intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường đất nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp quản lý

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
93
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường đất nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm xác định được về số lượng, chất lượng đất và phân bố của từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp cụ thể theo từng mức độ thích hợp phục vụ quản lý đất đai và góp phần nâng cao kinh tế và hiệu quả sử dụng đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường đất nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp quản lý

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -------------------<br /> <br /> LÊ DIỆU THÙY<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP<br /> HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI<br /> PHÁP QUẢN LÝ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -------------------<br /> <br /> LÊ DIỆU THÙY<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP<br /> HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI<br /> PHÁP QUẢN LÝ<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học môi trường<br /> Mã số: 60440301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khoá luận này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới<br /> PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải người đã tận tuỵ dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo cho<br /> tôi trong quá trình học tập cũng như làm luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ và thành công tới các thầy giáo, cô<br /> giáo trong bộ môn Quản lý môi trường, các thầy cô trong khoa Môi trường và trong<br /> Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, những người đã<br /> truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích về chuyên môn và cho tôi những bài học,<br /> kinh nghiệm sống trong cuộc đời.<br /> Cùng với đó tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô và anh chị phòng thí<br /> nghiệm phân tích môi trường, Khoa Môi trường đã chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt<br /> quá trình làm luận văn.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè đã giúp đỡ tôi trong thời<br /> gian hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn.<br /> Học viên<br /> <br /> Lê Diệu Thùy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .................. 2<br /> 1.1. Cơ sở lý luận đánh giá đất .................................................................................... 2<br /> 1.2. Nhận xét các kết quả nghiên cứu đã có .............................................................. 12<br /> 1.3. Tổng quan địa bàn nghiên cứu ........................................................................... 13<br /> CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 23<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................... 23<br /> 2.2. Nội dung và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 23<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 23<br /> CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 28<br /> 3.1. Đánh giá hiện trạng môi trường đất nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai ............... 28<br /> 3.1.1. Kết quả phân tích các nguyên tố dinh dưỡng .................................................. 29<br /> 3.1.2. Kết quả phân tích hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng ............................ 38<br /> 3.1.3. Kết quả phân tích hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất ................... 40<br /> 3.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp .................................................................. 41<br /> 3.2.1. Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp ..................................................................... 42<br /> 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ............................................................... 42<br /> 3.2.3. Biến động sử dụng đất nông nghiệp................................................................ 44<br /> 3.3. Đề xuất phương án quản lý và sử dụng đất có hiệu quả bền vững tại huyện<br /> Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La .......................................................................................... 46<br /> 3.3.1. Cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của viêc đề xuất sử dụng bền vững đất<br /> nông nghiệp ............................................................................................................... 46<br /> 3.3.2. Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững.................................................... 53<br /> 3.3.3. Đề xuất các giải pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất nông<br /> nghiệp ........................................................................................................................ 58<br /> KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 63<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 65<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1.1. Các loại hình sử dụng đất chính trong nông lâm nghiệp ............................5<br /> Bảng 1.2. Dân số các dân tộc huyện Quỳnh Nhai (thời điểm 31/12/2015) ..............16<br /> Bảng 3.1. Phân loại đất huyện Quỳnh Nhai theo loại đất .........................................28<br /> Bảng 3.2. Kết quả phân tích phẫu diện QN01 ..........................................................30<br /> Bảng 3.3. Kết quả phân tích phẫu diện QN02 ..........................................................30<br /> Bảng 3.4. Kết quả phân tích phẫu diện QN03 ..........................................................31<br /> Bảng 3.5. Kết quả phân tích phẫu diện QN04 ..........................................................32<br /> Bảng 3.6. Kết quả phân tích phẫu diện QN05 ..........................................................32<br /> Bảng 3.7. Kết quả phân tích phẫu diện QN06 ..........................................................33<br /> Bảng 3.8. Kết quả phân tích phẫu diện QN07 ..........................................................34<br /> Bảng 3.9. Kết quả phân tích phẫu diện QN08 ..........................................................34<br /> Bảng 3.10. Kết quả phân tích phẫu diện QN09 ........................................................36<br /> Bảng 3.11. Kết quả phân tích phẫu diện QN10 ........................................................37<br /> Bảng 3.12. Kết quả phân tích phẫu diện QN11 ........................................................38<br /> Bảng 3.13. Kết quả phân tích hàm lượng KLN tổng số trong mẫu đất ....................38<br /> Bảng 3.14. Kết quả phân tích dư lượng một số hóa chất BVTV hữu cơ ..................40<br /> Bảng 3.15. Yêu cầu sử dụng đất của các kiểu sử dụng đất .......................................49<br /> Bảng 3.16. Tổng hợp diện tích phân hạng thích nghi đất đai huyện Quỳnh Nhai ....53<br /> Bảng 3.17. Đề xuất cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai. ...............56<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 2.1: Trình tự các bước đánh giá đất theo FAO.................................................25<br /> Hình 3.1. Bản đồ đất huyện Quỳnh Nhai ..................................................................29<br /> Hình 3.2. Cơ cấu sử dụng đất của huyện ..................................................................42<br /> Hình 3.3. Biểu đồ phân bố đất trồng lúa tại các đơn vị hành chính ..........................43<br /> Hình 3.4. Bản đồ phân hạng thích nghi đất nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai ..........52<br /> Hình 3.5. Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Quỳnh Nhai ..57<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2