intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

408
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm ứng dụng được công nghệ GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và thử nghiệm thành lập bản đồ hiện trong sử dụng đất và bản đồ giá đất dựa trên cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng cho thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> --------------------<br /> <br /> Nguyễn Thế Cƣờng<br /> <br /> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ<br /> DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI<br /> THỊ TRẤN TAM ĐẢO, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> --------------------<br /> <br /> Nguyễn Thế Cƣờng<br /> <br /> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ<br /> DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI<br /> THỊ TRẤN TAM ĐẢO, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC<br /> Chuyên ngành: Quản lý đất đai<br /> Mã số: 60850103<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. NGUYỄN HIỆU<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ luận<br /> văn nào khác.<br /> Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ<br /> rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thế Cƣờng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, ngoài sự nỗ lực của bản<br /> thân, tôi đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của các thầy cô giáo cùng<br /> sự giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của cơ quan và đồng nghiệp.<br /> Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất tới giáo viên hướng dẫn khoa học<br /> PGS. TS. Nguyễn Hiệu đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo Khoa<br /> Đ a lý, Trường Đ i học Khoa học Tự nhiên, Đ i học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình<br /> giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới<br /> các cán bộ trong Ủy ban Nhân dân th trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh<br /> Phúc đã t o điều kiện cho em thu thập tài liệu, thực hiện luận văn được tốt nhất.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, những người thân, cán bộ đồng<br /> nghiệp và b n bè đã t o điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện<br /> luận văn này.<br /> Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thế Cƣờng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................2<br /> 3. Nội dung nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 5. Cấu trúc của luận văn ...........................................................................................3<br /> Chƣơng 1 ....................................................................................................................4<br /> TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..........................................................4<br /> 1.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu địa chính ...............................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu đ a chính........................................................... 4<br /> 1.1.2. Nội dung của CSDL đ a chính .................................................................... 5<br /> 1.1.3. Tổng quan về chuẩn dữ liệu đ a chính ở nước ta .......................................... 6<br /> 1.1.4. Các văn bản pháp luật quy đ nh về xây dựng CSDL đ a chính .................... 11<br /> 1.2. Tổng quan về công nghệ GIS ..........................................................................12<br /> 1.3. Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai của một số nƣớc trên thế giới ...........16<br /> 1.3.1. T i Australia ............................................................................................ 16<br /> 1.3.2. T i Thụy Điển .......................................................................................... 17<br /> 1.4. Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng CSDL Địa chính dạng số ở Việt<br /> Nam...........................................................................................................................19<br /> 1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu.................................................................................22<br /> 1.5.1. Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng CSDL đ a chính ...........................22<br /> 1.5.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu khác .................................................. 22<br /> Chƣơng 2 ..................................................................................................................24<br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CỦA THỊ TRẤN TAM<br /> ĐẢO, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC .................................................24<br /> 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn Tam Đảo ..........................24<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .................................................................................... 24<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - Xã hội ......................................................................... 25<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2