intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
113
lượt xem
48
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích đánh giá đúng thực trạng về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐINH TRẦN HƯNG<br /> <br /> ại<br /> <br /> Đ<br /> ho<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,<br /> CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN<br /> MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HUẾ 2018<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐINH TRẦN HƯNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,<br /> <br /> ại<br /> <br /> ho<br /> <br /> CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> MÃ SỐ : 8340410<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS MAI VĂN XUÂN<br /> <br /> HUẾ 2018<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng:<br /> Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử<br /> dụng để bảo vệ cho một học vị nào.<br /> Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin<br /> trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Đinh Trần Hưng<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> ho<br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> i<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Cho phép tôi được trân trọng và đặc biệt bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến Phó Giáo<br /> sư - Tiến sĩ Mai Văn Xuân, người thầy đã nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm hướng<br /> dẫn tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn các Quý Thầy Cô giáo và cán bộ công chức của<br /> trường Đại học Kinh tế Huế đã dạy bảo và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập<br /> và làm luận văn. Cám ơn lãnh đạo, cán bộ các phòng ban của UBND huyện Minh Hóa,<br /> tỉnh Quảng Bình. Cám ơn các đồng nghiệp, bạn bè lớp cao học QLKT K17B3, cùng<br /> toàn thể những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra phỏng vấn và thu thập số<br /> liệu cũng như góp ý kiến để xây dựng luận văn.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Để thực hiện luận văn, bản thân tôi đã cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với<br /> <br /> ại<br /> <br /> tinh thần chịu khó, nghị lực và ý chí vươn lên. Tuy nhiên, không tránh khỏi những hạn<br /> chế và thiếu sót nhất định. Kính mong quý thầy, cô giáo và bạn bè, đồng nghiệp tiếp<br /> <br /> ho<br /> <br /> tục đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> Do trình độ còn hạn chế, việc có một số lỗi sẽ là điều không thể tránh khỏi, tác<br /> giả luận văn mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý vị, mong muốn cho bản luận<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> văn được hoàn chỉnh hơn.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin được cám ơn gia đình và người thân đã động viên, giúp tôi an<br /> <br /> tê<br /> <br /> tâm công tác và hoàn thành được luận văn này./.<br /> <br /> ́H<br /> ́<br /> uê<br /> <br /> Quảng Bình, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đinh Trần Hưng<br /> <br /> ii<br /> <br /> năm 2018<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: ĐINH TRẦN HƯNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Niên khóa: 2016 - 2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. MAI VĂN XUÂN<br /> Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ỦY<br /> BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước là một<br /> trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính. Vì vậy, trong<br /> Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đây là một trong bảy chương<br /> <br /> Đ<br /> <br /> trình hành động có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng một nền hành chính dân<br /> <br /> ại<br /> <br /> chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, xây dựng bộ máy nhà<br /> <br /> ho<br /> <br /> nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.<br /> Trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức ở UBND huyện Minh Hóa<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> đã có những tiến bộ rõ rệt, Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước, của địa<br /> phương thì đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều bất cập, hạn chế, Xuất phát từ nhận thức<br /> <br /> in<br /> <br /> trên, tôi nghiên cứu đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG<br /> <br /> h<br /> <br /> CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH"<br /> <br /> tê<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu của luận văn là: Phương pháp nghiên cứu tổng quan lý<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> luận; tổng hợp tài liệu, số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp, xử lý số liệu bằng phần mềm<br /> EXCEL và SPSS; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi<br /> thời gian; Phương pháp so sánh; Phương pháp hạch toán kinh tế.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đội ngũ chất lượng cán bộ, công<br /> chức của UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.<br /> Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở UBND<br /> huyện Minh Hóa.<br /> Chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ<br /> CBCC tại UBND huyện. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất<br /> lượng đội ngũ CBCC tại UBND huyện trong thời gian tới.<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản