intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn An Bài, tỉnh Thái Bình

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
72
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn An Bài, tỉnh Thái Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn An Bài, tỉnh Thái Bình. Xác định được điều kiện địa lý tự nhiên và điều kiện địa kỹ thuật cho việc xử lý rác thải sinh hoạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn An Bài, tỉnh Thái Bình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ***********************<br /> <br /> HOÀNG THỊ XUÂN THU<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC<br /> GIẢI PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI<br /> THỊ TRẤN AN BÀI, TỈNH THÁI BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ***********************<br /> <br /> HOÀNG THỊ XUÂN THU<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC<br /> GIẢI PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI<br /> THỊ TRẤN AN BÀI, TỈNH THÁI BÌNH<br /> Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường<br /> Mã số: 60850101<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG<br /> <br /> Chủ tịch hội đồng chấm luận văn<br /> thạc sĩ khoa học<br /> <br /> GS.TS Trương Quang Hải<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> PGS.TS Vũ Văn Tích<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong thời gian vừa qua, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự<br /> giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các cơ quan, gia đình cùng bạn bè để hoàn<br /> thành luận văn của mình. Nhân dịp này, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc<br /> đến tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó.<br /> Lời đầu tiên cho phép tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Khoa<br /> Địa lý – Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy<br /> giáo, cô giáo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa Cao học<br /> chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường; đồng thời trang bị cho tôi kiến<br /> thức trong suốt hai năm qua. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS<br /> Vũ Văn Tích – người đã dành nhiều thời gian, nhiệt tình hướng dẫn và đóng góp<br /> những kiến thức hết sức quý báu để tôi hoàn thành bản Luận văn thạc sỹ.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi<br /> trường tỉnh và các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ tôi trong quá trình xây dựng và<br /> hoàn thành Luận văn thạc sỹ.<br /> Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã<br /> quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt thời gian tham gia khóa<br /> Cao học Địa lý 2014-2016.<br /> Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Xuân Thu<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin xam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng<br /> dẫn khoa học của PGS.TS Vũ Văn Tích – Trưởng ban Khoa học Đại học Quốc gia<br /> Hà Nội.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công<br /> bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Xuân Thu<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................ i<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................ii<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................... iii<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................... 4<br /> 1.1. Tổng quan về rác thải sinh hoạt ...................................................................................... 4<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản...............................................................................4<br /> 1.1.2. Nguồn gốc hình thành và phân loại rác thải sinh hoạt (RTSH) ....................4<br /> 1.1.3. Tác động của rác thải sinh hoạt đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.......... 6<br /> <br /> 1.1.4. Khái niệm về xử lý rác thải ...........................................................................9<br /> 1.1.5. Yêu cầu về xử lý chất thải rắn tại Việt Nam.................................................9<br /> 1.2. Tổng quan về quản lý rác thải sinh hoạt trên thế giới và ở Việt Nam .......................... 11<br /> <br /> 1.3. Một số phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu hiện nay ........................18<br /> 1.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực thị trấn An Bài .......................................... 23<br /> <br /> 1.4.1. Điều kiện tự nhiên và vấn đề liên quan tới lựa chọn vị trí xử lý rác thải sinh<br /> hoạt ............................................................................................................................23<br /> 1.4.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ...........................................................26<br /> CHƢƠNG 2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Cách tiếp cận để giải quyết vấn đề .....................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Các phương pháp nghiên cứu.............................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Phương pháp khảo sát, thu thập tài liệu ......Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giáError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Phương pháp kế thừa ..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Phương pháp chuyên gia .............................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay<br /> ...................................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản