intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

106
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài thực hiện hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI ĐỖ THỊ THƯ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI ĐỖ THỊ THƯ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân Thành HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài nghiên cứu“Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông” là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Đỗ Thị Thư LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn: - Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông. - Phòng Kế hoạch - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông. - TS.Nguyễn Xuân Thành – Cán bộ hướng dẫn khoa học. - Quý thầy cô trường Đại học Lao động - Xã hội. - Thư viện trường Đại học Lao động - Xã hội. Đã hết sức giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn này. Hà Nội, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Đỗ Thị Thư I MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... i LỜI CẢM ƠN .............................................................................................. II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... IV DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ ................................................................ V CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................. 1 1.1. Lý do chọn đề tài ................................................................................... 1 1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ........................................... 2 1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu............................................................. 4 1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................. 4 1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................................... 4 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................ 4 1.5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ..................................... 5 1.6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ..................................................... 5 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ............................................................... 6 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu:.............................................................. 7 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .......................................................................... 8 2.1. Tổng quan phân tích báo cáo tài chính ................................................ 8 2.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính .................. 8 2.1.2. Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính ................................................... 9 2.1.3. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính ................................................ 9 2.1.4. Thu thập dữ liệu phân tích .................................................................. 10 2.2. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính .......................................... 14 2.2.1. Phân tích theo chiều dọc ..................................................................... 14 2.2.2. Phân tích theo chiều ngang ................................................................. 15 2.2.3. Phân tích hệ số.................................................................................... 15

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2