intTypePromotion=3

Luận văn Tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

0
6
lượt xem
3
download

Luận văn Tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của luận án là nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cải thiện hiệu năng của hệ thống mạng LR-PON đa bước sóng sử dụng công nghệ OCDMA và DWDM dưới tác động của nhiễu ASE, NF, chiều bơm (do việc sử dụng các bộ khuếch đại quang EDFA và DRFA) và ảnh hưởng của tán sắc màu. Bên cạnh đó, luận án cũng mong muốn chế tạo một bộ khuếch đại quang Raman được bơm bằng công suất thấp (nhỏ hơn 1W) sử dụng trong mạng truy nhập quang đa bước sóng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> -----o0o-----<br /> <br /> Bùi Trung Ninh<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỄU TRONG BỘ KHUẾCH<br /> ĐẠI QUANG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA<br /> MẠNG TRUY NHẬP<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT<br /> ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> -----o0o-----<br /> <br /> Bùi Trung Ninh<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỄU TRONG BỘ KHUẾCH<br /> ĐẠI QUANG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA<br /> MẠNG TRUY NHẬP<br /> <br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông<br /> Mã số: 62.52.02.08<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT<br /> ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS. TS. PHẠM VĂN HỘI<br /> 2. PGS. TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án được hoàn thành với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Văn<br /> Hội và PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Với sự chỉ dẫn và định hướng về mặt khoa<br /> học, sự động viên khích lệ tận tình của các thầy đã giúp nghiên cứu sinh hoàn thành<br /> tốt công việc nghiên cứu. Nghiên cứu sinh cũng xin cảm ơn GS.TS. Phạm Tuấn<br /> Anh trường ĐH AiZu, Nhật Bản đã giúp nghiên cứu sinh có cơ hội trao đổi nghiên<br /> cứu và thực tập tại Nhật Bản về lĩnh vực liên quan đến luận án.<br /> Nghiên cứu sinh xin cảm ơn lãnh đạo Khoa ĐTVT, Trường Đại học Công nghệ,<br /> ĐHQGHN đã tạo môi trường và điều kiện nghiên cứu tốt, hỗ trợ tài chính giúp<br /> nghiên cứu sinh tham dự một số hội nghị quốc tế và thực tập tại nước ngoài. Đồng<br /> thời, nghiên cứu sinh cũng xin được cảm ơn các thầy, cô Bộ môn Hệ thống viễn<br /> thông, các thầy, cô Khoa Điện tử - Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ đã hỗ<br /> trợ nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu và bảo vệ luận án.<br /> Cuối cùng, tác giả cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn cảm thông và<br /> động viên tác giả trong quá trình hoàn thành luận án.<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án ―Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch<br /> đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập‖ là do tôi thực<br /> hiện và không chứa bất kỳ nội dung nào được sao chép từ các công trình đã được<br /> người khác công bố. Các tài liệu trích dẫn là trung thực và được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan trên.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> Bùi Trung Ninh<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................ i<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ....................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU .......................................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................... x<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ............................................................................ xi<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1 .......................................................................................................................... 5<br /> TỔNG QUAN VỀ MẠNG TRUY NHẬP LR-PON .......................................................... 5<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về mạng truy nhập ............................................................................ 5<br /> 1.1.1.<br /> <br /> Các giải pháp băng rộng đang tồn tại .............................................................. 5<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Sợi quang cho mạng truy nhập ........................................................................ 6<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Mạng truy nhập thế hệ sau ............................................................................... 7<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> PON - lựa chọn thích hợp nhất cho mạng truy nhập ....................................... 8<br /> <br /> 1.2. Các công nghệ hỗ trợ PON ................................................................................. 9<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Mạng PON ghép kênh theo thời gian (TDM-PON)....................................... 11<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Mạng PON ghép kênh theo bước sóng (WDM PON) ................................... 12<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Mạng PON ghép kênh phân chia theo mã quang (OCDM-PON).................. 13<br /> <br /> 1.3. Mạng quang thụ động khoảng cách dài (LR-PON).......................................... 18<br /> 1.4. Một số kiến trúc LR-PON đã được triển khai .................................................. 20<br /> 1.4.1.<br /> <br /> LR-PON dựa trên TDM ................................................................................. 20<br /> <br /> 1.4.2.<br /> <br /> LR-PON dựa trên GPON hiện có .................................................................. 22<br /> <br /> 1.4.3.<br /> <br /> LR-PON dựa trên WDM-PON ...................................................................... 23<br /> <br /> 1.4.4.<br /> <br /> LR-PON dựa trên TDM và CWDM .............................................................. 23<br /> <br /> 1.4.5.<br /> <br /> LR-PON dựa trên TDM và DWDM .............................................................. 24<br /> <br /> 1.4.6.<br /> <br /> LR-PON dựa trên CDM và DWDM .............................................................. 25<br /> <br /> 1.5. Các tham số đánh giá hiệu năng của hệ thống mạng LR-PON ........................ 25<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản