intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Sinh kế của ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
24
lượt xem
9
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Sinh kế của ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích đánh giá thực trạng sinh kế và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Sinh kế của ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

ư<br /> Tr<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> ờn<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> g<br /> h<br /> ại<br /> Đ<br /> <br /> LÊ THỊ ÁI LIÊN<br /> <br /> ọc<br /> <br /> SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN<br /> TẠI CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN TRIỆU PHONG,<br /> <br /> K<br /> <br /> TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> MÃ SỐ: 8340410<br /> <br /> PGS. TS. NGUYỄN ĐĂNG HÀO<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> ́<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> <br /> uê<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ư<br /> Tr<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> ờn<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> <br /> g<br /> <br /> trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này<br /> <br /> h<br /> ại<br /> Đ<br /> <br /> đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> ọc<br /> Lê Thị Ái Liên<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> K<br /> <br /> uê<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> ́<br /> <br /> i<br /> <br /> ư<br /> Tr<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> ờn<br /> <br /> Trong thời gian học tập và thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự hướng dẫn,<br /> <br /> g<br /> <br /> giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của các Thầy, Cô giáo đến nay tôi đã hoàn thành chương<br /> trình đào tạo Cao học và làm luận văn này.<br /> <br /> h<br /> ại<br /> Đ<br /> <br /> Để có được kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi<br /> còn nhận được sự hướng dẫn chu đáo, tận tình của PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào là người<br /> đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài và viết luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo, Phòng đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và<br /> <br /> ọc<br /> <br /> thực hiện luận văn tốt nghiệp.<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng<br /> <br /> K<br /> <br /> Trị, Uỷ ban nhân dân huyện Triệu Phong, các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban<br /> nhân dân các xã của huyện, các cá nhân, các hộ ngư dân trên địa bàn các xã Triệu<br /> <br /> in<br /> <br /> An, Triệu Lăng, Triệu Vân đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong thời gian thu thập<br /> thông tin, tài liệu, nghiên cứu làm luận văn.<br /> <br /> h<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn bè và đồng<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn./.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> nghiệp đã tạo điều kiện trong suốt thời gian qua.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> uê<br /> <br /> Lê Thị Ái Liên<br /> <br /> ́<br /> <br /> ii<br /> <br /> ư<br /> Tr<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ờn<br /> <br /> Họ và tên học viên:<br /> <br /> LÊ THỊ ÁI LIÊN<br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> g<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Niên khóa: 2016 – 2018<br /> <br /> h<br /> ại<br /> Đ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG HÀO<br /> Tên đề tài: SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG<br /> BIỂN TẠI CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG<br /> TRỊ<br /> <br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng sinh kế và đề xuất một số giải<br /> pháp chủ yếu nhằm cải thiện sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển<br /> <br /> K<br /> <br /> tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là sinh kế của các hộ sư dân sau sự<br /> <br /> in<br /> <br /> cố môi trường biển bao gồm các vấn đề liên quan đến nguồn lực sinh kế, hoạt động<br /> <br /> h<br /> <br /> sinh kế của hộ ngư dân trước và sau sự cố môi trường biển, xu hướng và mô hình<br /> chuyển đổi sinh kế; các chính sách, giải pháp cải thiện sinh kế cho hộ ngư dân sau<br /> <br /> 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> sự cố môi trường biển.<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu: Gồm thu thập số liệu thứ cấp và thu thập số<br /> liệu sơ cấp.<br /> <br /> 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> <br /> uê<br /> <br /> - Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin<br /> <br /> ́<br /> Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế của hộ ngư<br /> dân ven biển; Đánh giá thực trạng sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường<br /> biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ đó đề xuất một số<br /> giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường<br /> biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> iii<br /> <br /> ư<br /> Tr<br /> ờn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> g<br /> <br /> Chú giải<br /> <br /> BĐKH<br /> <br /> Biến đổi khí hậu<br /> <br /> CN – XD<br /> <br /> Công nghiệp – Xây dựng<br /> <br /> DFID<br /> <br /> Ủy ban phát triển quốc tế Vương quốc Anh<br /> <br /> DLSTCĐ<br /> <br /> Du lịch sinh thái cộng đồng<br /> <br /> ĐVT<br /> DVHC<br /> <br /> ọc<br /> <br /> h<br /> ại<br /> Đ<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> Dịch vụ hậu cần<br /> <br /> K<br /> <br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> SL<br /> <br /> Số lượng<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TM – DV<br /> <br /> Thương mại – Dịch vụ<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thứ tự<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> NN&PTNT<br /> <br /> uê<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> ́<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản