Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bù công suất phản kháng cho lưới trung áp và áp dụng phần mềm PSS Adept tính toán cho lộ 479 Văn Lâm Hưng Yên

Chia sẻ: Anh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:170

74
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tính toán dung lượng - xác định vị trí bù công suất phản kháng trên lưới phân phối và đánh giá hiệu quả bù; ảnh hưởng của thiết bị bù đến thông số thiết kế và vận hành của lưới điện phân phối; tính toán bù công suất phản kháng cho lộ 479 Văn Lâm - Hưng Yên với phần mềm PSS/ADEPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bù công suất phản kháng cho lưới trung áp và áp dụng phần mềm PSS Adept tính toán cho lộ 479 Văn Lâm Hưng Yên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÔ QUANG ƯỚC NGHIÊN CỨU BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO  LƯỚI TRUNG ÁP VÀ ÁP DỤNG PHẦN MỀM  PSS/ADEPT TÍNH TOÁN CHO LỘ 479 VĂN LÂM HƯNG  YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: ĐIỆN Mã số ngành:    i
 2. Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Quang Khánh Hà Nội ­ 2010 ii
 3. MỤC LỤC LỜI CẢM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC   iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ           vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU           ix MỞ ĐẦU 1 2.2.2.2. Khảo sát các thành phần chi phí bù CSPK ..........................56 Chi phí khi chưa có cơ cấu bù.............................................................................56 TÀI LIỆU THAM KHẢO        125 PHỤ LỤC           126 i
 4. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số             Tên bảng                       Trang Bảng 4­1 Giá thành đường dây trên không 1 mạch điện áp 110kV           82 Bảng 4­2 Giá trị biên độ xung áp và dòng                88 Bảng 4­3 Giá trị biên độ xung áp và dòng          90 Bảng 4­4 Giá trị biên độ xung áp và dòng                     91 Bảng 4­5 Giá trị biên độ xung áp và dòng                     92 Bảng 5­1 Các thông số kinh tế cho lặp đặt tụ bù [4]   113 Bảng 5­2 Kết quả tính toán trên lưới khi điện áp thanh cái lưới trung áp đặt  22kV                    116 Bảng 5­3 Kết quả  tính toán trên lưới khi điện áp thanh cái lưới trung áp đặt  23 kV  (bù tự nhiên)                116 Bảng 5­4 Vị trí và dung lượng bù cố định ở lưới trung áp    117 Bảng 5­5 Vị trí và dung lượng bù đóng cắt ở lưới trung áp   118 Bảng 5­6 Vị trí và dung lượng bù cố định ở phía thanh cái hạ áp   118 Bảng 5­7 Vị trí và dung lượng bù đóng cắt ở phía thanh cái hạ áp   119 Bảng 5­8 Kết quả tính toán trên lưới sau khi bù trung áp        119 Bảng 5­9 Kết quả tính toán trên lưới sau khi bù hạ áp        120 Bảng 5­10 Kết quả  lượng tổn thất công suất giảm được so với bù tụ  nhiên  121 ii
 5. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình số              Tên hình             Trang Hình 1­1 Mạch điện đơn giản RL       3 Hình 1­2 Quan hệ giữa công suất P và Q              3 Hình 2­1 Phân phối dung lượng bù trong mạng hình tia           20 Hình 2­2 Phân phối dung lượng bù trong mạng phân nhánh          22 Hình 2­3 Sơ đồ mạng điện dùng máy bù đồng bộ để điều chỉnh điện áp    22 Hình 2­4 Sơ đồ mạng điện có phân nhánh          25 Hình 2­5 Sơ đồ mạng điện kín: a, Sơ đồ nối dây;  b, Sơ đồ thay thế          26 Hình 2­6 Mạng điện có đặt bù tụ điện tại hai trạm biến áp Tb và Tc               26 Hình 2­7 Điều chỉnh điện áp trong mạng điện kín bằng tụ điện   28 Hình 2­8 Sơ đồ mạng điện 1 phụ tải   29 Hình 2­9 Sơ đồ mạch tải điện có đặt thiết bị tù          33 Hình 2­10 Đồ thi phụ tải phản kháng năm          35 Hình 2­11 Sơ đồ tính toán dung lượng bù tại nhiều điểm          35 iii
 6. Hình 2­12 Đường dây chính có phụ tải phân bố đều và tập trung   39 Hình 2­13 Đường dây phụ tải tập trung và phân bố đều có một bộ tụ          40 Hình 2­14 Các đường biểu thị độ  giảm tổn thất công suất  ứng với các độ  bù  và các vị trí trên đường dây có phụ tải phân bố đều ( λ  = 0)           42 Hình 2­15 Đường dây phụ tải tập trung và phân bố đều có bù 2 bộ tụ          43 Hình 2­16 Đường dây phụ tải tập trung và phân bố đều có bù 3 bộ tụ          44 Hình 2­17 Đường dây phụ tải tập trung và phân bố đều có bù 4 bộ tụ          44 Hình 2­18 So sánh độ giảm tổn thất đạt được khi số tụ bù n = 1,2,3 và ∞ trên   đường  dây có phụ tải phân bố đều (λ = 0)          47 Hình 2­19 Sự phụ thuộc của tổn thất công suất tác dụng vào hệ số cosφ   48 Hình 2­20   Ảnh   hưởng   của   cos   và   Tm  đến  ΔA   trong   mạng   điện  49 Hình 2­21   Ảnh   hưởng   của   cos   và   Tm  đến   %  ΔA   trong   mạng   điện  49 Hình 2­22   Sự  phụ  thuộc giữa vốn đầu tư  đường dây với hệ  số  cos   và Tm  50 Hình 2­23  Sự   phụ   thuộc   giữa   chi   phí   tính   toán   với   hệ   số   cos   và   Tm  50 Hình 2­24  a) Sự phụ thuộc của  hiệu quả bù CSPK vào CSPK đường dây  b) Sự phụ thuộc của hiệu quả bù CSPK vào cấp điện áp                    51 Hình 2­25   a) Sự phụ thuộc của các thành phần chi phí vào công suất bù b) Sự phụ thuộc của các thành phần chi phí vào cos  bù             52 Hình 2­26   Sự phụ thuộc của hiệu quả kinh tế vào công suất bù          53 iv
 7. Hình 2­27 Sự   phụ   thuộc   của   hiệu   quả   kinh   tế   vào   hệ   số   công   suất   bù  53 Hình 2­28 Sự phụ thuộc suất lợi nhuận bù tính trên một đồng vốn đầu tư với   dung lượng bù E = f(Qb)          54 Hình 2­29  Sự phụ thuộc của suất lợi nhuận bù tính trên một đồng vốn đầu tư  với hệ số công suất E = f(cosφ)   54 Hình 3­1 Tụ đấu tam giác                     56 Hình 3­2 Tụ đấu sao                     56 Hình 3­3 Sơ đồ nối dây của tụ điện điện áp cao                                58 Hình 3­4 Sơ đồ đấu dây của tụ điện điện áp cao bù riêng cho động cơ              58 Hình 3­5 Sơ đồ đấu dây tụ điện điện áp thấp          59 Hình 3­6 Bù nhóm          61 Hình 3­7 Bù tập trung          62 Hình 3­8 Sự phân bố CSPK theo thời gian          62 Hình 3­9 Ví dụ về điều chỉnh dung lượng bù          63 Hình 3­10 Sơ đồ điều chỉnh tự động dung lượng bù theo điện áp   65 Hình 3­11 Sơ đồ điều chỉnh tự động dung lượng bù theo nguyên tắc thời gian   66 Hình 3­12  Nguyên lý cấu tạo SVC                     67 Hình 3­13 Sơ đồ giải thích nguyên lý làm việc của SVC          68 Hình 3­14 Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của Thyristor            69 Hình 3­15 Sơ đồ biểu diễn đặc tính làm việc của SVC          70 Hình 3­16 Đặc tính điều chỉnh của SVC          70 Hình 3­17 Sơ đồ tính toán chế độ xác lập          71 Hình 3­18 Đặc tính của CSTD          75 Hình 3­19 Đặc tính CSPK của máy phát          75 v
 8. Hình 3­20 Mô hình SVC          75 Hình 3­21 Các dạng đặc tính của SVC     76 Hình 3­22 a. Sơ đồ nguyên lý     b. sơ đồ tính toán          77 Hình 4­1 Sơ đồ mạch tải điện   79 Hình 4­2 Phân tính các dung lượng bù          83 Hình 4­3 Lưới phân phối có phụ tải phân bố đều          86 Hình 4­4a Sơ đồ mô phỏng          88 Hình 3­4b Sóng điện áp và dòng điện trên tụ khi UC(0) = 0, t = 5ms          89 Hình 4­5a Sơ đồ mô phỏng quá độ đóng điện vào trạm tụ làm việc song song   90 Hình 4­5b Sóng điện áp và dòng điện trên tụ khi UC(0) = 0 và t = 5ms          90 Hình 4­6a Sơ đồ mô phỏng quá độ với hiện tượng phóng điện trước           91 Hình 4­6b Dạng sóng điện áp và dòng điện trên tụ khi UC(0) = 0          91 Hình 4­7a Sơ đồ mô phỏng quá độ với hiện tượng phóng điện trở lại          92 Hình 4­7b Dạng sóng điện áp và dòng điện trên tụ khi UC(0) = 0          92 Hình 4­8 Quá độ trên lưới phân phối khi đóng tụ bù [5]          93 Hình 4­9a Sóng cơ bản và sóng hài bậc ba đồng pha   94 Hình 4­9b Sóng cơ bản và sóng hài bậc ba lệch pha   94 Hình 4­10 Mạch cộng hưởng LC        101 Hình 5­1 Sơ đồ lộ 479 E28.4        105 Hình 5­2 Sơ đồ lộ 479 E28.4 trên nền PSS/ADEPT        106 Hình 5­3 Giao diện phần mềm PSS/ADEPT 5.0        108 Hình 5­4 Thư viện thiết lập        112 Hình 5­5 Thẻ thiết lập thông số đường dây   112 vi
 9. Hình 5­6 Thẻ thiết lập thông số MBA        112 Hình 5­7 Thẻ nhập thông số kinh tế              112 Hình 5­8 Thông số kinh tế cho bù hạ áp giờ thấp điểm        114 Hình 5­9 Thông số kinh tế cho bù trung áp giờ thấp điểm   114 Hình 5­10 Đồ  thị  phụ  tải những ngày điển hình năm 2010 của lộ  479 E28.4  114 Hình 5­11 Thẻ phân loại phụ tải        115 Hình 5­12 Thẻ xây dụng đồ thị phụ tải   115 Hình 5­13 Cách xác định hao tổn của lộ        116 Hình 5­14 Thẻ tính toán dung lượng bù        117 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CĐXL:  Chế độ xác lập CSPK: Công suất phản kháng CSTD:  Công suất tác dụng GTO: Các cửa đóng mở ­ Gate Turn Off HTĐ: Hệ thống điện MBA:  Máy biến áp LPP:  Lưới phân phối SVC:  (Static Var Compensator) Thiết bị bù ngang dùng để  tiêu thụ  CSPK  có thể điều chỉnh bằng cách tăng hay giảm góc mở của thyristor TCR: Kháng điều chỉnh bằng thyristor – Thyristor Controlled Reactor TSC: Bộ tụ đóng mở bằng thyristor –  Thyristor Switched Capacitor TSR: Kháng đóng mở bằng thyristor –  Thyristor Switched Reactor vii
 10. viii
 11. LỜI NÓI ĐẦU Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật, nguồn   điện cũng phải đáp được những đòi hỏi về  công suất và chất lượng. Vấn đề  công suất phát ra phải được đưa đến và tận dụng một cách hiệu quả nhất, không  để lảng phí quá nhiều ảnh hưởng đến kinh tế là một bài toán được rất nhiều đề  tài nghiên cứu. Tổn hao công suất là vấn đề   ảnh hưởng đến chất lượng nguồn  điện và kinh tế, để giảm nó một trong nhưng biện pháp khá hiệu quả là bù công   suất phản khảng cho lưới điện. Một số  các hệ  thống lưới điện trên các tỉnh thành của nước ta không có hệ  thống bù công suất phản kháng thậm chí còn không quan tâm đến vấn đề này. Do  đó hệ số công suất cosφ có giá trị nhỏ điều này ảnh hưởng rất lớn đến các tham   số kinh tế kỹ thuật của mạng điện như: Giảm chất lượng điện áp, tăng tổn thất   công suất và tăng đốt nóng dây dẫn, tăng tiết diện dây dẫn, hạn chế  khả  năng  truyền tải công suất tác dụng, không sử dụng hết khả năng của động cơ sơ cấp,   giảm chất lượng điện, tăng giá thành điện năng. Ở  một số  tỉnh đã quan tâm đến vẫn đề  này như  Hà Nội, Hải Dương, Nam   Định, Ninh Bình…. nhưng việc thực thi thì rất ít. Nếu có hệ  thống bù công suất  phản kháng thì chỉ  là bù tĩnh, thiết bị  bù không có cơ  cấu tự  động điều chỉnh   mang lại hệ số công suất cosφ lớn cỡ trên 0,9 điều này cũng dẫn đến những ảnh   hưởng đáng kể như vào giờ thấp điểm có hiện tượng dòng công suất phản kháng  chạy ngược, làm tăng tổn thất và quá áp cục bộ  điều này gây hậu quả  nghiêm  trọng đến các thiết bị  điện. Vị  trí đặt thiết bị  bù thường được chọn sao cho dễ  vận hành chứ không xét đến hiệu quả kinh tế của thiết bị, vì vậy chưa tận dụng  được hiệu quả làm việc của thiết bị, dẫn đến sự lãng phí.  Để  khắc phục những nhược điểm đó đề  tài đi nghiên cứu các phương pháp  bù công suất phản kháng, để  xác định dung lượng và vị  trí bù tối  ưu cho lưới   1
 12. phân phối, đồng thời luận văn cũng đi nghiên cứu phần mền PSS/ADEPT để tính  toán dung lượng và vị trí bù cho một lưới điện cụ thể. Với sự nổ lực của bản thân, sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn TS   Trần Quang Khánh, tập thể giảng viên Bộ môn Cung Cấp Điện –Khao Cơ Điện   Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội và Trường đại học Điện Lực. Luận văn đã   hoàn thành gồm các chương sau: Chương 1. Tổng quan về bù công suất phản kháng trên lưới phân phối Chương 2. Tính toán dung lượng ­ xác định vị  trí bù công suất phản kháng   trên lưới phân phối và đánh giá hiệu quả bù Chương 3. Sơ  đồ  đấu nối tụ  và phương thức điều khiển tụ  bù trong lưới  điện phân phối  Chương 4. Ảnh hưởng của thiết bị bù đến thông số thiết kế và vận hành của  lưới điện phân phối  Chương 5. Tính toán bù công suất phản kháng cho lộ  479 Văn Lâm ­ Hưng   Yên với phần mềm PSS/ADEPT Chương 6. Kết luận và kiến nghị 2
 13. CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN  PHÂN PHỐI 1.1. SỰ TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 1.1.1. Khái niệm về CSPK Xét   sự   tiêu   thụ   năng   lượng   trong   một  mạch điện đơn giản có tải là điện trở  và điện   R kháng (hình 1­1) sau: U I X Mạch điện được cung cấp bởi điện áp u  = Um . sinωt Hình 1­1. Mạch điện đơn giản  Dòng điện i lệch pha với điện áp u một  RL góc φ: i = Im . sin(ωt – φ)    hay     i = Im . (sinωt.cos φ – sinφ.cosωt) Có thể coi:  i = i’ + i’’        với   i’ = Im  .cos φ. sinωt    i’’ = Im . sinφ.cosωt = Im . sinφ.sin(ωt –π/2) Như vậy dòng điện i là tổng của hai thành phần: i’ có biên độ Im  .cos φ cùng pha với điện áp u i’’ có biên độ Im . sinφ chậm pha với điện áp một góc π/2 Công suất tương ứng với hai thành phần i’ và i’’ là: P = U.I.cosφ gọi là công suất tác dụng Q = U.I.sinφ gọi là công suất phản kháng  ừ công th TCSPK  ức trên ta có th là thành ph ể viết:ất tiêu thụ  trên đi ần công su 0 ện cảm hay phát ra trên   U.I.cosφ P điện dung của mạch điện. R    P = U.I.cosφ = Z.I(I.cosφ) = Z.I2. U.I.sinφ Z      = R.I2          (1.1) S = U.I Q X Q   =   U.I.sinφ  =   Z.I(I.sinφ)   =   Z.I2.   Z Hình 1­2. Quan hệ giữa công  = X.I2              (1.2) suất P và Q 3
 14. 1.1.2. Sự tiêu thụ CSPK Trên lưới điện, CSPK được tiêu thụ   ở: Động cơ  không đồng bộ, máy biến  áp, kháng điện trên đường dây tải điện và ở các phần tử, thiết bị có liên quan đến   từ trường. Yêu cầu về  CSPK chỉ có thể  giảm đến mức tối thiểu chứ  không thể  triệt  tiêu được vì nó cần thiết để  tạo ra từ  trường, yếu tố  trung gian cần thiết trong   quá trình chuyển hóa điện năng. 1) Động cơ không đồng bộ Động cơ  không đồng bộ  là thiết bị  tiêu thụ  CSPK chính trong lưới điện,  chiếm khoảng 60 – 65%;  CSPK của động cơ không đồng bộ gồm hai thành phần: ­ Một phần nhỏ  CSPK được sử  dụng để  sinh ra từ  trường tản trong mạch   điện sợ cấp ­ Phần lớn CSPK còn lại dùng để sinh ra từ trường khe hở 2) Máy biến áp MBA tiêu thụ  khoảng 22 đến 25% nhu cầu CSPK tổng của lưới điện, nhỏ  hơn nhu cầu của các động cơ  không đồng bộ  do CSPK dùng để  từ  hóa lõi thép  máy biến áp không lớn so với động cơ không đồng bộ, vì không có khe hở không  khí. Nhưng do số thiết bị và tổng dung lượng lớn, nên nhu cầu tổng CSPK của   MBA cũng rất đáng kể. CSPK tiêu thụ bởi MBA gồm hai thành phần: ­ Công suất phản kháng được dùng để từ hóa lõi thép ­ Công suất phản kháng tản từ máy biến áp 3) Đèn huỳnh quang Thông thường các đèn huỳnh quang vận hành có một chấn lưu để  hạn chế  dòng điện. Tuy theo điện cảm của chấn lưu, hệ  số  công suất chưa được hiệu   chỉnh cosφ của chấn lưu nằm trong khoảng 0,3 đến 0,5. 4
 15. Các đèn huỳnh quang hiện đại có bộ  khởi động điện từ, hệ  số  công suất  chưa được hiểu chỉnh cosφ thường gần bằng 1. Do vậy không cần hiệu chỉnh hệ  số  công suất của thiết bị này. Tuy nhiên, khi các thiết bị  điện tử  này khởi động  thì sinh ra các sóng hài. 1.2 . CÁC NGUỒN PHÁT CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN Khả năng phát CSPK của các nhà máy điện là rất hạn chế, do cosφn của nhà  máy từ 0,8 – 0,9 hoặc cao hơn nữa. Vì lý do kinh tế người ta không chế  tạo các  máy phát có khả  năng phát nhiều CSPK cho phụ  tải. Các máy phát chỉ  đảm   đương một phần nhu cầu CSPK của phụ tải, phần còn lại do các thiết bị bù đảm  trách (Máy bù đồng bộ, tụ điện). Ngoài ra trong hệ thống điện nói chung, phải kể đến một nguồn phát CSPK  nữa, đó là các đường dây tải điện, đặc biệt là các đường cáp và đường dây siêu  cao áp. Tuy nhiên  ở đây ta chỉ xét đến lưới phân phối, do vậy chỉ lưu ý đến các   trường hợp đường dây 35 kV dài và các đường cáp ngầm. Tuy nhiên CSPK phát  ra từ các phần tử này cũng không đáng kể nên nguồn phát CSPK chính trong lưới  phân phối vẫn là tụ điện, động cơ đồng bộ và máy bù. 1.2.1. Các nguồn phát công suất phản kháng trên lưới 1)  Máy bù đồng bộ Máy bù đồng bộ  là loại máy điện đồng bộ  chạy không tải dùng để  phát   hoặc tiêu thụ  CSPK. Máy  bù đồng bộ  là phương pháp cổ  truyền để  điều chỉnh   liên tục CSPK. Các máy bù đồng bộ  thường được dùng trong hệ  thống truyền  tải, chẳng   hạn  ở  đầu vào các đường dây tải điện dài, trong các trạm biến áp   quan trọng và trong các trạm biến đổi dòng điện một chiều cao áp. Nếu ta tăng dòng điện kích từ ikt lên (quá kích thích, dòng điện của máy bù  đồng bộ  sẽ  vượt trước điện áp trên cực của nó một góc 90 0) thì máy phát ra  CSPK Qb phát lên mạng điện. Ngược lại, nếu ta giảm dòng kích từ i kt (kích thích  5
 16. non, E 
 17. Tụ  điện là loại thiết bị  điện tĩnh, làm việc với dòng điện vượt trước điện  áp. Do đó có thể  sinh ra công suất phản khánh Q cung cấp cho mạng. Tụ  điện   tĩnh có  những ưu điểm sau: ­ Suất tổn thất công suất tác dụng bé, khoảng (0,003 – 0,005) kW/kVAr. ­ Không có phần quay nên lắp ráp bảo quản dễ dàng. ­ Tụ điện tĩnh được chế tạo thành từng đơn vị nhỏ, vì thế có thể tùy theo sự  phát triển của phụ tải trong quá trình sản xuất mà điều chỉnh dung lượng cho phù   hợp. Song tụ điện tĩnh cũng có một số nhược điểm sau: ­ Nhược điểm chủ yếu của chúng là cung cấp được ít CSPK khi có rối loạn   hoặc thiếu điện, bởi vì dung lượng của công suất phản kháng tỷ lệ bình phương   với điện áp: U2 Q = I X C = 2 = ωCU 2  (1.4) 1/ωC ­ Tụ điện có cấu tạo kém chắc chắn vì vậy dễ bị phá hỏng khi xảy ra ngắn   mạch ­ Khi  điện áp tăng quá 1,1Un thì tụ điện dễ bị chọc thủng. ­ Khi đóng tụ điện vào mạng có dòng điện xung, còn khi cắt tụ khỏi mạng,   nếu không có thiết bị phóng điện thì sẽ có điện áp dư trên tụ. ­ Bù bằng tụ điện sẽ khó khăn trong việc tự động điều chỉnh dung lương bù   một cách liên tục. ­ Tụ  điện tĩnh được chế  tạo dễ  dàng  ở  cấp điện áp 6 ­ 10 kV và 0,4 kV.   Thông thường nếu dung lượng bù nhỏ  hơn 5 MVAr thì người ta dùng tụ  điện,  còn nếu lớn hơn phải so sánh với máy bù đồng bộ. 3) Động cơ không đồng bộ rôto dây quấn được đồng bộ hóa Khi cho dòng điện một chiều vào dây quấn Roto của động cơ  không đồng  bộ thì động cơ đó sẽ làm việc như động cơ đồng bộ, có thể điều chỉnh dòng kích   7
 18. từ để nó phát ra CSPK cung cấp cho mạng. Nhược điểm của loại này là suất tổn   thất công suất tác dụng lớn, khoảng (0,02 – 0,08) kW/kVAr; khả  năng quá tải  kém. Vì vậy nó chỉ được phép làm việc với 75% công suất định mức. Vì các nhược điểm trên, cho nên nó chỉ được dùng khi không có sẵn các loại  thiết bị bù khác. 4 ) Mạng cáp Cảm kháng của dây dẫn là do có từ  thông biến đổi khi có dòng điện chạy   trên dây dẫn, trong mạng lưới điện phân phối, dây cáp có cảm kháng rất bé vì các  lõi cáp đặt rất gần nhau và từ thông móc vòng qua chúng rất nhỏ. Vậy trên sơ đồ  thay thế của đường dây cáp chỉ còn có điện trở của cáp. Hay nói một cách khác,  trên mạng phân phối, tổn thất CSPK từ  mạng cáp rất không đáng kể. CSPK do   cáp phát ra phụ thuộc  vào cấp điện áp và tiết diện của lõi thép. Ngoài các thiết bị bù kể trên, còn có thể  dùng động cơ đồng bộ  làm việc ở  chế độ quá kích từ, hoặc dùng máy phát điện làm việc ở chế độ  bù để  làm máy   bù. Ở các xí nghiệp có nhiều tổ máy phát điezen, làm nguồn dự phòng, khi chưa   dùng đến có thể  sử  dụng làm máy bù đồng bộ. Theo kinh nghiệm thực tế  việc   chuyển máy phát thành máy bù không phiền phức lắm. Vì vậy biện pháp này  được nhiều xí nghiệp áp dụng. 1.2.2. Ưu nhược điểm của các nguồn phát công suất phản kháng 1) Ưu điểm của tụ điện so với máy bù đồng bộ ­ Chi phí cho một kVAr của tụ  điện rẻ  hơn so với máy bù đồng bộ.  Ưu  điểm này càng nổi bật khi dung lượng càng tăng. ­ Giá tiền của mỗi kVA tụ  điện tĩnh ít phụ  thuộc vào công suất đặt và có   thể  coi như  không đổi, vì vậy rất thuận tiện cho việc phân chia tụ  điện tĩnh ra  làm nhiều tổ nhỏ, tùy ý lắp đặt vào nơi cần thiết. Trái lại giá tiền mỗi kVA máy  8
 19. bù đồng bộ  lại thay đổi tùy theo dung lượng, dung lượng máy càng nhỏ  thì giá  tiền càng đắt. ­ Tổn thất công suất tác dụng trong tụ điện rất bé, khoảng (0,3 – 0,5)% công  suất của chúng, trong khi đó tổn thất trong máy bù đồng bộ  lớn hơn hàng chục   lần, vào khoảng (1,33 ­3,2)% công suất định mức. ­ Tụ điện vận hành đơn giản, độ  tin cậy cao hơn máy bù đồng bộ. Trái lại  máy bù đồng bộ với những bộ phận quay, chổi than... dễ gây ra mài mòn, sự cố  trong lúc vận hành. Trong lúc vận hành, một tụ điện nào đó có thể bị hư hỏng thì  toàn bộ  số  tụ  điện còn lại vẫn tham gia vào vận hành bình thường. Song nếu  trong nhà máy chỉ có một máy bù đồng bộ mà bị hư hỏng thì sẽ mất toàn bộ dung   lượng bù, ảnh hưởng tiêu cực khi đó sẽ rất lớn. ­ Tụ  điện lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ  rất đơn giản. Có thể  phân ra nhiều   cụm để  lắp rải trên lưới phân phối, hiệu quả  là cải thiện đường cong phân bố  điện áp tốt hơn. Tụ  điện không cần công nhân trông coi vận hành như  máy bù  đồng bộ. ­ Tụ điện điện áp thấp còn có ưu điểm là nó được đặt sâu trong các mạng   điện hạ áp xí nghiệp, gần ngay các động cơ điện, nên làm giảm được ∆P và ∆A  rất nhiều. 2) Nhược điểm của tụ điện so với máy bù đồng bộ ­ Máy bù đồng bộ  có thể  điều chỉnh trơn tương đối dễ  dàng, còn tụ  điện  thường chỉ được điều chỉnh theo từng cấp. ­ Máy bù đồng bộ  có thể  phát ra hay tiêu thụ  CSPK theo một cơ  chế  linh   hoạt, còn tụ điện chỉ có thể phát ra CSPK Các nhược điểm của tụ điện ngày nay đã dần được khắc phục. Với nhiều ưu điểm nổi trội so với máy bù đồng bộ, ngày nay trên lưới điện   phần lớn sử dụng tụ điện để bù CSPK. 9
 20. Theo thống kê thì có gần 60% tụ  điện được bù trên đường dây, 30% được  bù tại thanh cái trạm biến áp và khoảng 10% còn lại được bù ở hệ thống truyền   tải. 3) Khắc phục nhược điểm của tụ  bù tĩnh bằng thiết bị  điều khiển   Thyristor (SVC) Các thiết bị bù giới thiệu ở trên không có tự động điều chỉnh, hoặc có điều  chỉnh nhưng rất chậm (như máy bù đồng bộ) hoặc điều chỉnh từng nấc. Sự phát  triển vượt bậc trong lĩnh vực điều khiển tự  động, đặc biệt là kỹ  thuật điện tử  công suất với các thiết bị Thyristor công suất lớn đã cho phép thực hiện các thiết   bị  bù điều chỉnh nhanh (thường không quá ¼ chu kỳ  tần số  công nghiệp). Hiện   nay các thiết bị  bù có điều khiển được xác nhận là rất tốt không những trong   lưới công nghiệp mà cả trong hệ thống điện truyền tải và phân phối. SVC (Static Var Compensator) là thiết bị bù ngang dùng để tiêu thụ CSPK có   thể điều chỉnh bằng cách tăng hay giảm góc mở của thyristor, nó được tổ hợp từ  hai thành phần cơ bản: ­ Thành phần cảm kháng để tác động về mặt công suất phản kháng (có thể  phát hay tiêu thụ công suất phản kháng tùy theo chế độ vận hành). ­ Thành phần điều khiển bao gồm các thiết bị điện tử như Thyristor, các cửa  đóng mở GTO (Gate Turn Off)... SVC được cấu tạo từ ba phần tử chính gồm: +  Kháng điều chỉnh bằng thyristor – TCR (thyristor Controlled Reactor): có  chức năng điều chỉnh liên tục CSPK tiêu thụ. + Kháng đóng mở  bằng thyristor – TSR (Thyristor Switched Reactor): có  chức năng tiêu thụ CSPK, đóng cắt nhanh bằng Thyristor. + Bộ tụ đóng mở bằng thyristor – TSC (Thyristor Switched Capacitor): Có  chức năng phát CSPK, đóng cắt nhanh bằng Thyristor ­ Để điều chỉnh trơn tụ điện người ta dùng tụ bù CSPK có điều khiển SVC ­ Để phát hay nhận CSPK người ta dùng SVC gồm tổ hợp TCR và TSC 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2