intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
30
lượt xem
9
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình vày về: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi to tín dụng tại ngân hàng thương mại, nêu lên công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016, nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGÔ KHOA SANG<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG<br /> DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> IH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> : 60 34 01 02<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> MÃ SỐ<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi,<br /> được hoàn thành sau quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn, dưới sự hướng dẫn<br /> của PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà.<br /> <br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng. Các lập luận, phân tích, đánh giá được đưa ra trên quan điểm cá nhân sau quá<br /> trình nghiên cứu.<br /> <br /> Luận văn không sao chép, không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khoa học<br /> đã được công bố nào.<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> i<br /> <br /> Ngô Khoa Sang<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản<br /> thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và hướng dẫn tận tình của thầy giáo<br /> hướng dẫn.<br /> <br /> Qua đây tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả những người đã quan tâm giúp đỡ<br /> trong suốt thời gian qua. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô ở Trường<br /> Đại học Kinh Tế đã giảng dạy, trang bị những kiến thức cần thiết cho tôi trong suốt<br /> thời gian học tập, nghiên cứu đề tài. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và<br /> sâu sắc nhất đến cô giáo hướng dẫn – PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà, người đã tận<br /> tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Đồng thời, tôi cũng xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp<br /> <br /> IH<br /> <br /> đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> Ngô Khoa Sang<br /> <br /> ii<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên<br /> <br /> : Ngô Khoa Sang<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2016-2018<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà<br /> <br /> Tên đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG<br /> DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG<br /> THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền<br /> kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài chính của Việt Nam, thị<br /> trường tài chính ngân hàng cũng có nhiều khởi sắc, đánh dấu một bước phát triển cả về<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> lượng lẫn chất của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Với đặc thù kinh doanh trên lĩnh vực<br /> tiền tệ, chắc chắn rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng là điều không<br /> thể tránh khỏi. Những rủi ro này thường rất đa dạng bởi lẽ hoạt động của ngân hàng<br /> <br /> IH<br /> <br /> bao gồm rất nhiều lĩnh vực, liên quan đến nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan<br /> của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong số rất nhiều rủi ro tiềm ẩn nêu trên, thì rủi ro trong<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và có biểu hiện phức tạp nhất.<br /> Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chính, cơ bản mang lại phần lớn lợi<br /> nhuận cho các tổ chức tín dụng. Trong đó cơ cấu tín dụng Khách hàng doanh nghiệp<br /> <br /> NG<br /> <br /> luôn chiếm tỷ trọng trên 50% tổng số dư tín dụng của hầu hết các Tổ chức tín dụng.<br /> Các quy luật kinh tế đã chứng minh - Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, mối quan<br /> hệ giữa lợi nhuận và rủi ro là mối quan hệ tỷ lệ thuận. Để phát triển ổn định, hạn chế<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> rủi ro luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng.<br /> Do vậy, xác định rủi ro, nguyên nhân của rủi ro và tìm ra các giải pháp để hạn<br /> <br /> chế rủi ro tín dụng đặc biệt đối với Khách hàng doanh nghiệp là một trong những vấn<br /> <br /> TR<br /> <br /> đề cấp thiết đang đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết. Từ góc độ đó, tôi chọn đề tài:<br /> “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMiii<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” để nghiên cứu.<br /> Phương pháp thu thập số liệu và phân tích dữ liệu: được sử dụng để xây dựng<br /> khung phân tích cho đề tài và đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu<br /> <br /> Công tác quản trị rủi ro ở Vietinbank TT Huế vẫn còn một số tồn tại ở quy<br /> trình quy định cho vay, chế độ kiểm tra, kiểm soát, xử lý rủi ro.<br /> <br /> Kết quả phân tích số liệu cho thấy một số chỉ tiêu quản lý rủi ro ở Vietinbank<br /> TT Huế vẫn đang còn nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh và đề xuất hướng giải pháp<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> để hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh.<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản