intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sỹ Luật học: Chế định người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Pham Quynh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
119
lượt xem
52
download

Luận văn Thạc sỹ Luật học: Chế định người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sỹ này tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định về người đại diện của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005; từ đó, đề xuất kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Việt Nam về chế định người đại diện của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Luật học: Chế định người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHẠM LÂM HẢI NGUYÊN<br /> <br /> CHẾ ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHẠM LÂM HẢI NGUYÊN<br /> <br /> CHẾ ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> Chuyên ngành : Luật Kinh tế<br /> Mã số<br /> <br /> : 60380107<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI XUÂN HẢI<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, với<br /> sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Bùi Xuân Hải. Các kết quả nghiên cứu nêu<br /> trong luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các tài liệu<br /> và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, có nguồn gốc, tin cậy và<br /> trung thực.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Lâm Hải Nguyên<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BLDS:<br /> <br /> Bộ luật dân sự<br /> <br /> LDN:<br /> <br /> Luật doanh nghiệp:<br /> <br /> Công ty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn<br /> CTCP:<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> CTHD:<br /> <br /> Công ty hợp danh<br /> <br /> DNTN:<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> HĐQT:<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> HĐTV:<br /> <br /> Hội đồng thành viên<br /> <br /> GĐ/TGĐ:<br /> <br /> Giám đốc/Tổng giám đốc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA<br /> DOANH NGHIỆP ..................................................................................................... 5<br /> 1.1. Khái niệm người đại diện của doanh nghiệp .................................................... 5<br /> 1.2. Hình thức đại diện .......................................................................................... 12<br /> 1.3. Phạm vi và thẩm quyền đại diện .................................................................... 15<br /> 1.4. Vị trí, vai trò người đại diện của doanh nghiệp .............................................. 21<br /> 1.5. Mối quan hệ giữa người chủ sở hữu và người đại diện doanh nghiệp ........... 26<br /> 1.6. Vai trò của pháp luật về người đại diện của doanh nghiệp ............................ 29<br /> Kết luận Chương 1 .................................................................................................. 34<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI ĐẠI<br /> DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN ................. 35<br /> 2.1. Thực trạng quy định pháp luật về người đại diện của doanh nghiệp theo pháp<br /> luật doanh nghiệp Việt Nam .................................................................................. 35<br /> 2.1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển chế định người đại diện của<br /> doanh nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam .................................. 35<br /> 2.1.2. Xác lập tư cách pháp lý người đại diện của doanh nghiệp .................. 37<br /> 2.1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện người đại diện của doanh nghiệp....................... 52<br /> 2.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của doanh<br /> nghiệp ........................................................................................................ 60<br /> 2.1.5. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các giao dịch do người đại diện<br /> xác lập, thực hiện ........................................................................................ 67<br /> 2.1.6. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện của doanh nghiệp ........... 74<br /> 2.1.7. Cơ chế giám sát người đại diện của doanh nghiệp ............................... 82<br /> 2.2. Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật về người đại diện của doanh<br /> nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam.................................................... 89<br /> 2.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện của<br /> doanh nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam .................................. 89<br /> 2.2.2. Các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về người đại<br /> diện của doanh nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, ................... 89<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................. 97<br /> DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản