intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
73
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ phục vụ mặt đất, thực trạng chất lượng dịch vụ mặt đất, nhằm đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐOÀN HẢI<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ MẶT ĐẤT<br /> TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI –<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> CK<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> MÃ SỐ: 8340410<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN KHOA CƯƠNG<br /> <br /> TẾ<br /> HU<br /> <br /> HUẾ - 2018<br /> <br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> <br /> trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam<br /> đoan rằng, các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Luận<br /> văn không sao chép bất kỳ một công trình nghiên cứu nào.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Đoàn Hải<br /> <br /> H<br /> IN<br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> i<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN!<br /> <br /> Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn tới<br /> <br /> các cơ quan và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và<br /> nghiên cứu hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy, cô giáo và các cán bộ công<br /> <br /> chức của Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá<br /> trình học tập và nghiên cứu.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phan Khoa Cương người<br /> <br /> thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tôi trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Văn phòng và các đội sản xuất tại<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tạo mọi điều kiện, giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình công tác, trong nghiên cứu, đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu<br /> để hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> CK<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn<br /> bè và người thân trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn này.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Đoàn Hải<br /> <br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> ii<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Họ và tên học viên: ĐOÀN HẢI<br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ ỨNG DỤNG<br /> Niên khóa: 2016-2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN KHOA CƯƠNG<br /> Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ MẶT ĐẤT TẠI<br /> CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Dịch vụ hàng không là một trong những dịch vụ quan trọng nhất. Nếu chất<br /> lượng dịch vụ phục vụ mặt đất chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao<br /> của các hãng hàng không trong và ngoài nước thì sẽ góp phần thu hút được nhiều<br /> hãng hàng không thiết lập đường bay tới và sử dụng trực tiếp dịch vụ hàng không<br /> của Cảng hàng không đó. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng Hàng<br /> Không Đồng Hới là yếu tố quyết định đến sự thành công của việc kinh doanh tại<br /> Cảng hàng không. Do đó, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ phải được chú trọng<br /> và quan tâm giúp cho công tác phục vụ khách đi và đến Cảng hàng không được phát<br /> triển và thu hút các hãng hàng không mở các đường bay đi và đến Cảng hàng không<br /> Đồng Hới và từ đó góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương<br /> trong thời gian tới.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng đó, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài<br /> “Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh<br /> Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Kết hợp nguồn số liệu thứ cấp và sơ cấp thông qua việc khảo sát ý kiến hành<br /> khách, luận văn sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo<br /> Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố EFA, hồi quy tuyến tính bội và các<br /> phương pháp so sánh, tổng hợp để phân tích, đánh giá nguốn số liệu.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và đóng góp luận văn<br /> Luận văn đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng<br /> dịch vụ và chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không. Trên cơ sở đó, luận văn<br /> đã phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không Đồng Hới,<br /> tỉnh Quảng Bình dựa trên số liệu thứ cấp giai đoạn 2014 - 2016 và số liệu khảo sát ý<br /> kiến hành khách là người trực tiếp sử dụng dịch vụ bằng bảng hỏi. Từ kết quả nghiên<br /> cứu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ<br /> mặt đất tại Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> iii<br /> <br /> TR<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> TT<br /> <br /> CHỮ<br /> VIẾT TẮT<br /> <br /> TIẾNG VIỆT<br /> <br /> TIẾNG ANH<br /> International Organization<br /> for Standardization<br /> <br /> 1<br /> <br /> ISO<br /> <br /> Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế<br /> <br /> 2<br /> <br /> TCVN<br /> <br /> 3<br /> <br /> IATA<br /> <br /> 4<br /> <br /> ICAO<br /> <br /> 5<br /> 6<br /> <br /> VIP/CIP<br /> GLP<br /> <br /> Tiêu chuẩn Việt Nam<br /> Hiệp hội Vận tải Hàng không<br /> Quốc tế<br /> Tổ chức Hàng không Dân dụng<br /> Quốc tế<br /> Khách hàng quan trọng<br /> Khách hàng thường xuyên<br /> <br /> 7<br /> <br /> ISAGO<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Hạng C<br /> Hạng Y<br /> <br /> 10<br /> <br /> SkyPriority<br /> <br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> Check-in<br /> Lounge<br /> Boarding<br /> Transfer<br /> Arrival<br /> <br /> 17<br /> <br /> SPSS<br /> <br /> 18<br /> <br /> SkyTeam<br /> <br /> 19<br /> <br /> CLDV<br /> <br /> 20<br /> <br /> IPA<br /> <br /> 21<br /> <br /> AFLS<br /> <br /> 22<br /> <br /> AWOS<br /> <br /> 23<br /> 24<br /> <br /> ILS/DME<br /> HCC<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Khách hạng thương gia<br /> Khách hạng phổ thông<br /> Khách hàng doanh thu cao của<br /> liên minh hàng không SkyTeam<br /> <br /> CK<br /> <br /> Dịch vụ làm thủ tục khởi hành<br /> Dịch vụ phòng chờ<br /> Dịch vụ đưa khách lên máy bay<br /> Dịch vụ nối chuyến<br /> Dịch vụ khách đến<br /> Chương trình máy tính phục vụ<br /> công tác thống kê<br /> Liên minh hàng không toàn cầu<br /> Skyteam<br /> Chất lượng dịch vụ<br /> Mô hình mức độ quan trọng –<br /> mức độ thực hiện<br /> Hệ thống đèn hiệu hàng không<br /> Hệ thống quan trắc khí tượng tự<br /> động<br /> Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị<br /> Hạ cất cánh<br /> <br /> International Air Transport<br /> Association<br /> International Civil Aviation<br /> Organization<br /> <br /> IATA Safety Audit for<br /> Ground Operations<br /> Business Class<br /> Economy Class<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Statistical Package for the<br /> Social Sciences<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Importance Performance<br /> Analysis<br /> <br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2