intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:148

72
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn được hệ thống hóa, phân tích đánh giá thực trạng công tác huy động vốn trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> <br /> uế<br /> <br /> liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thực và được phép công bố.<br /> <br /> Huế, ngày 02 tháng 07 năm 2013<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> i<br /> <br /> Nguyễn Đăng Hà<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành Luận văn này, trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến<br /> quý Thầy,Cô trường Đại học Kinh tế Huế đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thời gian qua, đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy giáo<br /> <br /> TS Hoàng Quang Thành đã nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi hoàn thành Luận<br /> văn này.<br /> <br /> h<br /> <br /> Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông<br /> <br /> in<br /> <br /> thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của nhiều<br /> đồng nghiệp tại đơn vị. Vì vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh<br /> <br /> cK<br /> <br /> đạo Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên<br /> Huế cùng các cô, chú, anh, chị em đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện cho tôi<br /> <br /> họ<br /> <br /> trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị.<br /> <br /> Cảm ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian qua.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Huế, ngày 02 tháng 07 năm 2013<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Nguyễn Đăng Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Họ và tên học viên: Nguyễn Đăng Hà<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Niên khóa: 2011-2013<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS.Hoàng Quang Thành<br /> Tên đề tài: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Huy động vốn là một trong những nghiệp vụ quan trong nhất của mỗi ngân hàng.<br /> Nguồn vốn huy động được chính là “nguyên liệu đầu vào” của hoạt động ngân hàng<br /> thương mại. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc duy trì được nguồn<br /> vốn đầu vào giá rẻ, ổn định không những là rất cần thiết mà còn hết sức cấp bách.<br /> 2. Phương Pháp nghiên cứu<br /> Nguồn số liệu thứ cấp<br /> - Đề tài sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các sách, báo, tạp chí<br /> chuyên ngành, các công trình nghiên cứu, các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh<br /> doanh đã được công bố do các bộ phận chức năng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển Nông thôn CN TT-Huế cung cấp.<br /> Nguồn số liệu sơ cấp<br /> - Nguồn dữ liệu sơ cấp phục vụ nghiên cứu đề tài được thu thập bằng việc tiến hành<br /> điều tra khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng đến giao dịch tại Chi nhánh theo bảng câu<br /> hỏi được chuẩn bị từ trước.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng nói chung và hoạt động<br /> dịch vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại nói riêng và xu hướng phát triển giai đoạn<br /> hiện nay.<br /> Nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn và<br /> một số dịch vụ hỗ trợ công tác huy động vốn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông<br /> thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng của Agribank CN<br /> TT-Huế trong hoạt động huy động vốn chưa mạnh, loại hình huy động chủ yếu vẫn là các<br /> hình thức huy động vốn truyền thống, kết quả kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro khi nền<br /> tảng khách hàng, thị phần huy động vốn giảm. Tuy nhiên, nếu thực hiện tốt công tác cải<br /> tiến chính sách huy động vốn, tập trung đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ<br /> huy động vốn, Agribank CN TT-Huế vẫn có khả năng phát huy các thế mạnh sẵn có, khắc<br /> phục được các hạn chế hiện nay.<br /> Luận văn đã nghiên cứu và đưa ra chiến lược và các giải pháp có cơ sở khoa học và<br /> thực tiễn nhằm phát triển công tác huy động vốn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> NGHĨA<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> Máy giao dịch tự động<br /> Ngân hàng Đầu tư và Phát triển<br /> Có kỳ hạn<br /> Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá<br /> Giấy tờ có giá<br /> Hội đồng quản trị<br /> Ngân hàng TMCP Công thương<br /> Không kỳ hạn<br /> Lao động<br /> Ngân hàng<br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> Ngân hàng thương mại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Ngân hàng thương mại quốc doanh<br /> Ngân hàng trung ương<br /> Trụ sở chính<br /> Huy động vốn<br /> Sản phẩm dịch vụ<br /> Tiền gửi tiết kiệm<br /> Tài sản cố định<br /> Tài sản đảm bảo<br /> Thứ tự<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> Việt Nam đồng<br /> Chi nhánh<br /> Ngân hàng Nông nghiệp<br /> Phát triển nông thôn<br /> Hệ thống kế toán khách hàng và thanh toán ngân hàng<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> AGRIBANK<br /> ATM<br /> BIDV<br /> CKH<br /> CNH-HĐH<br /> GTCG<br /> HĐQT<br /> ICB<br /> KKH<br /> LĐ<br /> NH<br /> NHNN<br /> NHTM<br /> NHTMCP<br /> NHTMQD<br /> NHTW<br /> TSC<br /> HĐV<br /> SPDV<br /> TGTK<br /> TSCĐ<br /> TSĐB<br /> TT<br /> VCB<br /> VNĐ<br /> CN<br /> NHNo<br /> PTNT<br /> IPCAS<br /> NHNo&PTNT<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> <br /> VIẾT TẮT<br /> <br /> họ<br /> <br /> TT<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ<br /> Sơ đồ tổ chức của Agribank Huế ........................................................ 47<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 2.1:<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2