intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê và tương quan giữa các nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk

Chia sẻ: Trang Lê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

154
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo luận văn thạc sĩ Sinh học với đề tài "Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê và tương quan giữa các nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk" để nắm nội dung kiến thức cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê và tương quan giữa các nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ------------- THÁI HỮU VĂN NGHIÊN CỨU TỈ LỆ CÁC NHÓM MÁU TRONG HỆ ABO CỦA NGƯỜI ÊĐÊ VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA NHÓM MÁU VỚI MỘT SỐ BỆNH TRÊN BỆNH NHÂN NGƯỜI ÊĐÊ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC THỰC NGHIỆM BUÔN MA THUỘT, NĂM 2009
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ------------- THÁI HỮU VĂN NGHIÊN CỨU TỈ LỆ CÁC NHÓM MÁU TRONG HỆ ABO CỦA NGƯỜI ÊĐÊ VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA NHÓM MÁU VỚI MỘT SỐ BỆNH TRÊN BỆNH NHÂN NGƯỜI ÊĐÊ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC THỰC NGHIỆM MÃ SỐ 60 42 30 Hướng dẫn khoa học: TS. ĐÀO MAI LUYẾN BUÔN MA THUỘT, NĂM 2009
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trần Văn Bé và cộng sự (1995). " Các chỉ số huyết học người bình thường". Lược yếu công trình nghiên cứu khoa học 1975-1994. Trung tâm huyết học và truyền máu TP Hồ Chí Minh, tr 1-5. 2. Nguyễn Hữu Chấn (2001), Hoá sinh, NXB y học, Hà Nội. 3. Trần Văn Bé: Huyết học lâm sàng, 1988. 4. Võ Nam Định (1998). Điều tra ñánh giá kết quả về nhóm máu hệ A.B.O tại một số vùng ở Đăk Lăk của 2 nhóm dân tộc Kinh và Êñê . Đề tài tốt nghiệp bác sỹ Y khoa khoá 1992-1998. 5. Nguyễn Văn Đức (2002), phương pháp kiểm tra thống kê sinh học, NXBKH & KT, tr268 6. Trịnh Bỉnh Dy, Đỗ Đình Hồ, Phạm Khuê, Nguyễn Quang Quyền, Lê Thành Uyên (1982), Về những thông số sinh học người Việt Nam 7. Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương ( 2003), Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB y học Hà Nội, tr5-64, 423-467. 8. Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương ( 1997), Hoá nghiệm sử dụng trong lâm sàng. Hằng số sinh lý của người bình thường, 15-711. 9. Học viện Quân Y ( 1995). Phương pháp nghiên cứu khoa học, Y học. NXB Quân ñội Nhân dân, Hà Nội. 10. Ngô Như Hoà (1981). Thống kê trong nghiên cứu Y học. Tập I và 2. NXB Y học, Hà Nội . 11. Khoa huyết học và truyền máu Bệnh viện Bạch Mai ( 1978). Huyết học tập I. NXB Y học, Hà Nội. 12. Nguyễn Đình Khoa (1983). Các dân tộc Việt Nam. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 13. Đào Mai Luyến, Đỗ Công Huỳnh (1997) "Bước ñầu nghiên cứu ñặc ñiểm nhóm máu người Êñê tại tỉnh Đăk Lăk". Tạp chí Y học thực hành. Bộ Y tế, (10), tr: 66 - 67.
 4. 14. Đào Mai Luyến (1999). Nghiên cứu ñặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của một số tộc người tại khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Tây Nguyên số 3tr :105-110. 15. Nguyễn Quốc Nam (2007), Bệnh hay gặp theo nhóm máu. Tạp chí sức khoẻ và ñời sống. 16. Đỗ Trung Phấn (1996). “Một số chỉ số máu ngoại vi người bình thường”. Kết quả bước ñầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học người Việt Nam. NXB Y học, Hà Nội. tr: 187-189. 17. Võ Phụng, Nguyễn Dung (1998). Báo cáo tổng kết một số chỉ tiêu sinh học của người bình thường tại khu vực miền Trung. Đại học Huế, Trường ĐH Y khoa. 18. Nguyễn Quang Quyền (1978), Các chủng tộc loài người, nhóm máu ở các chủng tộc, NXB Khoa học kỹ thuật trang 37. 19. Trần Thị Lệ Trình (2003). Nghiên cứu ñặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê, người Mơnông và người Kinh tỉnh Đăk Lăk. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ y khoa, khóa1997 - 2003. Trường ñại học Tây Nguyên. 20. Nguyễn Tấn Ghi Trọng "chủ biên" (1975). Hằng số sinh học người Việt Nam. NXB Y học, Hà Nội. 21. Lê ngọc Trọng, Lê Nam Trà, Nguyễn Văn Tường (2003), Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường ở thập kỷ 90 ñến thế kỷ 20, NXB Y học. 22. Lê Đức Tu (1987), Hoá sinh y học, tập 2, NXB Học Viện Quân Y. 23. Bạch Quốc Tuyên và cộng sự ( 1978), Huyết Học, tập I, NXB Y học, tr 308 24. Nguyễn Thế Vân (2004). Nghiên cứu ñặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Giarai và người Kinh ở tỉnh Gia Lai. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ y khoa, khóa 1998 - 2004. Trường ñại học Tây Nguyên.
 5. 25. Vũ Đức Vọng, Nguyễn Xuân Tâm, Bùi Vĩnh Diên, Ngô Xuân Bắc (1996) "Một số nhận xét về các chỉ số huyết học của 8 dân tộc Êñê, Kơho, Mơnông, Giarai, Xơñăng, Bana, Rơngao, Châumạ ở Tây Nguyên từ 1985 ñến 1995" Tạp chí Y học thực hành. Bộ Y tế (12), tr: 177 – 181 26. Vũ Đình Vinh (2001), Hướng dẫn sử dụng các xét nghiệm sinh hoá, NXBY Học Hà Nội. 27. Goldstein, Brơn M.S Am. Rev (1977). Hoá sinh, 464, 887. 28. J.H.Green (1996), sinh học lâm sàng cơ sở, NXB Y Học tr 380. 29. Guyton C.A (1992), SGK sinh lý học Y khoa, xuất bản lần thứ 8, Mỹ. 30. Jeam. M.Fime( 1979), nhóm máu và cẩm nang thực hành miễn dịch truyền máu. Tài liệu dịch của khoa Huyết Học Bệnh Viên Bạch Mai.. 31. John V.Dacie, Lewis SM ( 1984), Huyết học thực hành, xuất bản lần thứ 6. Luân Đôn, Melbuorne và New York, tr 248-252. 32. Keny AP (1953), sinh hoá học. Luân Đôn, tr 2,661. 33. Mollison P.L (1997), Truyền máu trong y học lâm sàng, xuất bản lần thứ 10, xuất bản phẩm khoa học Blach Well, Anh.
 6. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, ñược các ñồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. TÁC GIẢ THÁI HỮU VĂN
 7. LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua, ngoài sự nỗ lực của bản thân, ñề tài : “Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê và tương quan giữa các nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk” ñược hoàn thành nhờ sự gợi ý, hướng dẫn tận tình và hết sức chu ñáo của TS. Đào Mai Luyến. Luận văn còn có sự giúp ñỡ của các lãnh ñạo nhà trường, các Y, Bác sỹ bệnh viện Đại Học Tây Nguyên, các thầy cô thuộc khoa Y, khoa Sư Phạm, khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, khoa Nông Lâm, phòng thí nghiệm Sinh Hoá, phòng Sau Đại Học trường Đại Học Tây Nguyên; Ban Giám Đốc, cán bộ nhân viên phòng Hành Chính Tổng Hợp Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk; Các y, Bác Sỹ thuộc các phòng y tế huyện Cưmga, huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột, của bạn bè và người thân. Xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo, ñồng chí, ñồng nghiệp, bạn bè và người thân lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của chúng tôi. Luận văn này tuy ñã ñược khảo sát và nghiên cứu công phu, nhưng chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết cần ñược góp ý và sửa chữa. Chúng tôi rất mong nhận ñược nhiều ý kiến ñóng góp của thầy cô giáo và bạn ñọc. Xin trân trọng cảm ơn. Buôn Ma Thuột, năm 2009. TÁC GIẢ
 8. MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………...1 Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………..3 1.1.Lịch sử tìm ra các nhóm máu trong hệ ABO...……………………….....3 1.2.Đặc ñiểm các nhóm máu hệ ABO.............................................................5 1.2.1.Các kháng nguyên của nhóm máu hệ A.B.O………………………….4 1.2.2.Các kháng thể của nhóm máu hệ ABO.……………………………….7 1.2.3.Kỹ thuật xác ñịnh nhóm máu…….……………………………………9 1.3.Nguyên lý chung về di truyền các nhóm máu hệ ABO…….…………..10 1.3.1.Công thức Bernstein xác ñịnh tần suất gen…………………………..11 1.3.2.Công thức Bernstein xác ñịnh tần suất các genotype………………..12 1.4.Hệ thống nhóm máu Rhesus (Rh)………………….…………………..11 1.4.1.Lịch sử phát hiện hệ thống nhóm máu Rh.…………………………...11 1.4.2.Đặc ñiểm hệ thống nhóm máu Rh……….…………………………...12 1.5.Tình hình nghiên cứu về các nhóm máu trong hệ ABO…..……………13 1.5.1.Trên thế giới….………………………………………………………13 1.5.2.Các công trình nghiên cứu nhóm máu hệ ABO ở Việt Nam.………..13 1.5.3.Các công trình nghiên cứu nhóm máu ở Tây Nguyên……………….14 1.6.Những nghiên cứu về mối tương quan giữa nhóm máu với bệnh tật.....15 1.6.1.Kháng nguyên HLA và bệnh tật……………………………………..15 1.6.2.Kháng nguyên A, B và bệnh tật….…………………………………..17 Chương 2 :ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……...18 2.1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………18 2.1.1.Người Êñê bình thường.……………………………………………..18
 9. 2.1.2.Người Êñê bị bệnh….………………………………………………….18 2.1.3.Thời gian và kế hoạch nghiên cứu.…………………………………..18 2.2. Nội dung nghiên cứu…………………………………………………..19 2.3. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………...20 2.4. Xử lý số liệu.…………………………………………………………..22 Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………….23 3.1. Đặc ñiểm các nhóm máu người Êñê khoẻ mạnh bình thường………...23 3.1.1. Tỷ lệ các nhóm máu trong hệ ABO…………………………………23 3.1.2. Tần suất các gen trong hệ ABO……………………………………..24 3.1.3. Tần suất genotype trong hệ ABO……………………………………24 3.2. Đặc ñiểm nhóm máu của người Êñê mắc một số bệnh………………..25 3.2.1. Tỷ lệ các nhóm máu…………………………………………………25 3.2.2. Tần suất các gen……………………………………………………..29 3.2.3. Tẩn suất genotype……………………………………………………30 3.3. Tần suất các nhóm máu của người người bệnh với người khỏe mạnh...31 3.3.1. Tần suất các nhóm máu của người viêm loét dạ dày……………….31 3.3.2. Tần suất các nhóm máu của người viêm thận, suy thận……………..32 3.3.3. Tần suất các nhóm máu của người hen phế quản……………………33 3.3.4. Tần suất các nhóm máu của người cao huyết áp ……………………34 3.3.5. Tần suất các nhóm máu của người lao phổi ………………………...35 3.3.6. Tần suất các nhóm máu của người Êñê bị viêm gan, xơ gan………. 36 3.4. Tương quan các nhóm máu giữa người Êñê khỏe mạnh và người Êñê bị bệnh……………………………………………………………………...37 3.4.1. Bệnh viêm loét dạ dày……………………………………………….37 3.4.1.1. Nhóm máu A………………………………………………………37 3.4.1.2. Nhóm máu B………………………………………………………38 3.4.1.3. Nhóm máu AB…………………………………………………….39
 10. 3.4.1.4. Nhóm máu O………………………………………………………40 3.4.2. Bệnh viêm thận, suy thận……………………………………………41 3.4.2.1. Nhóm máu A………………………………………………………41 3.4.2.2. Nhóm máu B………………………………………………………42 3.4.2.3. Nhóm máu AB…………………………………………………….43 3.4.2.4. Nhóm máu O………………………………………………………44 3.4.3. Bệnh hen phế quản ………………………………………………….45 3.4.3.1. Nhóm máu A………………………………………………………45 3.4.3.2. Nhóm máu B………………………………………………………46 3.4.3.3.. Nhóm máu AB……………………………………………………47 3.4.3.4. Nhóm máu O………………………………………………………48 3.4.4. Bệnh cao huyết áp…………………………………………………...49 3.4.4.1. Nhóm máu A…………………...………………………………….49 .4.4.2. Nhóm máu B………………………………………………………..50 3.4.4.3. Nhóm máu AB…………………………………………………….51 3.4.4.4. Nhóm máu O………………………………………………………52 3.4.5. Bệnh lao phổi ……………………………………………………….53 3.4.5.1. Nhóm máu A………………………………………………………53 3.4.5.2. Nhóm máu B………………………………………………………54 3.4.5.3. Nhóm máu AB…………………………………………………….55 3.4.5.4. Nhóm máu O………………………………………………………56 3.4.6. Bệnh viêm gan, xơ gan……………………………………………..57 3.4.6.1. Nhóm máu A………………………………………………………57 3.4.6.2. Nhóm máu B………………………………………………………58 3.4.6.3. Nhóm máu AB…………………………………………………….59 3.4.6.4. Nhóm máu O………………………………………………………60 Chương 4 :BÀN LUẬN …………..……………………………………...61
 11. 4.1. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bình thường khoẻ mạnh………………………………………………………………….61 4.1.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO……………………………...61 4.1.2. Tần suất các gen trong hệ ABO……………………………………..61 4.1.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO……………………………….62 4.2. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh viêm loét dạ dày…………………………………………………………………62 4.2.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO……………………………..62 4.2.2. Tần suất các gen trong hệ ABO…………………………………….63 4.2.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO………………………………63 4.3. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh viêm thận, suy thận………………………………………………………………64 4.3.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO……………………………..64 4.3.2. Tần suất các gen trong hệ ABO…………………………………….64 4.3.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO……………………………….65 4.4. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh hen phế quản……………………………………………………………………65 4.4.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO……………………………...65 4.4.2. Tần suất các gen trong hệ ABO……………………………………..66 4.4.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO……………………………….66 4.5. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh cao huyết áp…………………………………………………………………….67 4.5.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO……………………………...67 4.5.2. Tần suất các gen trong hệ ABO……………………………………..67 4.5.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO……………………………….68 4.6. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị lao phổi.....68 4.6.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO……………………………...68
 12. 4.6.2. Tần suất các gen trong hệ ABO……………………………………..69 4.6.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO………………………………69 4.7. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh viêm gan, xơ gan…………………………………………………………………70 4.7.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO………………………….…..70 4.7.2. Tần suất các gen trong hệ ABO……………………………………..70 4.7.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO……………………………….71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………….……………………….72
 13. DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Phương pháp dùng huyết thanh mẫu có kháng thể ñã biết trước ñể xác ñịnh kháng nguyên…………………………………………………….10 Bảng 1.2: Phương pháp dùng hồng cầu mẫu có kháng nguyên ñã biết trước ñể xác ñịnh kháng thể………………………………………………………11 Bảng 3.1: Tỷ lệ các nhóm máu trong hệ ABO của người Ê ñê bình thường………………………………………………………………………22 Bảng 3.2: Tần suất các gen trong hệ ABO của người Êñê………………....23 Bảng 3.3: Tần suất các genotype trong hệ ABO của người Êñê…………...24 Bảng 3.4: Tần suất các nhóm máu của người Êñê bị mắc bệnh……………25 Bảng 3.5: Tần suất các gen trong hệ ABO của người Êñê mắc bệnh……...28 Bảng 3.6: Tần suất các genotype hệ ABO ở bệnh nhân của người Êñê….. 29 Bảng 3.7. Tần suất các nhóm máu người Êñê bình thường và người Êñê bị viêm loét dạ dày……………………………………………………………30 Bảng 3.8. Tần suất các nhóm máu người Êñê bình thường và người Êñê bị viêm thận, suy thận…………………………………………………………31 Bảng 3.9. Tần suất các nhóm máu Êñê người bình thường và người Êñê bị bệnh hen phế quản………………………………………………………….32 Bảng 3.10. Tần suất các nhóm máu người Êñê bình thường và người Êñê bị cao huyết áp………………………………………………………………..33 Bảng 3.11. Tần suất các nhóm máu người Êñê bình thường và người Êñê mắc bệnh lao phổi………………………………………………………….34 Bảng 3.12. Tần suất các nhóm máu người Êñê bình thường và người mắc bệnh viêm gan, xơ gan…………………………………………………….35 Bảng 3.13. Nhóm máu A người bình thường và viêm loét dạ dày………..36
 14. Bảng 3.14. Nhóm máu B người Êñê bình thường và người Êñê bị viêm loét dạ dày………………………………………………………………………37 Bảng 3.15. Nhóm máu AB người Êñê bình thường và người Êñê bị viêm loét dạ dày………………………………………………………………….38 Bảng 3.16. Nhóm máu O người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm loét dạ dày………………………………………………………………….39 Bảng 3.17. Nhóm máu A người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm thận, suy thận……………………………………………………………….40 Bảng 3.18. Nhóm máu B người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm thận, suy thận………………………………………………………………41 Bảng 3.19. Nhóm máu AB của người Êñê bình thường khoẻ mạnh và người Êñê bị viêm thận, suy thận…………………………………………………42 Bảng 3.20. Nhóm máu O người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm thận, suy thận……………………………………………………………….43 Bảng 3.21. Nhóm máu A người Êñê bình thường và người Êñê bị hen phế quản………………………………………………………………………...44 Bảng 3.22. Nhóm máu B người Êñê bình thường và người Êñê bị hen phế quản………………………………………………………………………...45 Bảng 3.23. Nhóm máu AB người Êñê bình thường và Êñê mắc bệnh hen phế quản……………………………………………………………….46 Bảng 3.24. Nhóm máu O người Êñê bình thường và người Êñê mắc bệnh hen phế quản……………………………………………………………….47 Bảng 3.25. Nhóm máu A người Êñê bình thường và người Êñê mắc bệnh cao huyết áp………………………………………………………………..48 Bảng 3.26. Nhóm máu B người Êñê bình thường và người Êñê bị cao huyết áp…………………………………………………………………………..49
 15. Bảng 3.27. Nhóm máu AB người Êñê bình thường và người Êñê bị cao huyết áp…………………………………………………………………….50 Bảng 3.28. Nhóm máu O người Êñê bình thường và người Êñê bị cao huyết áp…………………………………………………………………………...51 Bảng 3.29. Nhóm máu A người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh lao phổi…………………………………………………………………………52 Bảng 3.30. Nhóm máu B người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh lao phổi…………………………………………………………………………53 Bảng 3.31. Nhóm máu AB người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh lao phổi………………………………………………………………………....54 Bảng 3.32. Nhóm máu O người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh lao phổi…………………………………………………………………………55 Bảng 3.33. Nhóm máu A người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm gan, xơ gan…………………………………………………………………56 Bảng 3.34. Nhóm máu B người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm gan, xơ gan…………………………………………………………………57 Bảng 3.35. Nhóm máu AB người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm gan, xơ gan…………………………………………………………...58 Bảng 3.36. Nhóm máu O người Êñê bình thường và người Êñê bị bệnh viêm gan, xơ gan…………………………………………………………………59
 16. Theo công thức này O: số các thể mang nhóm máu O. Ví dụ: có 25 người mang nhóm máu O Trong tổng số ñối tượng xèt nghiệm máu là 100. tỷ lệ người mang nhóm máu O là 25/100 = 25 % Trong tài liệu Huyết học mà luận văn ñã dẫn: Khoa huyết học và truyền máu bệnh viện bạch mai. Huyết học tập 1. NXB Y học 1978.(tr 189 – 192) O là tỷ lệ người mang nhóm máu O: 25 % (nên không chia cho N nữa) Thực chất hai cách tính này hoàn toàn giống nhau. Cách tính trong tài liệu ñã dẫn ít phức tạp hơn.
 17. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Báo cáo lun văn t t nghip thc s NGHIÊN CỨU TỈ LỆ CÁC NHÓM MÁU TRONG HỆ ABO CỦA NGƯỜI ÊĐÊ VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA NHÓM MÁU VỚI MỘT SỐ BỆNH TRÊN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TỈNH ĐẮK LẮK Học viên: viên: THÁI HU VĂN - H!c viên CHSHTN - K1 Hướng dẫn khoa học: học: TS. ĐÀO MAI LUY/N 1
 18. ĐẶT VẤN ĐỀ Phát hiện ra hệ máu ABO là một cống hiến lớn cho ngành huyết học và truyền máu. Qua phân tích sự ngưng kết giữa hồng cầu của người này và huyết thanh của người kia, năm 1900, Landsteiner nêu lên 3 nhóm hồng cầu, dựa vào sự có mặt của kháng nguyên trên hồng cầu. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2