intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Luật học: Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay ngân hàng từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Chia sẻ: VÕ THỊ HOÀNG LY | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
183
lượt xem
66
download

Luận văn Thạc sỹ Luật học: Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay ngân hàng từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng của các quy định pháp luật về xử lý tài sản thế chấp là QSDĐ được áp dụng xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến các quy định của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất để đảm bảo tiền vay của Ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Luật học: Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay ngân hàng từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ HUẾ<br /> <br /> XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT<br /> ĐỂ BẢO ĐẢM TIỀN VAY NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN<br /> XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI -2017<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ HUẾ<br /> <br /> XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT<br /> ĐỂ BẢO ĐẢM TIỀN VAY NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN<br /> XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật kinh tế<br /> Mã số: 60.38.01.07<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. GVCC. DOÃN HỒNG NHUNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................3<br /> CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO<br /> VAY VÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ<br /> DỤNG ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM. ......................................................7<br /> 1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng và nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại Ngân hàng<br /> ở Việt Nam. ....................................................................................................................7<br /> 1.2. Quyền sử dụng đất và pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm<br /> tiền vay tại Ngân hàng ở Việt Nam ...........................................................................11<br /> 1.3.Xử lý tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất<br /> ......................................................................................................................................18<br /> CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP<br /> LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG<br /> TẠI VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................................................................................... 23<br /> 2.1.Thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ......................................23<br /> 2.2 Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay<br /> của Ngân hàng. ............................................................................................................25<br /> 2.3.Áp dụng pháp luật trong việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất để<br /> bảo đảm tiền vay trong các hợp đồng tín dụng của Ngân hàng từ thực tiễn xét xử<br /> tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. ...................................................................46<br /> CHƢƠNG 3 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ<br /> QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ ĐẢM BẢO TIỀN VAY NGÂN HÀNG TẠI VIỆT<br /> NAM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP .....................60<br /> 3.1.Cơ sở để hoàn thiện pháp luật xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất để<br /> bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng ................................................................................60<br /> 1<br /> <br /> 3.2.Hoàn thiện pháp luật xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo đảm<br /> tiền vay tại Ngân hàng và nâng cao hiệu quả xử lý tài sản thế chấp .....................63<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................72<br /> DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................75<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như sự thông thoáng của cơ<br /> chế cho vay trong thị trường tài chính thì việc cho vay của các tổ chức tín dụng đã<br /> góp phần tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp và cá nhân phát triển kinh tế. Do đó,<br /> hoạt động vay vốn ngân hàng đã và đang diễn ra sôi động, ngày càng trở nên quan<br /> trọng và không thể thiếu trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Đi kèm với nó là<br /> việc bảo đảm cho khoản vay tại các tổ chức tín dụng mà đặc trưng nhất là thế chấp<br /> tài sản.<br /> Trong số các tài sản được sử dụng để thế chấp bảo đảm khoản vay ngân hàng<br /> thì quyền sử dụng đất (QSDĐ) là tài sản được sử dụng phổ biến và được bên nhận<br /> thế chấp ưa chuộng hơn so với tài sản khác.Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế nước<br /> ta hiện nay rơi vào khủng hoảng, các doanh nghiệp đầu tư làm ăn thua lỗ kéo theo<br /> nợ xấu ở các ngân hàng tăng lên. Khi khách hàng không còn khả năng trả nợ thì các<br /> tổ chức tín dụng muốn thu hồi vốn đã cho vay chỉ còn cách xử lý tài sản bảo đảm.<br /> Tuy nhiên hiện nay việc xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất không hề dễ<br /> dàng mà phát sinh rất nhiều các vấn đề liên quan.Có nguyên nhân khách quan từ thị<br /> trường bất động sản, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan chính các tổ chức tín<br /> dụng. Bên cạnh đó từ thực tế giải quyết mới thấy pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm<br /> là quyền sử dụng đất còn nhiều vấn đề vướng mắc do pháp luật hiện hành quy định<br /> việc xử lý tài sản là quyền sử đụng đất để bảo đảm tiền vay còn chưa rõ ràng, chưa<br /> cụ thể cũng như còn một số điểm bất hợp lý.<br /> Việc nghiên cứu và áp dụng pháp luật để giải quyết các vụ án tranh chấp về<br /> hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay là hết sức cần thiết, có ý<br /> nghĩa thiết thực, từ đó đề ra được những phương hướng để hoàn thiện pháp luật. Do<br /> đó, học viên đã chọn đề tài “Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo<br /> đảm tiền vay Ngân hàng từ thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà<br /> Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2