intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu thiết lập tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người biểu hiện gen gfp (Green fluorescent protein)

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
24
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu thiết lập tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người biểu hiện gen gfp (Green fluorescent protein)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu với mục tiêu nhằm mục đích làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo luận văn tiến hành nghiên cứu xây dựng qui trình thu nhận tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người và thiết lập tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người biểu hiện gen gfp để theo dõi đánh giá chức năng của chúng về khả năng sửa chữa nội mạch trong mô hình chuột thiếu máu chi cục bộ và thiếu máu cơ tim cục bộ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu thiết lập tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người biểu hiện gen gfp (Green fluorescent protein)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP TẾ BÀO<br /> TIỀN THÂN NỘI MÔ TỪ MÁU CUỐNG RỐN<br /> NGƯỜI BIỂU HIỆN GEN gfp<br /> (GREEN FLUORESCENT PROTEIN)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP TẾ BÀO<br /> TIỀN THÂN NỘI MÔ TỪ MÁU CUỐNG RỐN<br /> NGƯỜI BIỂU HIỆN GEN gfp<br /> (GREEN FLUORESCENT PROTEIN)<br /> <br /> Chuyên ngành: Sinh Học Thực Nghiệm<br /> Mã số: SHTN-08-005<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. DƯƠNG THỊ BẠCH TUYẾT<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> “Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> trong luận văn là trung thực và chưa được ai nghiên cứu trong bất kỳ luận văn nào khác.”<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Sương<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Hoàn thành luận văn này, ngoài nổ lực phấn đấu, chịu khó học hỏi, nghiên cứu của<br /> bản thân, còn có sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô trong suốt quá trình học tập. Các<br /> cán bộ, các em sinh viên thực tập tại phòng Thí nghiệm và ứng dụng tế bào gốc-Trường Đại<br /> Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh, các bạn cùng khóa đã giúp đỡ, động<br /> viên tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin cảm ơn ThS. Phan Kim Ngọc, ThS Phạm Văn Phúc cùng các thầy cô luôn<br /> động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn. Đặc biệt xin<br /> chân thành cảm ơn TS. Dương Thị Bạch Tuyết đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn tôi trong suốt<br /> quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin cảm ơn Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Bích Ngọc và Phan Lữ Chính Nhân. Các em<br /> luôn sát cánh bên tôi, giúp đỡ, động viên chia sẻ những khó khăn trong thời gian nghiên<br /> cứu.<br /> Xin chân thành cảm ơn gia đình. Đây chính là nguồn động lực lớn nhất cho tôi<br /> trong cả quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, do hạn chế về thời gian và điều kiện nên luận văn không<br /> tránh khỏi những sơ suất. Kính mong sự đóng góp nhiệt tình của quí thầy cô và bạn bè.<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2011<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................... 3<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... 4<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... 5<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. 8<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 10<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................................10<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ........................................................................................10<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................................11<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................11<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 5. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU ..................................................................................11<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................... 13<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.1. Sơ lược về tế bào gốc ..................................................................................................13<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.1.1. Định nghĩa .............................................................................................................13<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm ................................................................................................................13<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.1.3. Lịch sử nghiên cứu [1]...........................................................................................14<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.1.4. Phân loại ................................................................................................................15<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.1.5. Ứng dụng ...............................................................................................................15<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2. Tế bào tiền thân nội mô .............................................................................................17<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.1. Định nghĩa .............................................................................................................17<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.2. Sơ lược về nghiên cứu tế bào tiền thân nội mô .....................................................17<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.3. Nguồn tế bào tiền thân nội mô ..............................................................................19<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.4. Đặc điểm tế bào tiền thân nôi mô ..........................................................................21<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.5. Marker tế bào tiền thân nội mô .............................................................................22<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.6. Động học tế bào tiền thân nội mô ..........................................................................23<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.7. Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị các bệnh về tim mạch ....................................25<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.3. Green fluorescent protein .........................................................................................27<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.3.1. Lịch sử nghiên cứu ................................................................................................27<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.3.2. Đặc điểm ................................................................................................................28<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.3.3. Ứng dụng ...............................................................................................................28<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.4. Chuyển gen .................................................................................................................29<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.4.1. Chuyển gen bằng phương pháp hóa học (chemical transfection) .........................30<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản