intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới

Chia sẻ: Thao Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

356
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp " Nghiên cứu quan niệm về kinh tế thị trường, tính tất yếu và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta" được nghiên cứu với các nội dung chính sau: Tính tất yếu khách quan vai trò Nhà nước trong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Tính tất yếu khách quan và thực trạng của vai trò Nhà nước trong qúa trình CNH – HĐH, và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH trong thời gian tới
 2. 1 MỞ ĐẦU Trong thời đạ i ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong s ự phát triển c ủa một quốc gia, đặc biệt là trong s ự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đạ i hóa đất nước với nền kinh tế thị trườ ng với nhiều thành phần cùng tham gia. Trong điều kiện như vậy thì vai trò quản lý kinh tế c ủa nhà nước là khách quan, một nhu cầu nội tại c ủa nền kinh tế thị trườ ng, thể hiện ở việc Nhà điều tiết nền kinh thông qua việc hoạch định chính sách. Vì vậy, nâng cao vai trò c ủa Nhà nước trong quản lý và điều tiết nền kinh tế, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đạ i hóa là vấn đề mang tính thời sự và là đề tài nghiên cứu c ủa nhiều cấp, ngành, nhiều cán bộ và sinh viên. Nhà nước thực hiện tốt vai trò kinh tế c ủa mình đả m bảo cho nền kinh tế tăng trưở ng với hiệu quả cao và bền vững, tạo tiền đề rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đạ i hóa, tránh nguy cơ tụt hậu và đuổi kịp các nước kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đây là một vấn đề lớn cần được nghiên cứu kỹ lưỡ ng, song do kiến thức còn hạn chế, bài bài viết này chỉ nêu lên những nội dung cơ bản và một số thực trạng vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hóa trong những năm qua, đồng thời đưa ra một số ý kiến nhằ m nâng cao vai trò c ủa Nhà nước trong thời gian tới. Bài viết đã được hoàn thành dướ i sự hướ ng dẫn tận tình c ủa thầy cô giáo hướ ng dẫn, đồng thời được sự giúp đỡ c ủa Thư viện trườ ng về nhiều tài liệu tham khảo bổ ích. Bài viết này được chia thành 2 chương, bao gồm: Chương 1: "Tính tất yếu khách quan vai trò Nhà nước trong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đạ i hóa". Chương 2: Thực trạng về vai trò c ủa nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằ m nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH- HĐH ở nước ta trong thời gian tới Em xin trân thành cảm ơn sự hướ ng dẫn và quan tâm c ủa thầy đã giúp em hoàn thành đề án này. Em cảm ơn thầy! 1
 3. 2 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯ ỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ. 1.1. VAI TRÒ CỦA NHÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH-HĐH 1. 1. 1 Thưc chất CNH-HĐH. môi quan hệ giữa CNH-HĐH? Trước đây chúng ta cho rằng công nghiệp hoá là quá trình trang bị kĩ thuật hiện đạ i cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân thay thế lao động thủ công bằng lao đọng cơ khí hoá biến một nước kém phát triển thành một nước có cơ cấu công nông nghiệp hiện đạ i khoa học kĩ thuật tiên tiến. Theo quan niệm c ủa Liên hợp quốc công nghiệp hoá là một quá trình phát triển kinh tế trong đó một bộ phậ n nguồn lực quốc gia ngày càng lớn được huy động để xây dựng cơ cấu kinh tế nhiều nghành với công nghệ hiện đạ i... Các quan niệ m nói trên dù cách diễn đạt có thể khác nhưng đề u có nội dung nói chung đó là kĩ thuật công nghệ hiện đạ i cơ cấu kinh tế theo hướ ng hiện đạ i, nền kinh tế đạt trình độ phát triển. Kết hợp quan niệ m truyền thống với quan niệm hiện Đạ i Hội nghị lần thứ VII ban chấp hành Trung ương Đả ng Cộng sản đã đưa ra quan niệ m mới về công nghiệp hóa hiện đạ i hoá. Theo tư tưở ng này công nghiệp hoá hiện đạ i hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội từ sản xuất thủ công là chính sang sử dụng phổ biến s ức lao động cùng công nghệ, phương tiện cùng phương pháp tiên tiến hiện đạ i dựa trên sự phát triển c ủa công nghiệp và tiến bộ khoa học tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Quan niệ m trên đã gắn công nghiệp hoá với hiện đạ i hoá đồng thờ i xác định được vai trò c ủa công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá. Trước đổi mới công nghiệp hoá được tiến hành theo cơ chế c ũ tập trung bao cấp ngày nay chúng ta tiến hành theo cơ chế mới đó là cơ chế thị trườ ng có s ự quản lí c ủa nhà nước theo định hướ ng xã hội chủ nghĩa. Trước đây công nghiệp hoá được hiểu là việc c ủa nhà nước thông qua hai khu vực quốc doanh và tập thể, ngày nay là sự nghiệp c ủa toàn dân với sự tham gia c ủa tất cả các thành phần kinh tế. Chiến lược công nghiệp hoá trước đây là công nghiệp hoá hướ ng nội thay thế nhập khẩu là chủ yếu gần như cô lập với thị trườ ng thế giới còn bây giờ là chiến lược hướ ng về xuất khẩu trong điều kiện mở c ửa với các nước khác trên thế giới. 2
 4. 3 1. 1. 2 Vai trò của nhà nước đ ối với sự nghiêp CNH-HĐH ở nước ta a- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí. Cơ cấu kinh tế là tổng thể các quan hệ kinh tế hay các bộ phận hợp thành c ủa nền kinh tế ;gắn với vị trí trình độ kĩ thuật công nghệ quy mô tỉ trọng tương ứng với từnh bộ phận và mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận gằn với điều kiện kinh tế xã hội trong từng giai đoạn phát triển nhằ m thực hiện mục tiêu kinh tế đã hoạch định. Cấu trúc của cơ cấu kinh tế bao gồm : - Cơ cấu nghành kinh tế. - Cơ cấu vùng kinh tế - Cơ cấu giữa thị xã, thị trấn, thị tứ, thành phố và đô thị - Cơ cấu thành phần kinh tế. Về cơ cấu nghành kinh tế. Thứ nhất, khai thác tốt tiềm năng nông lâm ngư nghiệp. Thứ hai đẩ y mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản. Thứ ba phát huy lợi thế nhân công và truyền thống sản xuất đẩ y mạnh sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu. Thứ tư cải tạo và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển c ủa các nghành kinh tế. Thứ nă m xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng trọng yếu và hết sức cấp thiết có điều kiện về vốn công nghệ để phát huy nhanh và có hiệu quả cao. Thứ sáu phát triển dịch vụ khai thác có hiệu quả lợi thế về tự nhiên. Về cơ cấu vùng kinh tế tạo điều kiện cho tất cả các vùng đề u phát triể n trên cơ sở khai thác tốt thế mạnh và tiềm năng c ủa mỗi vùng. Về cơ cấu thị tứ, thị xã, thị trấn, thành phố và đô thị. Tuỳ điều kiện từng nơi, tất cả các thị xã thị trấn đề u phải được phát triển trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp dịch vụ mang ý nghĩa tiểu vùng. hình thành các thị tứ làm trung tâm kinh tế văn hoá của mỗi xã hoặc cụm xã. Về cơ cấu thành phần kinh tế. Lấy việc giải phóng s ức sản xuất động viê n tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướ ng công nghiệp hoá hiện đạ i hoá. Phát huy vai trò chủ đạo c ủa kinh tế nhà nước. b- Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đ ại đi đôi với tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài 1. 2 – VỘI DUNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐÔÍ VỚI QUÁ TRÌNH CNH_HĐH 3
 5. 4 1.2.1.Vai trò của nhà nước trong việc đ ịnh hướng của quá trình công nghiệp hoá: Vai trò quản lí kinh tế c ủa Nhà nước bắt đầu từ sự cần thiết phải phối hợp lao động chung và do tính chất xã hội hoá cao của sản xuất quy định Lực lượ ng sản xuất càng phát triển trình độ xã hội hoá c ủa sản xuất càng cao thì phạm vi thực hiện vai trò này càng cần thiết và mức độ đòi hỏi c ủa nó càng chặt chẽ và nghiêm ngặt. Nền kinh tế hàng hoá với cơ chế thị trườ ng là bước phát triển tất yếu c ủa kinh tế tự cấp tự túc, một trình độ xã hội hoá cao c ủa sản xuất. Tuỳ theo trình độ phát triển c ủa lực lượ ng sản xuất, mức độ đạt được c ủa sự xã hội hoá sản xuất trong mỗi nước và trong mỗi thời kì mà giữa chúng có những quan hệ tỉ lệ nhất định đả m bảo cho nền kinh tế phát triển cân đối, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên trong c ũng như bên ngoài. Sự phát triển không ngừng c ủa lực lượ ng sản xuất, sự tác động thườ ng xuyên c ủa các nhân tố tự nhiên xã hội, kinh tế, chính trị và đối ngoại làm cho các tỉ lệ đó luôn luôn thay đổi. Các quan hệ tỉ lệ đó có thể phù hợp với yêu cầu c ủa quy luật và tính quy luật hoạt động khách quan phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưở ng. Ngược lại các quan hệ tỉ lệ đó có thể không phù hợp và làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng yếu kém. Đặc biệt khi các quan hệ kinh tế quốc tế được hình thành và phát triển thì các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước xâm nhập, tác động lẫn nhau :các nguồn lực bên trong và bên ngoài có thể di chuyển phù hợp hoặc không phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong nước :quy mô và cơ cấu kinh tế có thể di chuyển theo hướ ng tiến bộ, hợp lí tối ưu hoặc lạc hậu bất hợp lí nền kinh tế c ủa mỗi quốc gia là một mắt xích trong hệ thống phân công lao động quốc tế. Tình hình đó đã đặt lên vai các nhà nước không chỉ là ngườ i bảo vệ trật tự xã hội và an ninh quốc gia mà còn là ngườ i hiểu biết quy luật vận động và phát triển c ủa nền sản xuất xã hội, nắ m vững và dự báo được diến biến kinh tế trong và ngoài nước, có khả năng sử dụng các đòn bảy kinh tế, thể chế hoá các chính sách kinh tế thành hệ thống các luật lệ các quy chế đồng bộ để trực tiết tác động khống chế hoạt động kinh tế đối ngoại, định hướ ng sự phát triển c ủa các ngành, các lĩnh vực, các vùng và các thành phần kinh tế nhằm đả m bảo nhu cầu cân đối trong s ự phát triển do chính các quy luật và tính quy luật khách quan của đờ i sống kinh tế quyết định. Có thể khẳng địng rằng, yêu cầu cân đối trong sự phát triển c ủa nền kinh tế là cơ sở khách quan, sâu xa c ủa vai trò quản lí Nhà nước về kinh tế. 4
 6. 5 1.2.2. Nhà nước tạo những tiền đ ề đ ể thực hiện cộng nghiệp hoá: 1.2.2.1.Chính sách về vốn: Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội chính sách về vốn là một trong các yếu tố quan trọng để thúc đẩ y nền kinh tế phát triển. Sau hai cuộc chiến tranh khốc liệt nước ta bước vào công cuộc xây dựng đấ t nước. Thời kì trước 1986 nước ta học tập mô hình các nước xã hội chủ nghĩa c ũ xây dựng một nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Và hậu quả là nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng lạm phát phi mã, nền kinh tế trì trệ. Bắt đầu từ năm 1986 nước ta thực hiện chính sách đổi mới xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trườ ng định hướ ng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn mườ i nă m đổi mới nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng và có mức tăng trưở ng khá. Tuy nhiên thực trạng nền kinh tế còn rất nhiều điều bất cập nguy cơ tụt hậu vẫn còn đó như một thách thức. Dân số đông, lao động nhiều nhưng trình độ kĩ thuật chuyên môn thấp, trình độ công nghệ lạc hậu, cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế thấp kém. Những điều trên không thể một doanh nghiệp hay một cá nhân có thể giải quyết được mà phải là nhà nước. Do đó phải nâng cao vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hoá hiện đạ i hoá nhằm đưa đấ t nước đi lên, nền kinh tế tăng trưở ng bền vững, hạn chế những nhược điểm c ủa thị trườ ng là một tất yếu khách quan 1.2.2.2. Chính sách về phát triển cộng nghệ: Sau hai cuộc chiến tranh kéo dài VIệT NAM bước vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế với xuất phát điểm rất thấp về mặt công nghệ. Trình độ công nghệ nước ta nói chung rất thấp so với các nước trên thế giới. Trong các ngành công nghiệp hệ thống máy móc thiết bị lạc hậu từ 2-4 thế hệ và được hình thành chắp vá từ nhiều nguồn. Các chỉ tiêu chủ yếu như mức tiêu hao nguyê n nhiên vật liệu thườ ng gấp từ 1, 5 đế n 2 lần mức trung bình chung c ủa thế giới, giá thành sản phẩ m cao do nhiều yếu tố nhưng trước hết là do công nghệ lạc hậu. Trình độ công nghệ lạc hậu cũng dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trườ ng. Trong một cuộc điều tra về tình trạng công nghệ cho thấy chỉ có khoảng 45% lao động trong khu vực kinh tế trung ương và 25% lao động trong khu vực kinh tế địa phương đã được cơ khí hoá tự động hoá. Công nghệ lạc hậu đẫ n đế n hao phí lớn năng lượ ng và nguyên liệu hiệu quả sử dụng thiết bị và công nghệ thấp. Chính những điều này đã tạo một sức ép lớn đối với nhiệ m vụ đổi mớ i công nghệ trong đó chuyển giao công nghệ từ nước ngoài có ý nghĩa vô cùng 5
 7. 6 quan trọng. Để không ngừng nâng cao năng lực công nghệ trong nước thúc đẩ y sự nghiệp phát triển kinh tế ngày 5-12-1988 Hội đồng Nhà nước đã thông qua pháp lệnh chuyển giao công nghệ. Điều 1 c ủa pháp lệnh quy định rõ: “ Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài chuyển giao công nghệ vào Việt Nam trên nguyên tắc bình đẳ ng, hai bên cùng có lợi. Nhà nước Việt Nam bảo đả m quyền và lợi ích hợp pháp c ủa các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài chuyển giao công nghệ vào Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao đó ”. Chuyển giao có thể thực hiện bằng nhiều con đườ ng khác nhau, ở nước ta trong quá trình công nghiệp hoá hiện đạ i hoá công nghệ được chuyển giao bằng các kênh thương mại thông qua các dự án đầ u tư 100% vốn nước ngoài, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, các doanh nghiệp tự bỏ vốn mua thiết bị. Luật đầ u tư nước ngoài ban hành ngày 29-12-1987 cho phép bên nước ngoài tham gia xí nghiệp liên doanh góp vốn. Các nhà đầu tư được phép chuyển lợi nhuận về nước hoặc sang nước thứ ba. Kể từ khi thực hiện Luật đầ u tư nước ngoài và pháp lệnh chuyển giao công nghệ việc đổi mới bằng chuyển giao công nghệ đã được thực hiện với quy mô lớn, tốc độ nhanh hơn các thời kì trước khá nhiều. Trình độ công nghệ trong nhiều lĩnh vực sản xuất đã có sự cải thiện rõ rệt. Việt Nam nhận được nhiều công nghệ hơn đã có hơn 700 công ty từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầ u tư vào Việt Nam. Nguồn công nghệ sôi động chảy vào Việt Nam đã có tác dụng kích thích làm sôi động đờ i sống công nghệ Việt Nam. Qua thẩ m định dự án cho thấy một số dự án trong các lĩnh vực dầu khí viễn thông..công nghệ chuyển giao vào Việt Nam thuộc loại hiện đạ i nhất thế giới. Trong các cơ sở thực hiện các dự án này điều kiện lao động được nâng lê n rõ rệt, ngườ i lao động được giả m nhẹ các công việc thủ công, bớt tiếp xúc vớ i các yếu tố nguy hiể m độc hại. Môi trườ ng lao động c ũng được cải thiện ít ô nhiễ m môi trườ ng hơn trước. Ngành vô tuyến viễn thông là ngành được đánh giá thực hiện có kết quả việc hiện đạ i hoá công nghệ đi thẳng vào số hoá, tự động hoá và đa dịch vụ, s ử dụng vệ tinh viễn thông mạng truyền dẫn bằng cáp quang và vi ba băng rộng, tổng đài tự động trên cả nước, hệ thống thông tin di động và mạng chuyển mạng gói dữ liệu. Mạng lướ i bưu chính viễn thông tuy cón ít về số lượ ng nhưng hiệ n đại tương thích với mạng lướ i các nước phát triển. Thực tế qua ngành vô tuyến viễn thông đã chứng minh các cán bộ khoa học công nghệ c ủa chúng ta hoàn 6
 8. 7 toàn có thể làm chủ công nghệ nhập hoạt động và phát huy hiệu quả kinh tế kĩ thuật cao. Ngành cơ khí kể từ sau khi thực hiện luật đầu tư nước ngoài và pháp lệnh chuyển giao công nghệ vào Việt Nam đã và đang dần được phịc hồi và có s ự tăng trưở ng khá. Với các thiết bị gia công khuôn mẫu hiện đạ i c ủa Nhật, Anh, Đức ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam đã chế tạo ra được các sản phẩm dùng cho những công việc chế biến thô. Các phân ngành cơ khí nông nghiệp, má y công c ụ, máy phục vụ các ngành công nghiệp nhẹ có giá trị sản lượ ng tăng gấp đôi nă m 1990. Công nghệ trong ngành điện và thiết bị điện thuộc loại tiên tiế n trên thế giới. Tại công ty đo điện nhờ hợp đồng chuyển giao công nghệ với Thụy Sĩ chất lượ ng công tơ điện c ủa công ty đạt chất lượ ng cao độ chính xác từ 0, 1 trở lên công tơ đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC được khách hàng trong và ngoài nước đặt mua với số lượ ng lớn. Nhìn chung các nguồn công nghệ nhập đã cải thiện công nghệ trong nước nâng cao chất lượ ng, đa dạng mẫu mã, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩ u của Việt Nam. Đáng giá trình độ công nghệ không chỉ dựa trên phần cứng là thiết bị vì thiết bị chỉ là một trong bốn yếu tố cấu thành khái niệm công nghệ đó là thiết bị, con ngườ i, thông tin, quản lí. Biết phát triển đồng bộ 3 yếu tố còn lại thì dù thiết bị chưa phải là tiên tiến nhất vẫn có thể tạo ra được hiệu quả kinh tế xã hội cao như Nghị quyết Trung ương 7 nêu rõ “ phát huy nguồn lực con ngườ i làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững ”. Bẵng nhiều nguồn khác nhau chùng ta đã có trong tay lượ ng thiết bị công nghệ trị giá hàng chục ngàn tỉ đồng. Tuy vậy thời gian đầ u đi vào hợp tác và đầu tư việc đổi mới công nghệ còn chưa khả quan, yếu tố chuyển giao công nghệ trong các liên doanh còn thấp, thậ m chí không trườ ng hợp nhập cả các thiết bị lạc hậu thải loại gây ảnh hưở ng môi trườ ng là m việc và sức khẻo công nhân. Một cuộc khảo sát với hơn 700 thiết bị, 3 dây chuyền nhập tại 42 nhà máy 76% số máy mới nhập thuộc thế hệ những nă m 1950-1960 70% số máy nhập đã hết khấu hao 50% là máy c ũ tâ n trang. Do sử dụng nhiều máy móc quá lạc hậu ước tính ở Việt Nam hiện nay có khoảng 300-400 thương tật dẫn đế n chết ngườ i và hơn 20000 tai nạn nghề nghiệp xảy ra mỗi nă m. Nhiều cơ sở không xử lí chất thải trong sản xuất c ũng gây nguy hại trực tiếp cho ngườ i lao động và gây ô nhiễ m môi trườ ng xung quanh. Ví dụ công ty bột ngọt Vêđan do trực tiếp thải nước thải công nghiệp có chứa chất độc không qua xử lí vào sông Thị Vải gây ô nhiễm nặng, lúa ở ven 7
 9. 8 sông bị úa vàng và là m chết tô m cá hàng loạt c ủa bà con ngư dân trên diện tích hàng trăm ha. Nguyên nhân chủ yếu c ủa tình hình trên là phía Việt Nam thiế u thông tin về các loại công nghệ cần thiết có thể chuyển giao và những tiêu cực nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và thực hành chuyển giao công nghệ. Ngoài ra còn nhiều nhân tố khác tạo sức cản nhất định đối với chuyển giao công nghệ ở Việt Nam - Cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình chuyển giao công nghệ chưa được nâng cấp đế n mức cần thiết. - Các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡ ng lao động cũng chưa được tăng c ườ ng. - Chuyển giao công nghệ không chỉ là vấn đề kĩ thuật đơn thuần mà nó còn liên quan đế n vấn đề công ăn việc là m, thu nhập c ủa công nhân viên nên thông thườ ng các doanh nghiệp ít dám đổi mới triệt để. - Sự hạn chế về vốn c ũng làm giảm tốc độ, giảm quy mô và hiệu quả của chuyển giao công nghệ. Vì Nhà nước hạn chế cấp vốn, nên doanh nghiệp chỉ còn liên doanh với nước ngoài và vay vốn c ủa chính đối tác liên doanh nhằ m chuyển giao công nghệ. Trong trườ ng hợp này phía VIệT NAM thườ ng phải chấp nhận những công nghệ có trình độ kĩ thuật không cao do chính đối tác chuyển giao hoặc giới thiệu. - Thực lực cán bộ khoa học không ít nhưng chưa mạnh. Việt Nam có khoảng 10000 cán bộ đạ i học trên 1 triệu dân. Số cán bộ khoa học công nghệ về các nghành khoa học kĩ thuật chỉ chiế m 15, 4% trên tổng số. Chất lượ ng đào tạo cán bộ khoa học thấp, chưa được cập nhật tri thức hiện đạ i c ủa thế giới, thiếu cán bộ chủ chốt thực hiện những chương trình nghiên c ứu khoa học có tình đột phá cao. Lực lượ ng chuyên gia thườ ng chỉ nắm lí thuyết mà thiếu thực hành. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/3/1991c ủa Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đả ng về khoa học đã chỉ rõ : đội ngũ cán bộ khoa học đông nhưng không đồng bộ thiếu những cán bộ khoa học thạo công nghệ giỏi quản lí. Việc đào tạo, bôì dưỡ ng và sự dụng cán bộ khoa học còn nhiếu thiếu sót. Đầu tư tài chính cho công nghệ c ủa Nhà nước thấp. Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 30/3/1991 cảu bộ chinhd trị đã nêu rõ : “tăng mạnh đầ u tư cho cho các hoạt động khoa học và công nghệ từ nhiều nguồn..”. Phát biểu tại Hội nghị lần 7 ban chấp hành Trung ương Đả ng khoá VII, Tổng b í thư Đỗ Mườ i nhấn mạnh “ phải có đầ u tư thoả đáng về phương diện tài chính thì mới có thể tạo ra tiề m lực mạnh về khoa học và công nghệ”. Chi phí bình 8
 10. 9 quân cho một hàng năm cho mỗi cán bộ khoa học và công nghệ từ ngân sách ở VIệT NAM chỉ đạ t 1000 USD so với mức bình quân trên thế giới là 55324 USD. Điều đó có nhiều nguyên nhân do khó khăn chung c ủa nền kinh tế, do sự eo hẹp c ủa ngân sách. Song cần nhấn mạnh là cơ chế quản lí huy động còn mang nặng tính tập trung quan liêu, kém hiệu quả. Để có thể tránh được nguy cơ trở thành bải thải công nghệ VIệT NAM cần có những chính sách c ụ thể được hoạch định một cách c ụ thể thích hợp với những yêu cầu mới hoàn cảnh mới. Trước thực trạng trên việc nghiên c ứu các biện pháp, chính sách để tăng cườ ng hiệu quả đổi mới và quản lí công nhệ nhập càng có ý nghĩa quyết định sự thành công c ủa công cuộc công nghiệp hoá hiện đạ i hoá đất nước. Ngoài các luật và pháp lệnh đã có như luật đầ u tư nướ c ngoài, pháp lệnh chuyển giao công nghệ, pháp lệnh bảo hộ sở hữu quyền công nghiệp đã có một số văn bản của Chính phủ. Nhưng vẫn còn thiếu những văn bản c ụ thể và điều quan trọng là các văn bản đã có chưa được chấp hành nghiê m túc. Trước hết Nhà nước phải giữ được vai trò kiểm soát chặt chẽ đối với việc đổi mới thiết bị bằng con đườ ng nhập. Nhà nước cần chủ động đầ u tư hoặc khuyến khích đầ u tư để có những doanh nghiệp đủ mạnh thực hiện công việc phân biệt thật giả tốt xấu, tập hợp phân tích, tổng hợp thông tin về thiết bị công nghệ thế giới từ các kênh có thể có. Việc kiểm soát là cấp bách nhưng phải đả m bảo tính khách quan và chặt chẽ. Trong giai đoạn đầ u việc chuyển giao vẫn là nhập và thích nghi với công nghệ nhập. Vì vậy công tác nghiên cứu triển khai và đào tạo cán bộ c ũng tập trung theo hướ ng này, áp dụng có hiệu quả công nghệ nhập c ũng là thành quả khoa học đáng biểu dương và kính trọng. Theo kinh nghiệ m nhiều nước, để phát huy hiệu quả công nghệ nhập có thể thực hiện sao chép nhân bản vừa tiết kiệm ngoại tệ vưà nâng cao trình độ thiết kế chế tạo, thiết bị có thể được cải tiến nâng cao tính năng đưa năng suất hiệu quả cao hơn. Đó c ũng chính là quá trình nâng cao năng lực nội tại c ủa công nghiệp trong quá trình chuyển giao công nghệ. 1.2.2.3.Chính sách về đ ối ngoại: Công tác đối ngoại đã giúp các nước từ đối đầu chuyển sang đối và mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời tạo điều kiện để các quốc gia trong đó có Việt Nam tạo ra nhiều hàng hoá. Đối với nước ta trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá hiện đạ i hoá đất nước để tạo ra sự phát triển kinh tế từg một nước có nền kinh tế lạc hậu trở 9
 11. 10 thành một quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế cao. Do đó chính sách đối ngoại phải đặt lên hàng đầ u. 1.2.3. Vai trò của nhà nước trong việc tổ chức thực hiện CNH-HĐH : Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đi đôi với tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài. Việc nghiên cứu các mô hình và kinh nghiệm của các nước trong quá trình c ộng nghiệp hoá rất cần thiết cho chúng ta. Mỗi mô hình cụ thể và những kinh nhgiệm c ụ thể đều xuất phát từ điều kiện c ụ thể của mỗi nước trong bối cảnh quốc tế. Từ những kinh nghiệm của các nước, nhà nước có những chính sách thực hiện công nghiệp hoá một cách có hiệu quả. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯ ỚC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯ ỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH – HĐH Ở NƯ ỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 2.1. THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CNH – HĐH Ở NƯỚC TA THỜI GIAN QUA. 2. 1.1. Thực trạng về xác đ ịnh mục tiêu, đ ịnh hướng cho bước đi của CNH – HĐH. Vai trò kinh tế c ủa Nhà nước là vai trò không thể thiếu được c ủa mỗi Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế c ủa đất nước,. Vai trò của Nhà nước được biểu hiện ở các nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nước có vai trò định hướ ng s ự phát triển kinh tế. Vai trò quản lí c ủa Nhà nước trong nền kinh tế thị trườ ng được thể hiện trước hết và quan trọng ở chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xác định mục tiêu Nhà nước c ụ thể hoá đườ ng lối kinh tế c ủa Đả ng thành những mục tiêu, tốc độ phát triển cầ n phải đạt tới và xác định thứ tự mục tiêu. Do đó không những cần coi trọng mà phải nâng cao kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân. Thứ hai, Nhà nước tạo môi trườ ng, điều kiện cho các hoạt động kinh tế. Điều kiện quan trọng hàng đầ u là s ự ổn định về chính trị kinh tế xã hội để n các tổ chức kinh tế, các chủ thể kinh doanh hàng hoá yên tâ m bỏ vốn đầ u tư, mở rộng sản xuất.. Xây dựng phát triển đồng bộ các loại thị trườ ng bao gồm thị trường hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, sức lao động, tiền tệ sản phẩm khoa học, dịch vụ... 10
