intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
40
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình từ năm 2007 đến năm 2009, từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp có cơ sở khoa học nhằm gia tăng nguồn vốn huy động tại Chi nhánh đến năm 2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung<br /> thực và được phép công bố.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Huế, ngày 25 tháng 07 năm 2010<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> i<br /> <br /> PHẠM XUÂN TÌNH<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn<br /> sâu sắc tới tất cả những cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá<br /> trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> Lời đầu tiên, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo đã giảng dạy<br /> và giúp đỡ tôi trong suốt khoá học.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Mai Văn Xuân, người đã<br /> <br /> ́H<br /> <br /> hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm để tôi hoàn thành luận văn.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế;<br /> Phòng Quản lý khoa học đối ngoại; các Khoa, Phòng ban chức năng đã trực<br /> <br /> H<br /> <br /> tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chi nhánh<br /> Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình; các khách hàng của Chi nhánh;<br /> <br /> K<br /> <br /> các đồng nghiệp và bạn bè đã nhiệt tình cộng tác, cung cấp những tài liệu thực<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> O<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> PHẠM XUÂN TÌNH<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Họ và tên học viên: Phạm Xuân Tình<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Niên khóa: 2007-2010<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Văn Xuân<br /> Tên đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng<br /> Đầu tư và Phát triển Quảng Bình.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngân hàng là ngành cung ứng vốn và dịch vụ cho dân cư và nền kinh tế. Do<br /> vậy, phát triển hoạt động huy động vốn là hết sức cần thiết nhằm góp phần tạo đà<br /> thúc đẩy kinh tế phát triển.<br /> 2. Phương Pháp nghiên cứu<br /> - Nguồn số liệu thứ cấp<br /> Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo thống kê trong hoạt động ngân<br /> hàng, đặc biệt là bảng cân đối kế toán, các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của<br /> Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Nhà nước<br /> Quảng Bình, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.<br /> - Nguồn số liệu sơ cấp<br /> Được thu thập trên cơ sở tiến hành phát phiếu điều tra thu thập ý kiến khách<br /> hàng đang gửi tiền tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình. Quá<br /> trình điều tra tập trung vào việc tìm hiểu đánh giá, cảm nhận của khách hàng đối với<br /> chất lượng sản phẩm dịch vụ huy động vốn mà ngân hàng cung cấp. Những vấn đề<br /> cần nghiên cứu được tập hợp trong phiếu điều tra.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng nói chung và hoạt<br /> động dịch vụ huy động vốn nói riêng và xu hướng phát triển giai đoạn hiện nay.<br /> - Nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động huy động<br /> vốn và một số dịch vụ hỗ trợ nguồn tiền gửi huy động vốn ở Chi nhánh Ngân hàng<br /> Đầu tư và Phát triển Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cạnh tranh<br /> của BIDV Quảng Bình trong hoạt động huy động vốn chưa mạnh, loại hình huy<br /> động chủ yếu vẫn là các hình thức huy động vốn truyền thống, kết quả kinh doanh<br /> chứa đựng nhiều rủi ro khi nền tảng khách hàng, thị phần huy động vốn giảm. Tuy<br /> nhiên nếu thực hiện tốt công tác cải tiến chính sách huy động vốn, tập trung đẩy<br /> mạnh phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ huy động vốn, BIDV Quảng Bình vẫn<br /> có khả năng phát huy các thế mạnh sẵn có.<br /> - Luận văn đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp có cơ sở khoa học và thực<br /> tiễn, đưa ra chiến lược hành động dựa theo phân tích ma trận SWOT để phát triển<br /> hoạt động huy động vốn ở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình<br /> trong thời gian tới.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TRONG ĐỀ TÀI<br /> TT<br /> <br /> VIẾT TẮT<br /> <br /> NGHĨA<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> <br /> AGRIBANK<br /> ATM<br /> AUD<br /> <br /> 4<br /> <br /> BIDV Quảng Bình<br /> <br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> <br /> BIDV-ATM<br /> CKH<br /> CNH-HĐH<br /> ĐVTT<br /> EUR<br /> GBP<br /> GTCG<br /> HĐQT<br /> <br /> Máy giao dịch tự động<br /> Đô la Úc<br /> Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh<br /> Quảng Bình<br /> Thẻ ATM do BIDV phát hành<br /> Có kỳ hạn<br /> Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá<br /> Đơn vị trực thuộc<br /> Đồng tiền chung châu âu<br /> Đồng bảng Anh<br /> Giấy tờ có giá<br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> ICB<br /> JPY<br /> KKH<br /> KNTT<br /> LĐ<br /> NH<br /> NHNN<br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Công thương<br /> Đồng yên Nhật<br /> Không kỳ hạn<br /> Khả năng thanh toán<br /> Lao động<br /> Ngân hàng<br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> NHTMCP<br /> NHTMQD<br /> NHTW<br /> NXB<br /> SACOMBANK<br /> <br /> Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Ngân hàng thương mại quốc doanh<br /> Ngân hàng trung ương<br /> Nhà xuất bản<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín<br /> <br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> <br /> SXKD<br /> TCTD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> TGTK<br /> TSCĐ<br /> TSĐB<br /> TT<br /> USD<br /> <br /> Tiền gửi tiết kiệm<br /> Tài sản cố định<br /> Tài sản đảm bảo<br /> Thứ tự<br /> Đô la Mỹ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> iv<br /> <br /> VCB<br /> VNĐ<br /> VPBANK<br /> <br /> 36<br /> 37<br /> 38<br /> <br /> WTO<br /> XDCB<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> Việt Nam đồng<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp<br /> ngoài quốc doanh<br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản