intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xây dựng một số giải pháp cải thiện việc quản lý Nhà nước về các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
68
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xây dựng một số giải pháp cải thiện việc quản lý Nhà nước về các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn vừa qua để đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện của công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án trong giai đoạn tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xây dựng một số giải pháp cải thiện việc quản lý Nhà nước về các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

NGÔ THỊ NHUNG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGÔ THỊ NHUNG<br /> <br /> XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN<br /> VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÁC DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ<br /> THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2010 - 2012<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> NGÔ THỊ NHUNG<br /> <br /> XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN<br /> VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÁC DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ<br /> THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN DIỆU HƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận văn này là tổng hợp kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu kết hợp với kinh<br /> nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác và sự nỗ lực cố gắng của bản thân.<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quí thầy (cô)<br /> giáo, và các cán bộ công chức Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ<br /> trợ cho tôi; Xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo giảng dạy và công tác tại Viện đã chỉ<br /> dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Viện Kinh tế và<br /> Quản lý; Xin cám ơn Lãnh đạo và các cán bộ của Viện Đào tạo sau đại học đã nhiệt tình giúp<br /> đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi trong quá trình hoàn thành các thủ tục bảo vệ luận văn. Đặc<br /> biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cô giáo - Tiến sĩ Phan Diệu Hương, Viện<br /> Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là người trực tiếp hướng dẫn khoa<br /> học. Cô giáo đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu<br /> và hoàn thiện đề tài.<br /> Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến Lãnh đạo Sở Tài chính, Lãnh đạo UBND thành phố<br /> Hạ Long, và các đồng nghiệp, các sở - ban - ngành có liên quan đã tạo điều kiện giúp đỡ để<br /> tôi hoàn thành khoá học, thực hiện thành công luận văn này.<br /> Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và những tình cảm yêu mến nhất đến gia<br /> đình, những người thân của tôi đã tạo điều kiện, động viên tôi trong suốt quá trình học tập<br /> và thực hiện luận văn này.<br /> Xin chân thành cám ơn !<br /> Hà Nội, ngày..... tháng 12 năm 2012<br /> Học viên<br /> <br /> Đào Hồng Phong<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng<br /> tôi, các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2013<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Ngô Thị Nhung<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan……………………………………………………….<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục lục……………………………………………………………<br /> <br /> 2<br /> <br /> Danh mục các ký hiệu. các chữ viết tắt…………………………….<br /> <br /> 6<br /> <br /> Danh mục bảng……………………………………………………<br /> <br /> 7<br /> <br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị………………………………………<br /> <br /> 8<br /> <br /> Phần mở đầu………………………………………………………<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………..<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2. Mục tiêu của luận văn……………………………………………..<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn………………….<br /> <br /> 11<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn……………………………<br /> <br /> 11<br /> <br /> 5. Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận văn…………………….<br /> <br /> 11<br /> <br /> 6. Kết cấu của luận văn………………………………………………<br /> <br /> 11<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước về các dự án dự<br /> án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng<br /> Ninh...............................................................................................<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô<br /> thị………………………………………………………………………..<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm về dự án đầu tư…………………………………<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1.2 Quan niệm về cơ sở hạ tầng đô thị…………………………<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1.2.1 Khái niệm về cơ sở hạ tầng đô thị…………………………<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1.2.2 Phân loại cơ sở hạ tầng đô thị……………………………<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1.2.3 Đặc điểm về cơ sở hạ tầng khu đô thị……………………<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.1.3 Vai trò của cơ sở hạ tầng kỹ thuật với sự phát triển kinh tế của đô<br /> thị…………………………………………………………………….<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.1.4 Quản lý Nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô<br /> thị……………………………………………………………………………<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.1.4.1 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý Nhà nước trong xây<br /> <br /> 19<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2