Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử: Thiết kế và thay thế hệ thống điều khiển và giám sát một số công đoạn nhà máy xi măng Chinfon – Thủy Nguyên Hải Phòng dùng PLC S7- 300

Chia sẻ: Sơ Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

14
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu "Thiết kế và thay thế hệ thống điều khiển và giám sát một số công đoạn nhà máy xi măng Chinfon – Thủy Nguyên Hải Phòng dùng PLC S7- 300" nhằm thay thế bộ điều khiển mới cho một công đoạn của dây truyền xi măng và nghiên cứu sâu hơn về tự động hóa trong nhà máy xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử: Thiết kế và thay thế hệ thống điều khiển và giám sát một số công đoạn nhà máy xi măng Chinfon – Thủy Nguyên Hải Phòng dùng PLC S7- 300

 1. Luận văn cao học  Thiết kế và thay thế hệ thống điều khiển và giám sát một số công đoạn nhà máy xi măng Chinfon – Thủy Nguyên Hải Phòng dùng PLC S7- 300  PGS. TS.      1
 2. Luận văn cao học   .......................................................................................................1  ...................................................................................................5  ..............................................................................................6 M .....................................................................................................................9   ...................................................................................11  -  ...................................................................................... 11  .......................................................11 1.1.2.  ......................................................................................................11 Nhà máy hinfon ............................... 12  ................................. 12  .....................................................13 ng Chinfon ...............................14  .........................................................17  ..................................................................................19 1.3.2.3. Lò nung ........................................................................................................21  ............................................................................................24  .....................................26  ................................................ 27 ......32  ............................................... 32  ................................................................. 34  ............................................. 35  .... 38 .......................................................................................38  ...........................................38 2.4.1. ..........................................38 2
 3. Luận văn cao học  ..................................................................................39  ............ 41  ..........................41  43  ........................................................................................... 46  ......................................................46  ..........................................................................46  ..........................................................................46  ...............................................................................47  ........................................................................48  .......................................................................................48  ....................................................................49  ...................................................................................49  ......................................................................................51  .....................................................................................52  .............................................................................54 .........................................................................................55   ..................................................................................................57  ........................................................ 57 - 300. .................................................. 59 -300....................................................................59  ...................................................................61  ..................................................................................63  .......................................64  .....................................................................................66 - 300: ............................................66 -300. .............................................................................67 - 68 3
 4. Luận văn cao học  .......................................................................................68 n .................................................................................69  .................................69  ........................................................................... 70  .............................................................................70  ........................................................71 .....................................................................72  .......................................... 75   ..................................75  ................................................76   -   ...................................................................................................................... 77  ........77  thô. .............................................................................................................................78                 .........................................................................................................80   ..................................................................................85  sát................................................... 85  ............................................................ 85  ..............................................................................................85 ....................................................................................86  ........................ 88  .......................... 91  ...........................................................................92 .........................................................................................93  ..................................................................................................................94 4
 5. Luận văn cao học  ................................................. 13  .......... 43  ..................................................... 44  ............................................... 45  ................................................ 50 ................................................. 50  ..................................................................................... 51 5
 6. Luận văn cao học   ............................................................................ 12  ... 15  ................................................................ 16  ..................................................................................................... 17  ........................... 18  ............................................................................................... 18  ............................................................................ 19  ................................................................................................. 21  ............................................................................................ 22  .................................................................................... 22 Hình 1.14. Lò nung (Kiln)............................................................................................ 23 Hình 1.15. Làm mát Clinker (Cooler) .......................................................................... 23  ......................................... 24  ............................................................................ 25  ................................................................................................ 26  ..................................................................................... 27  ......................................... 32  .......................................................................................... 34                    .......................................................................................................................... 39  ............................................. 40  ........................................................................... 41  ................................................. 41  ........................................................ 42  ................................................................ 46 6
 7. Luận văn cao học . ...................................................................................................................................... 46  ......................................... 47  ........................................................... 47 Hình 2.12. Công ..................................................... 48  ....................................................................... 48 Level Switch) .................................. 49  ....................................................... 49  ..................................................... 50  ........................... 51 t trong encoder .......... 52  .......................................................... 52  .................................................................. 53  ..................................................................... 53  ...................................................................... 54  ... 55  .............................................................................. 56 b ........................................................ 56  ...................................................................... 57 Hình 3.2. -300 ............................................................. 59  ................................................................................ 64  ..................... 65  ...................................................................................... 66  ..................................................................................... 67  ....................................................................... 69   ..................................................... 69 Hình 3.9. ............................................... 70 Hình ............................................. 73 Hình 3.11. 5  Hình 3.13. .77  7
 8. Luận văn cao học    91 8
 9. Luận văn cao học    -                      2. L        và giám sát          3 .                                    thành    4 .  -   trong nhà máy. -    9
 10. Luận văn cao học -    -300 và WinCC 5.                10
 11. Luận văn cao học .  VÀ QUY    c v quá trình hình thành và cu trúc t chc c     Chinfon - Thy Nguyên, Hi Phòng  Nhà          3   công ty TNHH Chinfon      và       Nam,    ,                                Kênh    -   -         ngày, . Ngoài nhà máy chinfon Hi Phòng, tt trm nghi    Hi c - TP. HCM (trm nghin này ly nguyên liu Clinker t      i Phòng vn chuy   phc v th n Nam và mt d án xây dng trm nghin ti khu kinh t Dung Qut.                . 1.1.2.                 thôn . -- . -B. -  - - 11
 12. Luận văn cao học -TKênh. Hình 1.1. Nhà máy xi măng Chinfon 1.2Nhà máy hinfon nhà máy : -                6260:1997, TCVN 6260:2009        -   II/B-M (P-   -  PCB 40  , TCVN 6260:2009       EN197-   -M(P)                  - X PCB6260:2009 và -02.  cho cá           1.3. Quy trình sn xug t 12
 13. Luận văn cao học 1.3.1. Các công ngh sn xun nay. a. Th gii Hin nay trên th gi dng các công ngh sn xut hii, có kh  ng hóa cao. Các chng lo bi : Porland  xi lò cao, Porland bn nhanh, Porland giãn n, Porland dành cho xeo tm lp u  t ng b    i lo   u kin khí hu kin s dng khác nhau. Hin nay các công ngh sn xu yu là : công ngh xi ng, t. Hin ti công ngh c hu mà ch yu là dùng lò quay khô do k  thut lò quay khô có nhim. Sau ng so sánh gia 3 công ngh : Bảng 1.1. So sánh giữa các công nghệ sản xuất xi măng Ch tiêu công Công ngh ng Công ngh t Công ngh lò quay khô ngh - Làm vin - Làm vic liên tc - Làm vic liên tc - Phi li c cp - Phi lic np t -  lt vào theo tng m u cao c  o trên xung tr u theo vòng -  t - Quá trình to khoáng quay ca lò Nguyên lý din ra theo chiu cao - Quá trình to khoáng -  t làm vic ca lò và trong tng c din ra theo viên phi liu chiu dài lò - Công sut ln (có th t 3000-5800 tn clinker/ngày) -   t sét, ph -   công ngh -   công ngh gia, .. ng ng - Thêm ph gia khoáng - Phi liu dng bùn, - Phi li   Phi liu hóa photphorit  dng  m 40%, phi liu dng bt m  m   m 14% trn không trn ln than 1-2% và không trn ln vào ln vi nhau - Ch dùng nhiên liu - Có th dùng than -  lò quay rn (than) hoc du, khí - Tiêu tn nhiên liu Nhiên liu - Tiêu tn nhiu nhiên - Tiêu tn nhiên liu  sn phm li     sn  sn phm là nh nht phm là ln nht 13
 14. Luận văn cao học - S dng - S dng lò quay - S dng lò quay - Phi tri qua giai -  lò quay - Lò quay khô có h Quá trình n sy gi  m th  i nhit, t 40% xung 2% thp xyclone - Nhi  lò rt khó - Nhi  nung 1450 -  t Nhi và t t C.  C - Chng tt và n chng - Ch ng không tt - Chng sn phm nh và nh tt và nh - ng khí thi gây ô - ng khí thi gây ô - ng khí thi gây ô nhim ln nhim là ln nht do nhim là nh nht - c bit công ngh s dng rt nhiu M gây này thi ra 1 ng khí nhiên liu ô nhim c hi nên cn công ngh x lý hi i và chi phí cao b. Vit Nam Hic rt nhit c u thuc tng công ty xi t Nam, ngoài ra mt s  pht Nam. Hu h   u s d    thu    t xi  1.4 trin 2.3 triu tn mi thit b  k thut tiên tin. t trong nhng nhà máy s dng k thut khô và có công ngh t ng hóa sm  Vit Nam. 1.3.2. Quy trình sn xut xi  nhà máy  dây ch chhình 1.2 : . . .  . 14
 15.    silicat 2 3            Silicat Ng Silo Tháp trao thô   Lò  Raw Hemozen Làm mát  và silicat  Mill i Preheater nung clinker (Lime (Clay & z Clinker Kiln Luận văn cao học stone) Silicat)  a cooler t  i    o n 1    15  Clinker  Silo  (Iron ore) ng  Bao a (addtive)   Cement  Mill Bag g  Package Máy (LimeStone)    Tàu   5 Máy  4  Cho calciner Cho lò than Hình 1.2. Sơ đồ khối các công đoạn sản xuất xi măng tại công ty xi măng Chinfon
 16. Luận văn cao học Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất xi măng 16
 17. Luận văn cao học 1.3.2.1. Quá trình ,        Hình 1.4. Kho đá vôi  vào  17
 18. Luận văn cao học Hình 1.5. Kho chứa phụ gia sét, quặng sắt và silica Hình 1.6. Kho chứa than Hình 1.7. Kho chứa phụ gia công đoạn nghiền xi 18
 19. Luận văn cao học                 1.3.2.2.   Cân băng định lượng Hình 1.8. Trạm cân băng định lượng                                                .   19
 20. Luận văn cao học                                     p.           bàn    bôi    .  Hình 1.9. Máy nghiền đứng kích                  Hình 1.10. Hệ thống máy nghiền 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2