intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ truyền hình MyTV của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
69
lượt xem
24
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ truyền hình MyTV của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh truyền thông của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC nêu được những điểm mạnh - yếu của Công ty và về các đối thủ cạnh tranh trong ngành truyền hình trả tiền nói chung và ngành truyền hình trên nền tảng băng thông rộng (IPTV) nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ truyền hình MyTV của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC

Quản trị kinh doanh <br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> Lã Việt Tùng<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MyTV<br /> CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THỒNG VASC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TỪ SĨ SÙA<br /> <br /> Hà Nội- 2012<br /> <br /> Lã Việt Tùng<br />  <br /> <br />  <br /> <br /> Quản trị kinh doanh <br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH<br /> TRANH SẢN PHẨM- DOANH NGHIỆP CÙNG NGÀNH ..................................... 4<br /> 1.1.Tổng quan về cạnh tranh trong kinh tế ................................................................ 4<br /> 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh .................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Vai trò của cạnh tranh sản phẩm- doanh nghiệp............................................. 6<br /> 1.1.2.1. Trên bình diện nền kinh tế .............................................................................. 6<br /> 1.1.2.2. Trên bình diện doanh nghiệp.......................................................................... 6<br /> 1.1.2.3. Trên bình diện người tiêu dùng ...................................................................... 7<br /> 1.1.3. Các công cụ dùng trong cạnh tranh của sản phẩm- doanh nghiệp ............... 8<br /> 1.1.3.1.Chất lượng sản phẩm........................................................................................ 8<br /> 1.1.3.2.Chính sách giá cả............................................................................................. 10<br /> 1.1.3.3.Hệ thống phân phối......................................................................................... 12<br /> 1.1.3.4.Chính sách xúc tiến bán.................................................................................. 13<br /> 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả cạnh tranh:...................................................... 14<br /> 1.2. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành................................. 14<br /> 1.2.1. Ý nghĩa của năng lực cạnh tranh..................................................................... 14<br /> 1.2.2. Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...................... 15<br /> 1.2.2.1. Nguồn nhân lực .............................................................................................. 15<br /> 1.2.2.2. Nguồn lực về công nghệ, hạ tầng cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật............. 15<br /> 1.2.2.3. Trình độ tổ chức quản lý ............................................................................... 16<br /> 1.2.2.4. Khả năng tài chính ......................................................................................... 17<br /> 1.3. Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp............................................. 18<br /> 1.3.1. Thực chất, ý nghĩa của việc phân tích năng lực cạnh tranh ......................... 18<br /> <br /> Lã Việt Tùng<br />  <br /> <br />  <br /> <br /> Quản trị kinh doanh <br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> 1.3.2. Nội dung và trình tự phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...... 18<br /> 1.3.2.1. Phân tích môi trường ngành ......................................................................... 18<br /> 1.3.2.2. Phân tích các chỉ tiêu kết quả cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp... 24<br /> 1.3.2.3. Phân tích các công cụ cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp ................ 26<br /> 1.3.2.4. Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh.................................. 27<br /> 1.3.3. Phương pháp phân tích theo quan điểm tổng thể:......................................... 29<br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ TRUYỀN<br /> HÌNH MyTV CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC ...... 33<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty phần mềm và Truyền thông VASC ............................. 33<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..................................................................... 33<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC.. 34<br /> 2.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................... 36<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua.......................................... 39<br /> 2.1.4.1. Thực trạng hoạt động Marketing ................................................................... 39<br /> 2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của VASC............. 50<br /> 2.1.4.3. Công nghệ sử dụng và cơ sở kỹ thuật của Công ty VASC hiện nay.......... 53<br /> 2.1.4.4. Nguồn nhân lực của Công ty VASC ............................................................. 55<br /> 2.2. Phân tích môi trường ngành vụ truyền hình trả tiền ....................................... 56<br /> 2.2.1. Tổng quan về thị trường truyền hình công nghệ IPTV................................. 56<br /> 2.2.2. Phân tích khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV tại Việt Nam..... 63<br /> 2.2.3. Phân tích về các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của VASC trong lĩnh vực<br /> truyền hình trả tiền IPTV........................................................................................... 68<br /> 2.2.3.1. Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel ( Viettel-NETTV) ..................... 68<br /> 2.2.3.2. Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ FPT ( FPT- ONETV): ....................... 71<br /> 2.2.4. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và dịch vụ thay thế...................................... 73<br /> 2.2.4.1. Đánh giá về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn AVG............................................. 73<br /> 2.2.4.2. Các đối thủ tiềm ẩn đến từ nước ngoài ........................................................ 75<br /> 2.2.5. Nhà cung cấp: .................................................................................................... 76<br /> 2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh của dịch vụ truyền hình MyTV của Công ty<br /> VASC ............................................................................................................................ 79<br /> <br /> Lã Việt Tùng<br />  <br /> <br />  <br /> <br /> Quản trị kinh doanh <br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> 2.3.1. Phân tích kết quả cạnh tranh của VASC........................................................ 79<br /> 2.3.2. Phân tích các công cụ cạnh tranh .................................................................... 82<br /> 2.3.2.1.Phân tích chính sách sản phẩm...................................................................... 82<br /> 2.3.2.2. Chính sách giá ................................................................................................ 84<br /> 2.3.2.3. Chính sách xúc tiến bán................................................................................. 90<br /> 2.3.2.4. Chăm sóc khách hàng .................................................................................... 92<br /> 2.3.2.5. Hệ thống phân phối........................................................................................ 93<br /> 2.3.3. Phân tích năng lực cạnh tranh dịch vụ MyTV của Công ty VASC ............. 97<br /> 2.3.3.1. Năng lực mạng lưới cơ sở hạ tầng- công nghệ............................................. 98<br /> 2.3.3.2. Nguồn nhân lực và năng lực quản lý............................................................ 99<br /> 2.3.3.3. Khả năng tài chính- kế toán ........................................................................ 102<br /> 2.3.3.4. Các chiến lược Marketing ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG<br /> LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ MyTV CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ<br /> TRUYỀN THÔNG VASC ........................................................................................ 106<br /> 3.1. ĐỊnh hướng phát triển của Công ty VASC trong thời gian tới ..................... 106<br /> 3.2. Phương hướng cái thiện các công cụ cạnh tranh ............................................ 109<br /> 3.2.1 Phát triển nội dung dịch vụ mới ..................................................................... 109<br /> 3.2.2. Chính sách giá đa dạng và hợp lý.................................................................. 114<br /> 3.2.3. Mở rộng và hoàn thiện hệ thống phân phối.................................................. 115<br /> 3.2.4. Tăng cường, nâng cao hiệu quả các chính sách xúc tiến bán ..................... 116<br /> 3.2.5. Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng ........................................ 118<br /> 3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ MYTV của<br /> Công ty VASC: .......................................................................................................... 119<br /> 3.3.1. Giải pháp về công nghệ- hạ tầng kỹ thuật .................................................... 119<br /> 3.3.2. Giải pháp tổ chức quản lý và nhân lực ......................................................... 120<br /> 3.3.3. Giải pháp tài chính.......................................................................................... 121<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................ 125<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 127<br /> <br /> Lã Việt Tùng<br />  <br /> <br />  <br /> <br /> Quản trị kinh doanh <br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> VNPT: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam<br /> VASC: Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC<br /> IPTV: Internet Protocol Television<br /> KH: Khách hàng<br /> CSKH: Chăm sóc khách hàng<br /> VTT: Viễn thông Tỉnh<br /> <br /> Lã Việt Tùng<br />  <br /> <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản