intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Quản lý giá tính thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
13
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Quản lý giá tính thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý giá tính thuế; phân tích thực trạng công tác quản lý giá tính thuế tại chi cục hải quan CKSBQT Nội Bài; đưa ra các giải pháp và cách thực hiện quản lý giá tính thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Quản lý giá tính thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO

DƯƠNG CÔNG THẮNG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> DƯƠNG CÔNG THẮNG<br /> <br /> QUẢN LÝ GIÁ TÍNH THUẾ TẠI CHI CỤC HẢI<br /> QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI<br /> TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM GIA NHẬP WTO<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2011 - 2013<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> DƯƠNG CÔNG THẮNG<br /> <br /> QUẢN LÝ GIÁ TÍNH THUẾ TẠI CHI CỤC HẢI<br /> QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI<br /> TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM GIA NHẬP WTO<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ KIM NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ khoa học<br /> <br /> Khoa Kinh tế và quản lý<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ<br /> DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 3<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ GIÁ TÍNH<br /> THUẾ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP ............................................................. 6<br /> 1.1.Khái luận về quản lý giá tính thuế trong điều kiện hội nhập ........................6<br /> 1.1.1.Một số khái niệm ...............................................................................................7<br /> 1.1.2 Khái niệm quản lý giá tính thuế ....................................................................14<br /> 1.1.3 Sự cần thiết phải quản lý giá tính thuế .......................................................15<br /> 1.1.4 Nội dung quản lý giá tính thuế .....................................................................17<br /> 1.1.5. Các phương pháp và công cụ quản lý giá tính thuế ..................................21<br /> 1.1.6.Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý giá tính thuế .................................25<br /> 1.1.7 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý giá tính thuế ................................26<br /> 1.2. Kinh nghiệm quản lý giá tính thuế ở Hải quan Sân bay Narita (Nhật) .....27<br /> 1.2.1 Ưu điểm: ..........................................................................................................30<br /> 1.2.2 Hạn chế: ...........................................................................................................30<br /> Tóm tắt chương 1 ................................................................................................... 32<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁ TÍNH THUẾ Ở CHI CỤC HẢI<br /> QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI ........................................ 33<br /> 2.1. Tổng quan về Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài .....................................33<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ...............................................................33<br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ chính ...........................................................................33<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý ..................................................................................34<br /> 2.2. Thực trạng tình hình quản lý giá tính thuế ở chi cục hải quan CKSBQT<br /> Nội Bài những năm qua .........................................................................................37<br /> 2.2.1. Giai đoạn 2002-2006 ....................................................................................37<br /> <br /> Dương Công Thắng<br /> <br /> Cao học QTKD 2011-2013<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ khoa học<br /> <br /> Khoa Kinh tế và quản lý<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> TÊN<br /> <br /> TRANG <br /> <br /> Bảng 1.1 Một số hãng vận tải hàng không tham gia khai thác<br /> hàng hóa tại sân bay quốc tế TOKYO ............................................................ 28 <br /> Bảng 2.1 Hoạt động XNK và thu thuế của Hải quan Nội Bài ....................... 39 <br /> giai đoạn 2004 – 2006 ..................................................................................... 39 <br /> Bảng 2.2 Hoạt động XNK và thu thuế của Hải quan Nội Bài ....................... 40 <br /> giai đoạn 2007 - 2012...................................................................................... 40 <br /> Bảng 2.3. Số hồ sơ tham vấn và điều chỉnh trị giá hải quan........................... 45 <br /> Bảng 2.4 Kết quả tham vấn giai đoạn 2007 - 2012......................................... 47 <br /> Bảng 2.5 Thống kê kết quả tham vấn giá tính thuế tại chi cục<br /> hải quan CKSBQT Nội Bài giai đoạn 2007-2012 .......................................... 49 <br /> Bảng 2.6 Trình độ năng lực của cán bộ hải quan CKSBQT Nội Bài ............. 52 <br /> Bảng 2.7 Trang thiết bị của Cục Hải quan TP. Hà Nội .................................. 56 <br /> <br /> Dương Công Thắng<br /> <br /> Cao học QTKD 2011-2013<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ khoa học<br /> <br /> Khoa kinh tế và quản lý<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH VẼ<br /> TÊN<br /> <br /> TRANG<br /> <br /> Hình 1.2. Quy trình ra quyết định quản lý rủi ro ..................................................... 19 <br /> Hình 1.2 Tỷ lệ sử dụng phương pháp trị giá giao dịch tại các nước phát triển......... 22 <br /> Hình 2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức cục Hải quan TP Hà Nội ..................................... 34 <br /> Hình 2.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài.............. 37 <br /> Hình 2.3 Công tác thu thuế tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài giai đoạn<br /> 2007 - 2012 ............................................................................................................... 41 <br /> Hình 2.4 Thống kê kết quả tham vấn giai đoạn 2007-2012...................................... 49 <br /> Hình 2.5 Quy trình thông quan điện tử theo quyết định 50 ..................................... 52 <br /> Tóm tắt chương 2 ...................................................................................................... 60 <br /> Hình 2.6 Mô hình xương cá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý giá<br /> tính thuế tại chi cục hải quan CKSBQT Nội Bài ...................................................... 61 <br /> Hình 3.1 Mô hình hệ thống khai hải quan điện tử ................................................... 76 <br /> <br /> Dương Công Thắng<br /> <br /> Cao học QTKD 2011-2013<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản