Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và triển vọng phát triển hàng điện tử Việt Nam”

Chia sẻ: Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
245
lượt xem
98
download

Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và triển vọng phát triển hàng điện tử Việt Nam”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới mà một trong những nội dung quan trọng nhất là tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực Điện tử – Tin học đang diễn ra như vũ bão. Thị trường thế giới đang phát triển sôi động với sự cạnh tranh gay gắt. Trước các biến động đó tất cả các quốc gia đều hoạch định chiến lược phát triển và đều gặp nhau ở một chính sách chung là tìm mọi cách đưa hàng hoá của mình chiếm lĩnh thị phần, coi đây là nhân tố quyết định sự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và triển vọng phát triển hàng điện tử Việt Nam”

 1. --- --- Triển vọng hàng điện tử Việt Nam Sinh viên: Tô Mạnh Cường Lớp: TC18/A2
 2. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới mà một trong những nội dung quan trọng nhất là tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực Điện tử – Tin học đang diễn ra như vũ bão. Thị trường thế giới đang phát triển sôi động với sự cạnh tranh gay gắt. Trước các biến động đó tất cả các quốc gia đều hoạch định chiến lược phát triển và đều gặp nhau ở một chính sách chung là tìm mọi cách đưa hàng hoá của mình chiếm lĩnh thị phần, coi đây là nhân tố quyết định sự thành công của hội nhập Quốc tế. Đất nước Việt nam ta đang tiến bước mạnh mẽ vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX vừa qua với các nghị quyết Trung ương 2, nghị quyết Trung ương 4 đã từng bước cụ thể hoá nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của nước ta, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, phát triển nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển giáo dục và đào tạo, thúc đẩy giao lưu quốc tế. Đảng và nhà nước coi việc phát triển điện tử – tin học là một trong những nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm tạo cho đất nước ta có một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn có hiệu quả. Vị trí của ngành công nghiệp điện tử – tin học trong nền kinh tế quốc dân ở nước ta cần được nâng lên cho phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới đang diễn ra với qui mô rộng lớn trên thế giới. Sự cần thiết của đề tài: Cùng với những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế đất nước, thị trường hàng điện tử đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về qui mô, chất lượng và ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta: Các sản phẩm điện tử tiêu dùng trong dân cư không ngừng tăng lên ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn; chủng loại sản phẩm trên thị trường ngày càng phong phú, đa dạng theo các mục đích sử dụng khác nhau; chuyển từ thị trường nhập khẩu 100% sang thị trường các sản phẩm được nội địa hoá từng phần với sự ra đời của hàng loạt các xí nghiệp liên doanh lắp ráp và sản xuất hàng điện tử; đã có sản phẩm điện tử xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu tăng trong vài năm gần đây... Tuy nhiên, thị trường hàng điện tử nước ta Tô Mạnh Cường 1 TC18/A2
 3. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam là thị trường trẻ, tiềm năng còn lớn cả về phương diện sản xuất, cung ứng và nhu cầu tiêu dùng. Do đó, cần có những nghiên cứu, đánh giá xác đáng những tiềm năng đó của thị trường hàng điện tử Việt Nam trong tương lai. Xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại và xu thế chuyển giao công nghệ nhanh dưới sức ép của tốc độ phát triển khoa học, công nghệ hiện nay đã tác động mạnh đến sự phát triển của thị trường hàng điện tử ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Đều này vừa tạo thuận lợi vừa gây khó khăn cho sự nghiệp phát triển thị trường hàng điện tử của Việt Nam. Một mặt, Việt Nam có thể xây dựng chiến lược ''đi tắt'; trong công nghệ để nhanh chóng xây dựng thị trường hàng điện tử vững mạnh, có sức cạnh tranh trong khu vực thị trường được xem là có tốc độ phát triển nhanh nhất về các sản phẩm điện tử. Nhưng mặt khác, thị trường hàng điện tử Việt Nam sẽ có nguy cơ bị thao túng bởi thị trường nước ngoài. Cụ thể là việc áp dụng lịch trình giảm thuế quan ngay để đẩy mạnh xuất khẩu ở các nước thành viên của AFTA đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực điện và điện tử. Việt nam có thể trở thành thị trường tiêu thụ hàng điện tử cho các nước ASEAN. Như vậy, chiến lược phát triển thị trường hàng điện tử của Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế mở, cần phải tính đến những vấn đề của thị trường thế giới, mà trước hết là khu vực ASEAN, khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thông qua những nghiên cứu cụ thể. Mục đích nghiên cứu: Thông qua thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng điện tử ở Việt nam cũng như trên thế giới để thấy được triển vọng phát triển hàng điện tử của Việt nam trong giai đoạn 2001 – 2010. Từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển hàng điện tử Việt nam, đồng thời giúp cho ngành công nghiệp điện tử có căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Mặt hàng điện tử rất phong phú, đa dạng về chủng loại và mục đích sử dụng. Trong điều kiện hạn chế về thời gian và nguồn thông tin nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các nhóm sản phẩm chính là: điện tử dân dụng, thiết bị tin học và linh kiện điện tử. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tại Tô Mạnh Cường 2 TC18/A2
 4. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam văn phòng và nghiên cứu thực chứng (điều tra, khảo sát). Ngoài ra, đề tài cũng sử dụng phương pháp trưng cầu ý kiến các chuyên viên ở Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp cho từng nhóm sản phẩm. Kết cấu của khoá luận gồm 3 chương: *Chương 1: Tổng quan về hàng điện tử. Chương này đề cập một cách khái quát về bước phát triển của ngành công nghiệp điện tử nước ta trong những năm qua cũng như các nét đặc trưng cơ bản nhất của hàng điện tử. *Chương 2: Thực trạng và triển vọng phát triển hàng điện tử Việt nam. Chương này tập trung phân tích thực trạng cung ứng và tiêu thụ hàng điện tử ở Việt nam, nêu ra những nhân tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến sự phát triển hàng điện tử của Việt nam. Qua đó thấy được triển vọng phát triển và sự cần thiết phải phát triển mặt hàng này. Xây dựng những quan điểm, định hướng chính cho việc phát triển hàng điện tử của Việt nam. *Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hàng điện tử Việt nam. Trong chương này, thông qua việc phân tích triển vọng phát triển hàng điện tử Việt nam cũng như tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển thành công ngành công nghiệp điện tử ở ngay tại Châu á để đưa ra các giải pháp thích hợp chủ yếu nhằm phát triển hàng điện tử Việt nam. Do thời gian nghiên cứu không nhiều, nguồn thông tin đối với mặt hàng và trải nghiệm thực tế của người viết còn nhiều hạn chế, Khoá luận tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những thiếu xót nhất định, người viết rất mong nhận được ý kiến đóng góp phê bình của các thầy cô và các bạn. Xin chân thành cám ơn! Tô Mạnh Cường 3 TC18/A2
 5. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HÀNG ĐIỆN TỬ I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HÀNG ĐIỆN TỬ 1. Đặc trưng của hàng điện tử 1.1 Khái niệm Công nghiệp Điện tử hay Điện tử-Tin học-Viễn thông là 3 lĩnh vực công nghiệp riêng biệt nhưng lại có mối liên hệ hết sức chặt chẽ với nhau và thường được nghiên cứu đánh giá như một ngành công nghiệp chung – Công nghiệp Điện tử. Do đó ở Việt nam có thể hiểu ngành công nghiệp điện tử bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: - Sản xuất thiết bị (Điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp và chuyên dụng, công nghệ thông tin và viễn thông- Công nghiệp phần cứng). - Sản xuất linh kiện và vật liệu điện tử. - Công nghiệp phần mềm. - Dịch vụ. (Nguồn: Khoá họp lần thứ 3 - Diễn đàn Kinh tế, Tài chính tháng 11 năm 2001-Bộ Thương mại) 1.2 Đặc trưng của hàng điện tử: a.Về sản xuất và phân phối: + Sản xuất mang tính toàn cầu, thị trường cũng mang tính toàn cầu. Các công ty đa quốc gia chi phối các mạng sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới. + Thị trường tiêu thụ giữa các tập đoàn, các hãng điện tử lớn có sự cạnh tranh gay gắt trong việc phân chia, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời lại phải liên kết, hợp tác với nhau để lập lên mạng sản xuất kinh doanh toàn cầu. + Dịch chuyển công nghệ thấp sang các nước chậm phát triển có nhân công rẻ hơn để tập trung phát triển công nghệ cao ở chính hãng. + Hàng điện tử có hàm lượng chất xám cao, cơ cấu sản phẩm luôn thay đổi, trong đó dịch vụ và công nghệ phần mềm chiếm tỷ trọng cao. Tô Mạnh Cường 4 TC18/A2
 6. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam + Vòng đời của các sản phẩm điện tử rất ngắn, các sản phẩm nhanh chóng được thay đổi, hoàn thiện bằng các sản phẩm mới. Công nghiệp điện tử là động lực thúc đẩy và là cơ sở để thúc đẩy và phát triển nhiều lĩnh vực công nghệ khácdẫn đến các thay đổi mang tính dây chuyền. Đây được coi là cơ sở của thời kỳ hậu công nghiệp , chuyển sang kinh tế tri thức. b.Về công nghệ: + Tốc độ thay đổi công nghệ rất nhanh, chu kỳ sống của sản phẩm ngắn. Công tác nghiên cứu và triển khai (R&D) là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của các hãng lớn, ở đây khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. + Phát triển công nghệ tích hợp cao cả về linh kiện và thiết bị. + Công nghệ thông tin và máy tính ngày càng tác động lớn đến sản xuất-kinh doanh, cách làm việc và lối sống xã hội. + Điện tử -Tin học-Viễn thông-Tự động hoá ngày càng gắn kết với nhau trong một sản phẩm hoặc hệ thống thiết bị. + Ngành công nghiệp điện tử cần lượng vốn đầu tư lớn để đầu tư cho sản xuất, thiết kế sản phẩm, nghiên cứu – triển khai, đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Đồng thời do đặc tính kế thừa và tính bảo mật cao trong sản xuất và nghiên cứu nên việc chuyển giao công nghệ rất hạn chế. Do đó hầu hết các sản phẩm điện tử nổi tiếng đều tập hợp vào một số công ty, tập đoàn có tiềm lực mạnh về vốn và công nghệ như các nước Mỹ, Nhật bản, EU và Hàn quốc. c. Phân loại hàng điện tử: Theo các chutên gia Việt nam, hàng điện tử có thể chia thành 7 nhóm sản phẩm chính sau: - Sản phẩm thiết bị điện tử dân dụng. - Sản phẩm thiết bị tin học - Sản phẩm thiết bị thông tin liên lạc - Sản phẩm thiết bị điện tử công nghiệp và chuyên dụng Tô Mạnh Cường 5 TC18/A2
 7. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam - Sản phẩm phần mềm và dịch vụ tin học - Dịch vụ điện tử công nghiệp và chuyên dụng. - Vật liệu, linh kiện, phụ kiện điện tử tin học Ở Việt nam, do nền công nghiệp điện tử thông tin mới phát triển trong những năm gần đây nên chủ yếu phát triển lĩnh vực lắp ráp và đã bắt đầu sản xuất một số linh kiện hàng điện tử, máy tính phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nhưng số lượng và quy mô còn hạn chế, hầu như chỉ tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Còn lại, các sản phẩm thiết bị thông tin liên lạc và điện tử công nghiệp và chuyên dụng thì còn phụ thuộc vào nhập khẩu. 2. Vài nét về bước phát triển của ngành công nghiệp điện tử nước ta trong những năm qua. Nhìn lại tình hình cả nước từ những năm đầu thập kỷ 80 đến nay có thể thấy rằng trong sự phát triển chung của nền kinh tế, ngành điện tử tin học nước ta đã có những bước phát triển hết sức nhanh chóng Ở Hà nội cũng như các tỉnh phía bắc, từ sau năm 1975 đến những năm đầu của thập kỷ 80, các sản phẩm điện tử gia dụng vẫn còn được coi là sản phẩm ‘quý hiếm’. Các gia đình có tivi (đa phần là loại tivi cũ mang từ miền nam ra), radiocassete... đã được coi là những gia đình thuộc loại khá giả. Ngành điện tử viễn thông còn hết sức nhỏ bé, máy tính nhỏ trong cơ quan và gia đình hầu như chưa có, càng không thể nói tư nhân có điện thoại trong nhà. Từ điểm xuất phát ban đầu là con số không, ngày nay ngành điện tử tin học Việt nam đã hoàn toàn đổi khác. Ngành điện tử dân dụng với những dây chuyền lắp ráp tivi đen trắng đầu tiên, hiện nay trong cả nước đã có nhiều dây chuyền lắp ráp tivi màu với những trang bị kỹ thuật tương đối hiện đại cùng với những xí nghiệp sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử, không những đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu. Số lượng khá lớn máy vi tính cũng được lắp ráp trong nước bằng linh kiện nhập ngoại. Cùng với sự ra đời của các liên doanh trong ngành điện tử, một số loại linh kiện, phụ kiện quan trọng của hàng Tô Mạnh Cường 6 TC18/A2
 8. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam điện tử đã được sản xuất trong nước đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, lắp ráp của ngành cũng như để xuất khẩu. Ngành tin học phát triển với tốc độ đặc biệt nhanh chóng. Máy tính điện tử mới được nhập vào Việt nam từ những năm 80 nhưng đã tăng mạnh từ những năm 90-91 trở lại đây. Ngày nay, máy vi tính đã được trang bị hết sức phổ biến trong mọi cơ quan, trường học, bệnh viên, xí nghiệp, viện nghiên cứu... Không ít gia đình tư nhân cũng đã có máy vi tính. Hơn thế nữa, các hệ máy tính mới cũng được trang bị và dần thay thế các thế hệ máy cũ. Trong mấy năm gần đây, đã có hàng trăm công ty tin học ra đời, trong đó, đa số là các công ty kinh doanh, dịch vụ tin học, đồng thời cũng đã có một số công ty nghiên cứu, sản xuất phần mềm và khai thác những phần mềm nhập ngoại nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Việc Việt nam đã nối mạng Internet và có được lực lượng để khai thác, phục vụ cho công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đã chứng minh một bước phát triển mới của ngành tin học Việt nam trên bước đường phát triển và hội nhập. Ngày nay, việt nam đang được coi là quốc gia có ngành tin học viễn thông tăng trưởng với tốc độ cao nhất thế giới. Một thành tựu rất quan trọng của ngành điện tử tin học nước ta trong thời gian vừa qua là sự tăng trưởng rất nhanh chóng của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này. Nhiều cán bộ, nhất là cán bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực phần mềm máy tính và điện tử viễn thông đã nhanh chóng tiếp cận, tiếp thu, khai thác và hơn thế nữa phát huy phần đóng góp sáng tạo của mình vào những lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến nhất. Đây là một lợi thế rất quan trọng, thể hiện bản chất thông minh của con người Việt nam và là nhân tố chính trong việc phát triển ngành công nghiệp điện tử tin học ở nước ta. Rõ ràng, sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, trong thành tựu chung của nền kinh tế nước ta, ngành công nghiệp điện tử tin học đã đóng góp một phần quan trọng. Bộ mặt ngành công nghiệp điện tử tin học nước ta hoàn toàn đổi khác chỉ trong vài năm gần đây. II. VAI TRÒ CỦA HÀNG ĐIỆN TỬ. Tô Mạnh Cường 7 TC18/A2
 9. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam 1. Vai trò của hàng điện tử đối với nền kinh tế quốc dân. Trong mấy thập kỷ qua, hàng điện tử đã đẩy nhanh quá trình tự động hoá trong công nghiệp, giúp tối ưu hoá quá trình sản xuất, hợp lý hoá sử dụng tài nguyên, tạo ra một năng suất và chất lượng mới. Đời sống văn hoá đã có những thay đổi lớn về mọi mặt, cách thức và lề lối làm việc cũng đã có những chuyển biến về cơ bản Do vậy, hàng điện tử có một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, đó là: * Ngành công nghiệp sản xuất hàng điện tử là một ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nước trên thế giới. Công nghiệp điện tử đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, trở thành cơ sở ‘Hạ tầng’ trong các lĩnh vực kinh tế-an ninh-quốc phòng của nhiều quốc gia. * Hàng điện tử không chỉ góp phần làm tăng trưởng kinh tế mà nó còn làm thay đổi các mối quan hệ, sản xuất, kinh doanh, quản lý trong mọi lĩnh vực không chỉ trong giới hạn một quốc gia, mà còn mang tính toàn cầu. Hiện nay có nhiều nguời coi công nghệ điện tử và công nghệ thông tin là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, mang tính toàn cầu góp phần chuyển nền kinh tế thế giới sang giai đoạn phát triển mới - nền kinh tế tri thức. * Hàng điện tử đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy khoa học, công nghệ, kỹ thuật phát triển, góp phần tăng nhanh giá trị gia tăng, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ khác tạo thêm nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động, nâng cao mức sống người dân. * Đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt nam thì sản xuất hàng điện tử đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. * Giúp các nước đang phát triển có cơ hội tham gia vào quá trình phân công sản xuất và thương mại toàn cầu, cung cấp một cách nhanh chóng và đầy đủ, chính xác hơn các thông tin kinh tế dẫn đến thay đổi phương thức thương mại Tô Mạnh Cường 8 TC18/A2
 10. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam hàng hoá, dịch vụ, khuyến khích và thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. * Hàng điện tử góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thông qua chuyển đổi cơ cấu sản xuất các sản phẩm công nghiệp từ các hàng hoá thông thường giá trị gia tăng thấp sang sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao với hàm lượng chính xác cao, giảm dần sự lệ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có ngày càng cạn kiệt. * Hàng điện tử góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực. * Tạo cơ sở hạ tầng giúp các nước từng bước tiếp cận và phát triển kinh tế tri thức, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa các nước đang phát triển với các nước phát triển. 2. Vai trò của hàng điện tử đối với an ninh – quốc phòng. Bảo vệ chủ quyền, an ninh là một vấn đề mang tính sống còn đối với bất cứ quốc gia nào, trong đó các thiết bị điện tử – tin học đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Để đối phó có hiệu quả với phương tiện và vũ khí công nghệ cao của đối phương quân đội ta phải đưọc trang bị phương tiện điện tử – tin học hiện đại, chuyên dụng. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay không quốc gia nào có thể cung cấp, viện trợ hoặc giúp đỡ các thiết bị điện tử – tin học hiện đại để chống lại đối phương. Vì vậy, nhà nước phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp điện tử – tin học để có thể tự mình, chủ động trang bị cho quân đội ta những thiết bị điện tử – tin học phù hợp với đặc điểm tác chiến của Việt nam. Đó là nhu cầu có tính chất cơ bản, lâu dài của quân đội và quốc phòng đặt ra đối với công nghiệp điện tử nói chung và cho mặt hàng điện tử nói riêng. Các thiết bị điện tử – tin học dùng trong quân đội rất phong phú, đa dạng và được sử dụng rộng rãi trong các quân binh chủng: Không quân, Hải quân, Phòng không, Thông tin... và ở nhiều lĩng vực khác nhau như: + Các phương tiện chiến đấu (tên lửa có điều khiển. bom, mìn, đạn, pháo, Tô Mạnh Cường 9 TC18/A2
 11. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam cối có điều khiển, thuỷ lôi, như lôi và các hệ thống vũ khí có điều khiển khác). + Các phương tiện trinh sát, dẫn đường, điều khiển hoả lực và tích hợp phương tiện chiến đấu (rada các loại, các khí tài trinh sát, dẫn đường, điều khiển bắn, phóng...). + Các phương tiện để chỉ huy, thông tin liên lạc (hệ thống tự động hoá chỉ huy, các phương tiện thông tin liên lạc: Vô tuyến điện, Viba...) + Các phương tiện huấn luyện, các phương tiện đào tạo (mô phỏng, giả mục tiêu, gỉa nhiễu...). + Các phương tiện tác chiến điện tử (trinh sát, chế áp, gây nhiễu đối phương...) và các phương tiện chống nhiễu, an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin. + Các phương tiện quản lý, điều hành (các mạng máy tính phục vụ thu thập thông tin, quản lý, chỉ huy, điều hành, điều khiển dây chuyền sản xuất quốc phòng, sửa chữa vũ khí trang bị quân sự...). Sự vững mạnh về an ninh – quốc phòng đối với một quốc gia là một yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển đồng thời đem lại cho quốc gia đó một vị thế vững chắc trên trường quốc tế. 3. Vai trò của hàng điện tử đối với trật tự an toàn xã hội. Trật tự an toàn xã hội của một quốc gia được xem như yếu tố quan trọng không kém sức mạnh về kinh tế và quân sự của nước đó. Quốc gia nào duy trì được trật tự an toàn xã hội tốt thì nền kinh tế mới tăng trưởng được với tốc độ cao và bền vững (thu hút được nhiều vốn FDI, ngành du lịch phát triển, tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao...). Ngoài các chính sách hợp lý của nhà nước, hàng điện tử cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo dựng, duy trì và củng cố an ninh, trật tự an toàn xã hội như: + Hàng điện tử tạo cho cuộc sống của nhân dân thêm nhiều tiện ích thông qua việc tìm hiểu, tiếp thu các phong tục tập quán tốt đẹp không những của riêng đất nước mình mà còn ở trên thế giới qua đó có thể áp dụng những cái hay, cái đẹp vào cuộc sống. + Hàng điện tử giúp cho người dân nắm bắt và hiểu rõ được các chính sách, Tô Mạnh Cường 10 TC18/A2
 12. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam quan điểm mới của Đảng và nhà nước một cách kịp thời, chính xác về mọi mặt kinh tế, xã hội và quốc phòng. + Hàng điện tử được sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý, giám sát ở những nơi công cộng như nhà ga, bến cảng, sân bay... + Hàng điện tử là phương tiện không thể thiếu của các cơ quan chức năng (phường, xã, quận, huyện, trung ương) để giải quyết công việc từ các công việc quản lý nhân khẩu, tài sản đến việc phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường... Đặc biệt, đối với ngành Công An, thiết bị điện tử có vai trò cực kỳ quan trọng trong các công việc chuyên môn của ngành như: - Thu nhận thông tin của người dân từ khắp mọi nơi một cách nhanh chóng và kịp thời. - Phục vụ công tác giám định điều tra và truy cứu tội phạm hình sự - Giúp cho việc theo dõi đối tượng, phạm nhân và chống trốn trại một cách hiệu quả nhất. - Hỗ trợ công tác điều tra, phương án tác chiến của ngành đạt hiệu quả cao nhất. III. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG HÀNG ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI. 1. Tình hình cung trên thị trường hàng điện tử thế giới. 1.1 Thiết bị điện tử dân dụng: Thiết bị điện tử dân dụng (TBĐTDD) chiếm khoảng 9 - 10% tổng sản lượng công nghiệp điện tử toàn cầu. Theo ý nghĩa ban đầu, TBĐTDD bao gồm các thiết bị điện tử sử dụng trong đời sống sinh hoạt gia đình như Radio, television (TV), radiocassette (R/C), đầu video (V/C) ... Tuy nhiên, cùng với sự phổ cập hơn các thiết bị chuyên dụng và thiết bị thông tin khác như máy tính cá nhân (PC), máy quay video, điện thoại ... cũng như xu hướng phát triển của các thiết bị đa tính năng (TV kết hợp với V/C, PC, điện thoại...) ở nhiều nước, các thiết bị này cũng được xếp vào nhóm TBĐTDD. Vào những năm đầu 90, các nước NlCs đã nổi lên như những nhà cung cấp TBĐTDD giá rẻ hàng đầu thế giới. Trong giai đoạn 1990-1992, trong khi Tô Mạnh Cường 11 TC18/A2
 13. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam sản xuất TBĐTDD giảm bình quân l,4%/năm ở Nhật Bản và l,3%/năm ở Mỹ thì sản xuất TBĐTDD của Hàn Quốc đạt tốc độ tăng bình quân 3,6%/năm, Trung Quốc 6,8%/1năm và Malayxia tới 33,4%/năm. Sản xuất TBĐTDD chiếm trên 30% tổng sản lượng của ngành công nghiệp điện tử Hàn Quốc, 40% của Trung Quốc và trên 32% của ẤN Độ... Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, sản xuất TBĐTDD ở các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu hoặc là luân chuyển hàng hoá nội bộ trong công ty xuyên quốc gia (như trường hợp của Malaixia và Thái Lan). Sản xuất TBĐTDD ở các nước phát triển - Mỹ và Nhật Bản chuyển sang tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao - TV, V/C, VCD độ nét cao, thiết bị gia dụng đa tính năng... Vì vậy, xét về mặt giá trị sản lượng, TBĐTDD của Mỹ và Nhật Bản vẫn giữ vị trí quan trọng trên thị trường thế giới. Trong khi đó, sản xuất TBĐTDD của các nước Tây ÂU có xu hướng gịảm cả về giá trị và tỷ trọng trong toàn bộ ngành do sức cạnh tranh của sản phẩm thấp và mức bão hoà khá cao. Trước thập niên 90, các nước Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu sản xuất khoảng 7l% TBĐTDD toàn cầu (Nhật Bản - 40%, Tây ÂU - 18% và Mỹ - 13%). Tuy nhiên, sản xuất, đặc biệt là khâu lắp ráp các thiết bị nghe nhìn đang có xu hướng chuyển dịch sang các nước khác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Doanh số bán hàng bán dẫn điện tử toàn cầu năm 2002 phục hồi sau một thời gian giảm sút đã đạt khoảng 141 tỷ USD, tăng khoảng 1,8 % và sẽ có thể tăng mạnh trong những năm tiếp theo. 1.2 Thiết bị tin học: Thị trường máy tính là một trong những lĩnh vực chủ yếu của thị trường thiết bị tin học, trong đó Mỹ là quốc gia giữ vai trò chi phối, cung cấp khoảng 96% tổng lượng CPU trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các bộ phận khác của máy tính cá nhân được sản xuất tại các nước khác, chủ yếu là ở châu Á. Châu Á đang trở thành trung tâm của ngành công nghiệp máy tính do chi phí sản xuất thấp hơn. Hầu hết các hãng sản xuất PC lớn - IBM, COMPAQ, AST, HP ... đã thiết lập các nhà máy lắp ráp PC tại Châu Á và xuất khẩu trở lại các Tô Mạnh Cường 12 TC18/A2
 14. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam nước ÂU, Mỹ. Các nước Châu Á hiện đã trở thành khu vực cung cấp chủ yếu nhiều loại cấu kiện PC: 80% cấu kiện PC của Seagate Technology được sản xuất tại Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đài Loan sản xuất 80% bộ mạch chủ PC; Nhật Bản chi phối 90% màn hình tinh thể lỏng cho PC lưu động; Singapore đang đứng đầu về sản xuất ổ cứng và có tới 50% PC của Apple bán trên thế giới được sản xuất tại nước này. Xu hướng chung của phần cứng tin học và viễn thông là nhanh hơn, nhỏ hơn, tiện lợi hơn và rẻ hơn. Riêng giá máy tính bình quân hàng năm giảm 40- 50% trong 5 năm gần đây. Hiện nay PC đang có dấu hiệu trở thành hàng tiêu dùng phổ thông. Đặc trưng của sản xuất máy tính là gia tăng mức độ tiêu chuẩn hoá nhằm tạo nên sự tương thích của tất cả các loại máy, từ nhỏ nhất đến máy lớn đa năng. Cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt mà trước hết là giữa các hãng của Mỹ như IBM, Compaq, Apple, DEL, Hewlett Packard và sau đó là Toshiba, NEC, Bull, Acer... Các hãng đều cố gắng giảm chi phí từ khâu sản xuất đến phương thức bán hàng, cải tạo hệ thống bán lẻ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nếu tính cả các dịch vụ thì phần mềm và phần cứng đạt được sự thăng bằng vào năm 199 l, nhưng từ năm l 992 giá trị phần mềm và dịch vụ lớn hơn phần cứng và mức chênh lệch này ngày càng cao. Việc giảm giá bán các loại máy tính kéo theo sự giảm giá của các phần mềm. Mỹ cũng là nước chi phối thị trường phần mềm với 6/1O hãng cung cấp phần mềm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thị trường phầnmềm hiện đã có sự tham gia của một số nước đang phát triển như Đài Loan, Philippin và đặc biệt là Ấn độ... 1.3 Linh kiện điện tử: Nhu cầu chuyển dịch sản xuất các loại linh kiện thông thường từ Mỹ và Nhật Bản sang khu vực có chi phí sản xuất thấp cũng như các chính sách khuyến khích nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, tự sản xuất linh kiện ở các nước khác thuộc Châu Á-Thái Bình Dương đã tạo điều kiện cho khu vực này phát triển nhanh chóng. Sản xuất linh kiện của Hàn quốc trong giai đoạn 1990- 1994 đạt tốc độ Tô Mạnh Cường 13 TC18/A2
 15. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam tăng bình quân 5, 15%/năm (so với tốc độ 2,6%/năm của loàn ngành điện tử), Trung quốc 12, l 5%/ năm (so với l0,5% năm của toàn ngành điện tử). Một đặc điểm của sản xuất điện tử ở các nước Châu Á là định hướng vào lĩnh vực sản xuất linh kiện và cụm linh kiện, ví dụ như các DRAM. Trong điều kiện giá DRAM và các linh kiện rời giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ giảm trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty Nhật Bản, Châu ÂU và Mỹ đã dừng không tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất này trong khi các nhà sản xuất ở khu vực Châu Á (Thái Lan, Inđônêxia...) vẫn giữ được sức cạnh tranh về giá và trở thành những nước sản xuất và xuất khẩu lớn về nhóm sản phẩm này. Một bộ phận cơ bản của thị trường linh kiện điện tử là linh kiện bán dẫn. Có thể nói, linh kiện bán dẫn là nền tảng của công nghiệp điện tử với tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng giá trị thiết bị điện tử (khoảng 50% trị giá linh kiện điện tử nói chung). Đặc trưng của ngành sản xuất linh kiện bán dẫn là lính tập trung cao. Năm 1994, l0 công ty hàng đầu thế giới kiểm soát tới 54,6% thị trường linh kiện bán dẫn, trong đó, đứng đầu là Intel, NEC và Toshiba. Tới năm 1998, Intel, NEC và Motorola vẫn kiểm soát tới 27,9% thị trường bán dẫn toàn cầu. Cũng như sản xuất TBĐTDD và máy tính, sản xuất linh kiện bán dẫn đang được chuyển dịch dần sang các nước NlCs và một số nước Châu Á khác xuất phát từ nhu cầu cạnh tranh về giá cả. Tuy nhiên, trong những năm tới, Nhật Bản và Mỹ vẫn là những nước đứng đầu về cung cấp các sản phẩm bán dẫn, mặc dù tỷ trọng của hai nước này trong tổng sản lượng bán dẫn toàn cầu có xu hướng giảm đi trong khi tỷ trọng của các nước Châu Á - Thái Bình Dương khác tăng lên cùng với xu hướng chuyển dịch sản xuất các thiết bị đơn lẻ sang khu vực thị trường này. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn (SIA), doanh số bán chíp bán dẫn toàn cầu trong tháng 8 năm 2002 đạt 11,9 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng 7/2002 và tăng 14% so với tháng 8/2001. Đây là mức tăng 2 chữ số đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của ngành công nghiệp này trong năm 2001. Doanh số bán chíp ở Mỹ, EU và Nhật bản giảm lần lượt khoảng 12%, 9% và 7,5% trong năm 2002, song lại tăng mạnh tới 30% ở khu vực Châu Á - Tô Mạnh Cường 14 TC18/A2
 16. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam Thái Bình Dương. Điều này cho thấy các hoạt động sản xuất chế tạo của ngành đang có xu hướng chuyển sang khu vực này. 2. Tình hình cầu trên thị trường hàng điện tử thế giới 2.1 Thiết bị điện tử dân dụng: Về cơ cấu thị trường, Mỹ là nước đứng đầu về tiêu thụ TBĐTDD, thứ hai là Nhật bản, tiếp theo là Đức, Anh và Pháp. Một xu hướng nổi bật trong tiêu thụ TBĐTDD là số lượng thiết bị tăng mạnh nhưng giá thiết bị giảm đáng kể (20 - 40% trong 5 năm qua, tuỳ loại thiết bị). Nếu tính về mức sử dụng thiết bị bình quân đầu người, thị trường TBĐTDD ở các nước phát triển hầu như đã bão hoà. Tỷ trọng TBĐTDD trong tổng mức tiêu thụ hàng điện từ đang có xu hướng giảm đi, mức tăng tiêu thụ ở các nước này chỉ đạt khoảng 3- 3,5%/năm, chủ yếu là nhu cầu với các thiết bị mới, công nghệ cao (máy phát hình độ nét cao, màn hình tinh thể lỏng), thiết bị đa chức năng. Ở các nước đang phát triển, TBĐTDD vẫn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng mức tiêu thụ hàng điện tử. TBĐTDD thế hệ cũ với mức giá thấp đang được tiêu thụ phổ biến trên thị trường khu vực này. Có thể lấy số liệu của một số nước ở Châu Á và Tây âu làm ví dụ (Bảng l). Bảng l: Tiêu thụ TBĐTDD ở một số nước Đơn vị: triệu USD, % 1994 1995 1996 1997 Nhịp độ b/q 94-97 Tây Âu 21.976 23.665 23.671 24.361 3,50 -Tỷ trọng/ tổng mức t.thụ hàng đ.tử 12,2 9,58 9,43 9,36 Hàn Quốc 2.307 2.397 2.469 2.594 4,00 -Tỷ trọng/ tổng mức t.thụ hàng đ.tử 14,4 14,4 14,4 14,7 Trung Quốc 4.395 4.623 4.837 5.033 4,62 -Tỷ trọng/ tổng mức t.thụ hàng đ.tử 20,8 19,9 19,3 18,7 Ấn Độ 1.225 1.297 1.374 1.440 5,55 -Tỷ trọng/ tổng mức t.thụ hàng đ.tử 23,6 23,9 24,2 24,7 Nguồn: Year book of World Electronics, Oxford, UK, 1997 Tô Mạnh Cường 15 TC18/A2
 17. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam Về cơ cấu sản phẩm, tiêu thụ thiết bị nghe nhìn chiếm tỷ trọng lớn nhất 87 - 90%, các thiết bị khác 10 - 13% tổng doanh thu TBĐTDD toàn cầu. Tuy nhiên, các Videogame gần đây đã trở thành lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong nhóm sản phẩm TBĐTDD với những tính năng kết hợp được cả PC và TV cáp. Hiện nay, l/3 số hộ gia đình Mỹ, l/5 hộ gia đình Anh và l/2 hộ gia đình Nhật Bản đã chuyển sang dùng máy Videogame, cao hơn nhiều so với tỷ lệ dùng PC. Trong năm 2001 Châu Á - Thái Bình Dương chiếm 29% tiêu thụ hàng bán dẫn toàn cầu và đã tăng 37% trong năm 2002 mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Các sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật số như đàu đĩa DVD, máy ảnh số và trò chơi video tăng mạnh nhất ở thị trường Châu Á. 2.2 Thiết bị tin học: Doanh thu máy tính toàn cầu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,58%/năm trong giai đoạn 1995 - 2000, từ 125 tỷ USD năm 1995 lên 216 tỷ USD năm 2000. (Bảng 2) Theo số liệu của ''World Economic Forum'', trong năm 1999, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ PC lớn nhất, chiếm 43% tổng số máy tính đang sử dụng; Nhật Bản chiếm tỷ trọng 7,03%; Trung Quốc - 3,75%; kế tiếp là các nước EU - Đức Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Australia và Canada. Mỹ cũng đứng đầu về số PC bình quân đầu người - 0,228, Australia - 0,193, Canada- 0,188; Nauy- 0, 173; Singapore - 0,125; Nhật Bản - 0,098; Hàn Quốc- 0,037; Trung Quốc- 0,00l. Bảng 2: Tiêu thụ máy tính toàn cầu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Số lượng (tr.chiếc) 58 70 80,6 92,9 102,6 116 So với năm trước - 120,7 115,1 115,2 110,4 113,1 (%) Trị giá (tỷ USD) 125 144 155,3 166 187,6 216 So với năm trước - 115,2 107,8 106,9 113,0 115,1 (%) Nguồn: Dataquest 1998, 1999 Tuy nhiên, tốc độ tăng tiêu dùng cao nhất trong những năm qua thuộc về các loại máy chủ (server) xuất phát từ nhu cầu phát triển công nghệ thông tin, Tô Mạnh Cường 16 TC18/A2
 18. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam các hệ thống mạng nội bộ và sử dụng dịch vụ Internet. Lợi nhuận trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy chủ cao hơn cũng khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư vào ngành này. Thị phần của các nhà cung cấp máy chủ (Compaq, HP, IBM, Dell Computer) tăng lên trong khi thị phần của các hãng cung cấp PC nhỏ NCR, Oliveti, Acer... giảm đi. Về cơ cấu sản phẩm, PC xách tay là một trong các sản phẩm được tiêu thụ mạnh nhất, chiếm khoảng 33% tổng tiêu thụ PC ở Mỹ và 20% tổng tiêu thụ PC ở Tây ÂU. Doanh thu các loại PC xách tay giá rẻ đạt tốc độ tăng tiêu thụ 18%/năm trong khi mức tăng tiêu thụ PC nói chung chỉ đạt ll,58%/năm. PC xách tay giá rẻ được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Mỹ, nơi công nghệ máy tính phát triển mạnh. Ước tính, các PC có mức giá dưới 1000 USD chiếm tới 40% thị trường PC Mỹ, trong khi ở Châu ÂU và Nhật, 2/3 tổng số máy bán ra là loại máy chuyên dụng với giá cao. Theo số liệu sơ bộ của Công ty dữ liệu Quốc tế năm 2003, số lượng máy tính cá nhân bán ra trên toàn thế giới lên đến 32,6 triệu chiếc, tăng 3,8% so với năm 2002. Riêng doanh số bán ở Châu Á (trừ Nhật bản) lần đầu tiên vượt mốc 6 triệu lên 6,52 triệu chiếc, tăng 15% so với năm 2001. Tốc độ tăng trưởng này tuy có thấp hơn so với dự báo 4% nhưng nó đã cho thấy tình hình thị trường có chiều hướng khả quan.Hiện doanh số máy tính cá nhân ở Châu Á tăng chủ yếu do nhu cầu ở Trung quốc tăng. Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường máy tính vẫn còn chưa vững chắc do điều kiện kinh tế toàn cầu chưa ổn định. 2.3 Linh kiện điện tử: Trong giai đoạh 1992 - 1997, tiêu thụ linh kiện điện tử toàn cầu tăng trưởng với tốc độ bình quân 10,4%/năm, nhưng trong năm 1998, tiêu thụ linh kiện điện tử đã giảm đi 4, l l %. Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ linh kiện điện tử lớn nhất với tỷ trọng trên 30% tiêu thụ linh kiện điện tử toàn cầu. Các nước khác trong khu vực .Châu Á - Thái Bình Dương, với tốc độ tăng tiêu thụ bình quân l 3,7%/năm trong giai đoạn l 992 - 1997 so với tốc độ tăng bình quân 6,4%/năm của Nhật Bản, đã trở thành khu vực tiêu thụ linh kiện điện tử lớn thứ hai thế giới. Tô Mạnh Cường 17 TC18/A2
 19. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam Bảng 3: Cơ cấu tiêu thụ linh kiện điện tử theo thị trường Tiêu thụ linh kiện điện tử Tốc độ tăng bình quân Khu vực (Tỷ USD) 1992 - 1997 (%/năm) 1992 1997 1998 Toàn cầu 148 268 257 10,4 Tỷ trọng (%) 100 100 100 - Mỹ 41,44 83,03 79,67 12,25 Tỷ trọng (%) 28,0 31,0 31,0 - C.Á -TBD.(trừ Mỹ, N.bản) 31,08 67,03 64,25 13,70 Tỷ trọng (%) 21,0 25,0 25,0 - Nhật Bản 40,40 64,32 59,11 6,40 Tỷ trọng (%) 30,0 24,0 23,0 - Châu Âu 31,08 53,62 53,97 9,60 Tỷ trọng (%) 21,0 20,0 21,0 Nguồn: Hiệp hội kỹ thuật điện tử Đức (Zehtralvelverband Elektrolechnik and Electronic Industries - ZEEI), Tạp chí Biki N017, 1999 Sau khi giảm mạnh trong năm 1998 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế châu Á, tiêu thụ linh kiện toàn cầu đã hồi phục trở lại cùng với sự phục hồi của các nền kinh tế từ quý II/1999. Xét riêng các linh kiện bán dẫn, tốc độ tăng tiêu thụ toàn cầu trong năm 1999 đạt 17,8% và đạt 20,8% trong năm 2000, trong đó mức tăng tiêu thụ của Mỹ đạt tương ứng l 3% và 2 l %, Nhật Bản - 2 l% và 19%, Châu Âu- 6% và 27% và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - 23% và 28, l %. Theo SIA, doanh số bán chíp bán dẫn toàn cầu năm 2002 đạt 143 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2001. Chỉ trong tháng 8/2002, thị trương chíp bán dẫn ở Châu Á - Thái Bình Dương tăng 2,7%. doanh số bán chíp của Nhật bản tăng 3,5% còn ở Mỹ lai giảm 0,7% và tăng 2,8% ở Châu Âu so với cùng kỳ năm 2001. 3. Xu hướng phát triển thị trường hàng điên tử thế giới: 3.1 Xu hướng về công nghệ: ''Định luật Moore'' về xu hướng phát triển công nghệ thông tin (trên cơ sở phát triển tốc độ của bộ xử lý với chi phí không đổi) đã được kiểm chứng trong hơn 3 thập kỷ qua vẫn là cơ sở nền tảng của xu hướng phát triển công nghệ Tô Mạnh Cường 18 TC18/A2
 20. Khoá luận tốt nghiệp Triển vọng hàng điện tử Việt nam trong những năm tới. Tuy nhiên, sau năm 2010, định luật này có thể sẽ bị chi phối bởi các quy luật vật lý và quy luật kinh tế, khi mật độ các Transistor trên các chíp đã tăng tới mức giới hạn mà độ rộng của từng mạch cho phép. Về nguyên tắc, đến một giới hạn nhất định, chi phí để thử nghiệm chíp sẽ cao hơn chi phí sản xuất ra chúng, vì vậy mục tiêu tăng giá thành sản phẩm (giá của chíp tính trên một Transistor hay một đơn vị tốc độ) sẽ không đạt được Tuy nhiên, những thành công bước đầu về công nghệ lượng tử và công nghệ siêu nhỏ sẽ cho phép công nghệ tin học duy trì được tốc độ phát triển theo định luật này trong tương lai. Trong một vài năm tới, những thay đổi về công nghệ sản xuất linh kiện với các bộ nhớ có năng lực cao gấp bội bằng công nghệ chồng 2 chíp bộ nhớ 256 MB và bộ nhớ hệ thống mới - RDRAM (Direct Rambus DRAM) thay thế cho SDRAM hiện nay với kết nối tốc độ cao sẽ làm thay đổi cơ bản các máy tính cá nhân. Việc điều chỉnh hoá được thực hiện dễ dàng với giải pháp lắp linh kiện trên mạch in cho các hệ thống dòng điện nhỏ và tín hiệu. Việc xuất hiện công nghệ lắp ráp bề mặt (SMT) thay. dần cho cách xuyên chân linh kiện qua lỗ kim mạch in đã tạo chất lượng sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Hiện nay đã xuất hiện chất bán dẫn hữu cơ polimer. Tương lai máy tính điện tử tiến tới máy tính quang điện tử, máy tính quang tử, máy tính lượng tử... Công nghệ truyền hình và phát thanh số hoá có độ nét cao sẽ phát triển và có xu hướng phổ cập trên toàn thế giới trong những năm tới. Công nghệ truyền thông qua vệ tinh trở nên phổ biến hơn. Trong giai đoạn này, các nước Mỹ, Nhật' Bản và các nước Tây âu đang đưa kỹ thuật số thay cho kỹ thuật analog. Các thiết bị thu phát analog dần được thay thế. Tuy nhiên, vẫn có thể tận dụng các thiết bị kỹ thuật analog để thu được chương tính kỹ thuật số thông qua các bộ giải mã D-A (Digital-Analog) trong vòng 10-15 năm nữa. Các hệ thống thiết bị như máy ảnh, máy quay video... cũng sẽ được chế tạo theo kỹ thuật số hoá, các bộ nhớ tín hiệu ảnh và âm thanh sẽ là các DRAM có dung lượng siêu lớn, rất thuận tiện, gọn nhẹ với chất lượng tính hiệu rất cao và trung thực. Công nghệ tin học ngày càng có xu hướng thâm nhập vào lĩnh vực điện Tô Mạnh Cường 19 TC18/A2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản