn<br /> <br /> ại<br /> Dương Mỹ Ngọc<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> ho<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> i<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn được hoàn thành bởi sự nổ lực của bản thân, sự giúp đỡ tận tình của<br /> các thầy cô, bạn bè, các anh chị đồng nghiệp và những người thân trong gia đình.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô Trường Đại học Kinh Tế<br /> Huế đã tận tâm truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chương<br /> trình Cao học của mình.<br /> Xin chân thành cảm ơn và kính trọng sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Toàn,<br /> người thầy đã nhiệt tình chỉ dẫn tôi trong suốt quá trình xây dựng đề cương và giúp tôi<br /> thực hiện hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện tốt nhất<br /> <br /> ại<br /> <br /> cho tôi trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp.<br /> <br /> ho<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> Dương Mỹ Ngọc<br /> <br /> h<br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> ii<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: DƯƠNG MỸ NGỌC<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TOÀN<br /> Tên đề tài: "Hoàn thiện công tác quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân<br /> doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình”<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp dân doanh hiện nay ở Quảng Bình nói<br /> chung và thành phố Đồng Hới nói riêng giữ một vai trò rất quan trọng đối với sự phát<br /> triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì việc quản lý thuế<br /> <br /> Đ<br /> <br /> đối với những doanh nghiệp dân doanh vẫn còn nhiều bất cập cả về chính sách và tổ<br /> <br /> ại<br /> <br /> chức quản lý. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên tác giả chọn đề tài"Hoàn<br /> thiên công tác quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh tại Chi cục Thuế<br /> <br /> ho<br /> <br /> thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình”<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu<br /> <br /> in<br /> <br /> - Đối với số liệu thứ cấp: Căn cứ vào số liệu được cung cấp từ Kho bạc Nhà nước<br /> <br /> h<br /> <br /> Quảng Bình, Phòng tài chính kế hoạch thành phố, Chi cục thuế thành phố, Chi cục<br /> <br /> tê<br /> <br /> thống kê và các văn bản khác có liên quan về thu NSNN.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> - Đối với số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thuần<br /> 70 cán bộ công tác quản lý thu ngân sách và phỏng vấn thông qua bảng hỏi trực tiếp.<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> 2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu<br /> - Phương pháp thống kê mô tả<br /> - Phương pháp so sánh, tổng hợp phân tích<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và đóng góp luận văn<br /> <br /> Luận văn nêu bật vai trò quan trọng của thuế nội địa và quản lý thuế nội địa đối<br /> với các doanh nghiệp dân doanh. Làm rõ những vấn đề cơ bản về quản lý thuế nội địa,<br /> vai trò, nội dung và những nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực quản lý thuế nội địa đối với<br /> các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Đề<br /> xuất một số phương hướng, giải pháp và kiến nghị đề xuất việc thực hiện quản lý về<br /> thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh qua thực tế địa bàn thành phố Đồng<br /> Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhà<br /> nước về thuế.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN.............................................................................................................i<br /> LỜI CẢM ƠN..................................................................................................................ii<br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ..................................... iii<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1<br /> 1.1Đặt vấn đề...................................................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ................................................................................4<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................5<br /> <br /> ho<br /> <br /> CHƯƠNG 1.CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ THUẾ NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI CÁC<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> DOANH NGHIỆP DÂN DOANH..................................................................................6<br /> 1.1. Thuế và quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh .........................6<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về thuế..................................................................................................6<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2. Những vấn đề chung về thuế nội địa .....................................................................6<br /> <br /> tê<br /> <br /> 1.2. Nội dung quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh .....................11<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.2.1. Khái quát chung về doanh nghiệp dân doanh trong sự phát triển kinh tế xã hội 11<br /> 1.2.2. Các loại thuế nội địa doanh nghiệp dân doanh phải nộp.....................................14<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> 1.2.3. Khái niệm, đặc điểm và mục tiêu quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp<br /> dân doanh.......................................................................................................................16<br /> 1.2.4. Nội dung quản lý thuế nội địa đối với doanh nghiệp dân doanh tại Chi cục Thuế.<br /> .......................................................................................................................................20<br /> 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế nội địa ................................................26<br /> 1.3. Kinh nghiệm quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh của Huyện<br /> Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình .........................29<br /> 1.3.1. Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình......................................................................29<br /> 1.3.2. Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình .................................................................30<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2