intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Chia sẻ: Tài Liệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
126
lượt xem
24
download

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu là xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An, từ đó sẽ đưa ra các chính sách, giải pháp, khuyến nghị giúp lãnh đạo Tỉnh có chính sách cụ thể để tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được ổn định và bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

B<br /> <br /> GIÁO D<br /> I H C KINH T TP.H<br /> <br /> O<br /> CHÍ MINH<br /> <br /> TR<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC Y U T<br /> C<br /> BÀN T NH LONG AN<br /> <br /> LU<br /> <br /> Tp.H<br /> <br /> N<br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> GIÁO D<br /> <br /> O<br /> <br /> I H C KINH T TP.H<br /> <br /> CHÍ MINH<br /> <br /> TR<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC Y U T<br /> <br /> N<br /> A<br /> <br /> BÀN T NH LONG AN<br /> <br /> Chuyên ngành: Chính sách công<br /> Mã s<br /> <br /> : 60340402<br /> <br /> LU<br /> <br /> T<br /> <br /> TS. DI P GIA LU T<br /> <br /> Tp.H<br /> <br /> Phân tích<br /> <br /> -2013. Các thông tin<br /> c<br /> <br /> .<br /> TP<br /> <br /> 30 tháng 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> DANH M C CÁC B NG<br /> B ng 3.1. K v ng d u các bi<br /> <br /> 36<br /> <br /> B ng 3.2. D li u c a các bi n nghiên c<br /> <br /> n 2000-2013<br /> <br /> B ng 4.1: K t qu h i quy<br /> <br /> ...37<br /> ...........41<br /> <br /> B ng 4.2: K t qu h i quy mô<br /> <br /> ..............42<br /> <br /> B ng 4.3: K t qu h i quy<br /> <br /> .............43<br /> <br /> B ng 4.4:<br /> <br /> .............44<br /> <br /> B ng 4.5:<br /> <br /> .............44<br /> <br /> B ng 4.6:<br /> <br /> ..............44<br /> <br /> B ng 4.7: K t qu ki<br /> B ng 4.8: K t qu<br /> 2013<br /> <br /> ng tuy<br /> h i quy thu ngân sách c a các huy<br /> <br /> .....................45<br /> n 2000<br /> <br /> n<br /> <br /> ..............46<br /> <br /> DANH M C CÁC<br /> Bi<br /> <br /> 2<br /> <br /> ng kinh t<br /> <br /> TH<br /> <br /> n 1987-<br /> <br /> .21<br /> <br /> Bi u 2<br /> <br /> u kinh t<br /> <br /> 22<br /> <br /> Bi u 2<br /> <br /> u kinh t<br /> <br /> 22<br /> <br /> Bi u 2<br /> <br /> u kinh t<br /> <br /> 23<br /> <br /> Bi u 2.5. S<br /> <br /> n 2005-<br /> <br /> Bi u 2.6. T<br /> Bi u 2.7. S<br /> Bi u 2.8. T<br /> <br /> 25<br /> n 2005-<br /> <br /> n 2011-<br /> <br /> 5<br /> 27<br /> <br /> n 2011-<br /> <br /> 27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản