intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng những lý luận cơ bản về phân tích, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư để phân tích đánh giá hiệu quả dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 tại Tằng Loỏng – Lào Cai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: “Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón”.<br /> Tác giả luận văn: Đặng Thị Hương<br /> <br /> Khóa: 2007-2009<br /> <br /> Lớp: CHQTKD2-2009<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a. Lý do chọn đề tài:<br /> Việt Nam từ một nước thiếu lương thực, thường xuyên phải nhập khẩu, đến nay đã<br /> trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên Thế giới. Để có thành tựu đó có phần<br /> đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp sản xuất phân bón nước nhà. Tuy nhiên<br /> hàng năm nhà nước vẫn phải nhập một khối lượng lớn các loại phân bón để kịp thời<br /> đáp ứng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phân DAP. Vì thế tác giả mong muốn<br /> nghiên cứu đáp ứng được nhu cầu về thực tế trong việc xác định các ưu, khuyết điểm<br /> của dự án, giúp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có thêm cơ sở trong việc ra quyết định<br /> đầu tư xây dựng thêm các nhà máy sản xuất phân bón, đặc biệt là phân DAP.<br /> b. Mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> -<br /> <br /> Mục đích nghiên cứu: Vận dụng những lý luận cơ bản về phân tích, đánh giá<br /> <br /> hiệu quả dự án đầu tư để phân tích đánh giá hiệu quả dự án xây dựng nhà máy sản xuất<br /> phân bón DAP số 2 tại Tằng Loỏng – Lào Cai.<br /> -<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về tính hiệu quả của dự<br /> <br /> án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 tại Tằng Loỏng – Lào Cai<br /> của tập đoàn Hóa chất Việt Nam qua đó đánh giá và quyết định đầu tư hay không.<br />  Phạm vi nghiên cứu: Sự cần thiết phải đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế xã hội<br /> của dự án, xác định dòng tiền, các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư IRR, NPV, PP, phân tích rủi<br /> ro của dự án, đánh giá tác động môi trường của dự án, nghiên cứu, phân tích các yếu tố<br /> ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án. Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro,<br /> đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.<br /> c. Tóm tắt luận văn:<br /> Luận văn được tác giả trình bày có cấu trúc 3 phần như sau:<br />  Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích và quản lý dự án đầu tư. Nội dung của<br /> chương tập trung vào tìm hiểu những khái niệm cơ bản, cách thức để phân loại dự án<br /> <br /> đầu tư, quy trình để lập một dự án đầu tư, cũng như những cơ sở lý thuyết để tiến hành<br /> phân tích đánh giá hiệu quả của một dự án, cách tính các chỉ tiêu hiệu quả như: NPV,<br /> IRR, Thv… qua đó có thể đánh giá dự án đầu tư đó có thực sự hiệu quả hay không.<br />  Chương 2: Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân<br /> bón DAP số 2 tại Tằng Loỏng – Lào Cai. Nhiệm vụ chính của chương này là phân tích<br /> các hiệu quả kinh tế tài chính dự án thông qua việc tính toán các chỉ tiêu của dự án<br /> như: NPV, IRR, B/C, Thv... đồng thời phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội – môi<br /> trường của dự án. Sau khi phân tích thấy rằng việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản<br /> xuất phân bón DAP số là hoàn toàn khả thi, có thể đầu tư.<br />  Chương 3: Đánh giá dự án trong điều kiện có rủi ro. Nội dung chính của<br /> chương 3 là nhận dạng các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.<br /> Đánh giá sự tác động của các yếu tố thông qua việc xem xét sự biến động của các chỉ<br /> tiêu NPV, IRR theo sự biến động của các yếu tố rủi ro. Từ đó có các biện pháp thích<br /> hợp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả của dự án.<br />  Đóng góp mới của tác giả: Hệ thống hóa và bổ sung một số vấn đề lý luận có<br /> liên quan đến phân tích hiệu quả dự án đầu tư. Phân tích, đánh giá một cách có hệ<br /> thống, có cơ sở khoa học hiệu quả đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DAP<br /> số 2 tại Tằng Loỏng – Lào Cai trong trường hợp có rủi ro từ yếu tố bên trong và bên<br /> ngoài. Từ đó đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả dự án.<br /> d. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Là các phương pháp mô tả, phân tích thống kê, phân tích tổng hợp, đối chiếu so sánh,<br /> mô phỏng... để đánh giá hiệu quả dự án thông qua việc phân tích các chỉ tiêu kinh tế – tài<br /> chính.<br /> e. Kết luận:<br /> Đề tài đã vận dụng những lý luận về phân tích hiệu quả dự án đầu tư để phân tích,<br /> đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 tại<br /> Tằng Loỏng – Lào Cai thông qua việc tính toán các chỉ tiêu dự án. Đồng thời xem xét<br /> sự biến động của các chỉ tiêu này trong điều kiện có rủi ro. Từ đó đề xuất một số giải<br /> pháp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả dự án. Thông qua đề tài có thể khẳng định<br /> Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có thể đầu tư vào dự án.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2