 12. 11 Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, khoa học công nghệ, các dự báo về mặt hàng giá cả các nhu cầu c ủa thị trườ ng trong và ngoài nước. Xây dựng mới và nâng cấp dần cơ sở hạ tầng cùng với sự phát triển c ủa kinh tế hàng hoá. Bao gồm cơ sở hạ tầng về tài chính tiền tệ và cơ sở hạ tầng xã hội. Thứ ba, Nhà nước điều tiết thị trườ ng bằng các công c ụ như : Pháp luật:quản lí Nhà nước trong nền kinh tế thị trườ ng chủ yếu bằng pháp luật. Pháp luật, quan trọng là hệ thống pháp luật kinh tế, tạo hành lang an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đả m kỉ cương cho các hoạt động c ủa đờ i sống kinh tế xã hội. Do đó cần có hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất và từng bước hoàn chỉnh khắc phục tình trạng thiếu pháp luật gây nhiều kẽ hở trong quản lí. Đó là một nguyên nhân quan trọng c ủa những hành vi lạm dụng tiêu cực tham nhũng buôn lậu, ăn cắp tài sản quốc gia gây hỗn loạ n trong các hoạt động kinh tế. Các chính sách kinh tế :trong quá trình công nghiệp hoá hiện đạ i hoá, chính sách kinh tế là một công c ụ c ực kì sắc bén và trước hết là chính sách tài chính tiền tệ tín dụng, chính sách thương mại và thuế quan, chính sách công nghệ và chuyển giao công nghệ... Thứ tư, sự kiểm soát c ủa Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế. Kiểm soát là nhằ m thiết lập các trật tự kỉ cương trong hoạt động kinh tế, bảo vệ tài sả n quốc gia, lợi ích c ủa ngườ i lao động và góp phần thực hiện công bằng xã hội, Nhà nước thực hiện kiểm kê kiểm soát đăng kí kinh doanh, hoạt động kinh doanh, chất lượ ng sản phẩm, tài chính... đối với mọi hoạt động sản xuất lưu thông. Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đạ i hoá thì vai trò hoạch định chính sách phát triển kinh tế đảm bảo nền kinh tế theo đúng mục tiêu đã định là quan trọng nhất. 2. 1.2. Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực. Nhận thức được vai trò to lớn c ủa giáo dục trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, nghị quyết lần thứ 4 BCHTW Đảng khoá VII đã chỉ rõ “ cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầ u, là động lực thúc đẩ y và là mộtđiều kiện cơ bản để bảo đả m việc thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội. Giáo dục là quốc sách hàng đầu thể hiện ở các quan điểm cơ bản sau : 11
 13. 12 Thứ nhất, đầ u tư cho giáo dục là một dạng đầu tư phát triển vì nó là động lực để tăng trưở ng kinh tế. Giáo dục cung cấp cho nền kinh tế một lực lượ ng lao động có tay nghề giỏi có trí tuệ cao có năng lực thực sự. Để thực hiện được thì phải đổi mới liên tục mô hình giáo dục. Khi giáo dục trở thành động lực tăng trưở ng kinh tế thì ngân sách cho giáo dục không còn là gánh nặng cho xã hội nữa. Thứ hai, đó là quan điểm xã hội hoá giáo dục đào tạo. Phát triển giáo dục và đào tạo phải mang tính chất xã hội hoá cao là sự nghiệp c ủa toàn dân. Khi giáo dục có tính xã hội thì mọi thành viên trong c ộng đồng đề u có trách nhiệ m quan tâm góp sức lực tiền c ủa phát triển giáo dục. Mặt khác mọi thành viên đề u phải có nghĩa vụ học tập vì nó mang lại lợi ích trực tiếp cho bản thân, cho các doanh nghiệp và cho toàn xã hội. Cho nên ngườ i đi học phải có nghĩa vụ đóng góp học phí, ngườ i s ử dụng lao động qua đào tạo phải đóng góp chi phí đào tạo. Thứ ba trong nền kinh tế thị trườ ng có sự phân hoá giàu nghèo do đó để công bằng trong cơ hội giáo dục và đào tạo, tạo nên s ự đồng đề u giữa các vùng Đảng và Nhà nước có các chính sách ưu tiên phát triển. Thứ tư, ưu tiên xây dựng các cơ sở đào tạo có chất lượ ng cao. Bởi vì khi quy mô giáo dục mở rộng thì không thể phát triển đề u khắp trên diện rộng các trườ ng có chất lượ ng như nhau. Do đó phải tập trung phát triển một bộ phận nhỏ giáo dục có chất lượ ng cao. Bộ phận giáo dục và đào tạo có chất lượ ng cao sẽ là hạt nhân để từ đó giúp cho việc nâng cao chất lượ ng c ủa cả hệ thống giáo dục. Giáo dục VIệT NAM đang đứng trước những thách thức to lớn trước yê u cầu đổi mới kinh tế xã hội và trước yêu cầu công nghiệp hoá hiện đa ị hoá trước sức ép về nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực. Trong vòng 20 năm tới giáo dục VIệT NAM phải thực hiện được các mục tiêu cơ bản : nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡ ng nhân tài. Mục tiêu thứ nhất là nâng cao mặt bằng dân trí. Vận động thanh thiếu niên dướ i 23 tuổi đi học để nâng số năm đi học trung bình c ủa ngườ i dân ở mức 5 hiện nay lên 9 vào năm 2020. Mặt bằng dân trí được nâng lên và biểu hiện c ủa nó là ngườ i có trình độ văn hoá phổ thông nắm được kiến thức khoa học công nghệ cơ bản. Thứ hai là tăng học sinh các cấp học liên tục. Thứ ba là nâng tỉ lệ những ngườ i có trình độ cử nhân tiến s ĩ ngang bằng với các nước trong khu vực. 12
 14. 13 Mục tiêu thứ hai là đào tạo nguồn nhân lực. Tập trung trước hết vào đào tạo hướ ng nghiệp cho học sinh một cách thiết thực. Để cho mọi ngườ i có kĩ năng lao động kĩ thuật liên tục tăng lên 30% vào năm 2020. Tăng tỉ lệ lao động được đào tạo nghề ở mức 60% năm 2020. Mục tiêu thứ ba là bồi dưỡ ng nhân tài vì nhân tài là động lực c ủa s ự phát triển, là động lực tạo nên các thế mạnh trong hợp tác và cạnh tranh quốc tế. Để bồi dưỡ ng nhân tài Nhà nước chủ trương thành lập một bộ phận giáo dục có chất lượ ng cao có quy mô và chất lượ ng đạ t tiêu chuẩn quốc tế đó là các trườ ng điể m ở bậc học phổ thông và một số trườ ng đại học quốc gia đào tạo đa nghành. Nâng dần tỉ lệ học sinh ở các trườ ng này lên 20% vào nă m 2020. Song song với đào tạo ở trong nước bồi dưỡ ng đào tạo ở nước ngoài cũng rất quan trọng, phải thườ ng xuyên cử các cán bộ khoa học quản lí chủ chốt đi đào tạo ở nước ngoài. Quy mô giáo dục không ngừng phát triển ở các nghành học, các cấp học. Nhưng s ự phát triển không đồng đề u qua các thời kì. Thời kì trước đổi mới giáo dục, giáo dục Việt Nam tuân theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Giáo dục và đào tạo được nhà nước cấp ngân sách hoàn toàn các chỉ tiêu giáo dục được đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhà nước có kế hoạch phân bổ và sử dụng lực lượ ng lao động đã qua đào tạo. Do đó mức tăng quy mô giáo dục do nhà nước hoạch định và năm sau luôn cao hơn nă m trước. Thời kì đổi mới quy mô giáo dục có những biến động lớn lúc đầu có sự giả m sút đột ngột và sau đó tăng dần nhưng mức tăng không đáng kể. Theo số liệu c ủa Tổng C ục thống kê thì nă m học 1986-1987 cả nước có 12482, 9 nghìn học sinh phổ thông thì nă m học 1990-1991 con số đó là 11882, 9 nghìn giả m 5%. Những năm sau số học sinh phổ thông đã tăng lên. So với tỉ lệ tăng dân số trong độ tuổi đi học thì mức tăng lượ ng học sinh đế n trườ ng không đáng kể. Nói khác đi là tỉ lệ học sinh trong độ tuổi đi học giảm đi, thí dụ năm học 86-87 cả nước có 910, 6 nghìn thì năm 90-91 chỉ còn 524, 2 nghìn, giảm 73%. Số học sinh trong độ tuổi đi học trung học liên tục giảm từ nă m 90-93, phần lớn những ngườ i bỏ học là con em lao động nghèo hoặc con em nông dân họ trở thành lao động chính, một bộ phận khác là con em các gia đình thành thị họ c ần có việc làm để nâng cao mức sống tìm việc là m trong các cơ sở tư nhân. Năm 1991-1992 là năm học chặn đứng tình trạng xuống cấp về quy mô giáo dục ở các cấp học. Trong hai năm học sau đó số lượ ng học sinh các cấp học phổ thông đã tăng lên với mức tăng hàng năm là 5%và 7%. 13
 15. 14 Điểm nổi bật c ủa nền giáo dục Việt Nam là tỉ lệ học sinh nữ so với tỉ lệ học sinh nam trong nhiều nă m là không thay đổi ở các bậc học phổ thông và là 93-94%. Đó là thực tế đã có tại VIệT NAM trong khi ở các nước đông dân khác như Trung Quốc, Ân Độ không có. So với thời kì trước năm 1986 thì số học sinh trung học chuyên nghiệp và các trườ ng dạy nghề giả m nhanh năm 86-87 có 156 nghìn thì năm 90-91 là 135, 4 nghìn giảm 15%. Quy mô học sinh trung học chuyên nghiệp đã tăng từ nă m 90-91 đế n nay nhưng xu thế không rõ ràng. Quy mô đào tạo sinh viên đạ i học và cao đẳng có nhiều biến động lớn. Mỗi nă m có khoảng 20 nghìn sinh viên đạ i học cao đẳng chính quy tốt nghiệp. Tỉ lệ sinh viên đạ i học cao đẳ ng trong độ tuổi đ i học c ủa Việt Nam là 2, 3-2, 5%. Tỉ lệ này cao hơn mức 2% c ủa Trung Quốc nhưng lại thấp hơn so với mức 16% c ủa Thái Lan, 10% của Inđônêxia và 40% của Hàn Quốc. Thời kì đầ u số lượ ng sinh viên giảm sút nhưng tăng nhanh trong những nă m gần đây. Nhiều nghiên c ứu cho thấy tình hình trên có hai lí do. Thứ nhất hình thức giáo dục phong phú và có nhiều đổi mới. Thứ hai mức sống c ủa nhiều tầng lớp dân cư đã tăng lên nhiều ngườ i có nguyện vọng học cao hơn để nâng cao địa vị xã hội c ủa mình. Hệ thống giáo dục mở rộng. Hệ thống giáo dục Việt Nam bao gồm giáo dục mầm non mẫu giáo, giáo dục phổ thông, giáo dục đạ i học và trung học chuyên nghiệp. Sau giáo dục đạ i học và hệ thống giáo dục cao học từ 3 đế n 5 nă m để đào tạo thạc s ĩ và tiến s ĩ. Số trườ ng học phát triển nhanh mỗi làng xã có ít nhất một trường tiểu học hoặc trung học cơ sở. Trước tình hình phải tăng số lượ ng ngườ i có trình độ chuyê n môn cao, Nhà nước chủ trương phát triển hệ thống đào tạo đạ i học và cao đẳ ng. Trong điều kiện thiếu giáo viên đạ i học, giáo dục Việt Nam chủ trương lấ y ngườ i trình độ đạ i học dạy đạ i học và đây là trườ ng hợp ngoại lệ bởi vì hầu hết các nước trong khu vực thườ ng mời các giáo sư nước ngoài. Bằng con đườ ng đó giáo dục đạ i học cao đẳ ng Việt Nam đã mở rộng quy mô một cách nhanh chóng và có khả năng đào tạo đa nghành. Hiện nay Việt Nam có 109 trườ ng đạ i học, cao đẳng và đào tạo hơn 200 nghành học. Quy mô giáo dục và đào tạo mở rộng trong suốt 50 năm qua đòi hỏi số giáo viên tăng lên để đáp ứng nhu cầu đó Hiện tại cả nước có 467, 4 nghìn giáo viên phổ thông, trong đó có 288, 2 nghìn tiểu học, 142, 2 trung học cơ sở và 37 nghìn phổ thông trung học. Cả nước có khoảng 9, 7 nghìn giáo viên trung học chuyên nghiệp 6, 2 nghìn giáo viên dạ y nghề và 22 nghìn giảng viên đạ i học và cao dẳng. 14
 16. 15 Trước tình hình chuyển sang nền kinh tế thị trườ ng biên chế giáo dục không tăng đờ i sống một bộ phận đội ngũ giáo viên gặp khó khăn do đó một số bỏ nghề. Năm học 94-95 đã có 20 nghìn giáo viên phổ thông xin thôi việc có nghĩa là năm đõ thiếu 60 nghìn giáo viên phổ thông chủ yếu là giáo viên ở bậc tiểu học. Thiếu giáo viên phổ thông đã trở thành vấn đề bức xúc trong nhiề u năm. Hệ thống đào tạo tại chức. Trong chính sách giáo dục và đào tạo hình thức giáo dục tại chức rất được Nhà nước quan tâ m hình thức này sẽ đáp ứng được 3 yêu cầu cấp bách. Thứ nhất phát triển nguồn nhân lực bổ sung vào lực lượ ng lao động những ngườ i có trình độ cao hơn. Thứ hai tạo điều kiện cho ngườ i nghèo hoặc những ngườ i đang làm việc tại các cơ quan không có điều kiện học tập chính quy tập trung có thể học tập đạ i học và sau đạ i học. Thứ ba khắc phục tình trạng thiếu hụt đội ngũ có chuyên môn cao để xây dựng đất nước sau những nă m bị chiến tranh tàn phá. Số sinh viên đạ i học tại chức liên tục tăng từ 91 đế n 95. Năm 91-92 chỉ có khoảng 17 nghìn học viên đế n năm 94-95 con số đó là 66, 4 nghìn tốc độ tăng khá nhanh so với các nă m trước đó. Hình thức đào tạo tại chức c ũng rất quan tâm đế n yêu cầu đào tạo nghề mới và đào tạo lại nghề. Hệ thống đào tạo tại chức đã có những đóng góp to lớn phát triển đội ngũ cán bộ, trí thức vươn lên trình độ cao để làm chủ các lĩnh vực khoa học công nghệ. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong suốt thời kì 51-90 các nước Liên Xô và Đông Âu, Trung Quốc đã đào tạo cho Việt Nam hơn 52000 sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh. Trong cùng thời gian đó có một số ít sinh viên Việt Nam được các nước Pháp Thuỵ Điển Nhật Bản giúp đào tạo. Đến cuối 1994 do s ự mở rộng giao lưu quốc tế Việt Nam đã có 1900 sinh viên 394sinh viên cao học 715 nghiên c ứu sinh 298 thực tập sinh đang học tập và nghiên cứu tại 25 nước trên thế giới. Nhiều nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam xây dựng hàng nghìn phòng học, thiết bị và đồ dùng học tập. Sự hợp tác trên đã giúp Việt Nam bắt kịp với những thành tựu khoa học kĩ thuật mới. So với các nước thu nhập bình quân đầ u ngướ i thấp như Việt Nam thì nền giáo dục như Việt Nam vẫn được xếp vào loại khá. Tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số mặt yếu kém sau: - Mô hình giáo dục đa nghành và chuyên môn hẹp không thích nghi kịp vời xu thế đổi mới. Nhiều năm đã xảy ra sự mất cân đối giữa đào tạo và sử dụng. Số 15
 17. 16 lượ ng lớn sinh viên ra trườ ng không có việc làm lãng phí ghê gớ m nguồn tri thức và ảnh hưở ng tiêu cực đế n mục tiêu học tập và dẫn đế n tỉ lệ bỏ học cao của học sinh phổ thông. - Cơ cấu đào tạo không hợp lí giữa đào tạo đạ i học và đào tạo nghề. Trong khi cần giải quyết việc làm thì mở rộng quy mô dạy nghề mhưng quy mô đào tạo đại học lại mở rộng do xu thế thanh niên vào đạ i học tăng. - Chất lượ ng giáo dục những nă m gần đây có sự giả m sút ở nhiều cấp có nhiều lí do như : học sinh bỏ học, chất lượng giáo viên các cấp đều yếu theo đánh giá c ủa Bộ giáo dục thì giáo viên không đạt tiêu chuẩn là 60-70%, tình trạng thiếu sách giáo khoa ở tất cả các cấp và giáo trình đạ i học không được cập nhật thông tin tri thức hiện đạ i. 2.1.3. Thực trạng về vai trò huy đ ộng vốn và quản lí vốn của nhà nước: Trước đổi mới trong cơ chế quản lí kinh tế quan liêu bao cấp c ủa một nền kinh tế chỉ huy Việt Nam không có thị trườ ng tài chính với một hệ thống tà i chính tập trung mọi nguồn vốn vào tay Nhà nước để phân phối theo kế hoạch cho từng dự án đầ u tư từng xí nghiệp. Khi công cuộc đổi mới được tuyên bố vào cuối năm 1986 và chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần thì chính sách tài chính đã có sự chuyển đổi một cách mạnh mẽ từ cơ chế đầ u tư trực tiếp bằng Ngân sách sang tín dụng đầ u tư mở rộng liên doanh liên kết huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước. Sự chuyển biến về chính sách tài chính đã làm thay đổi lớn trong cơ cấ u vốn đầ u tư nước ta. Trước kia nguồn vốn chỉ toàn từ ngân sách nhưng khi sang kinh tế thị trườ ng thì các nguồn vốn được giải phóng và làn sóng đầ u tư dâng lên mạnh mẽ ở tất cả các khu vực. Nếu như năm 1988 tỉ lệ đầ u tư c ủa nền kinh tế chỉ đạt 8, 9%GDP thì đế n năm 1991 tỉ lệ tiết kiệ m là 10, 1%và tỉ lệ đầ u tư là 15%. Năm 1994 tỉ lệ tương ứng là 16, 7 và 24%. Tỉ lệ tiết kiệm và đầ u tư đề u tăng nhanh và mạnh ở cả hai khu vực Nhà nước và tư nhân. Nếu như năm 1991 phần thu ngân sách c ủa chính phủ vấn chưa đủ chi thườ ng xuyên thì năm 1992 đã bắt đầ u có tiết kiệ m va năm 1994 tỉ lệ tiết kiệm là 4, 5 % GDP. khu vực tư nhân năm 1994 tỉ lệ tiết kiệ m c ủa hộ gia đình đạt trên 11% GDP trong đó tự đầ u tư của khu vực này đạt 6, 5% GDP phần còn lại được cung cấp cho khu vực doanh nghiệp và chính phủ. Tuy nhiên một phần đáng kể 5%GDP được đầ u tư vào xây dựng nhà ở do đó phần chi cho đầ u tư phát triển kinh tế còn thấp. Trong 5 năm 1991- 1995 ước tính huy động vốn nguốn vốn đầ u tư cho phát triển c ủa toàn xã hội đạt 15- 16 tỉ USD trong đó Nhà nước chiếm 43% (bao gồm đấ u tư từ 16
 18. 17 ngân sách Nhà nước tín dụng đầ u tư Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước tự đầu tư ) phần vốn từ đầ u tư trực tiếp nước ngoài chiếm 37% đầ u tư c ủa dân là 20%. Chính phủ đầ u tư nhiêu hơn cho hạ tầng kinh tế xã hội. Đầu tư c ủa nhâ n dân dẫn tới nhiều cở sở sản xuất c ủa tư nhân được hình thành và hoạt động có hiệu quả phần lớn là có quy mô nhỏ và vừa nhưng c ũng có một số doanh nghiệp tư nhân lớn thu hút nhiều lao động. So sánh với một số các nước Asean tỉ lệ tích luỹ và đầ u tư c ủa Việt Nam đều thấp hơn nhiều. Điều đó cho thấy việc huy động vốn đầ u tư cho phát triển kinh tế ở Việt Nam tuy có những kết quả ban đầ u nhưng vẫn là một lĩnh vực nóng bỏng và thách thức lớn, lâu dài đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đạ i hoá. Thị trườ ng tài chính. Thị trườ ng tài chính Việt Nam gồm 3 yếu tố cấu thành là: thị trườ ng ngầ m, tín dụng thông qua hệ thống Ngân hàng và thị trườ ng phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Thị trườ ng ngầ m được hình thành một cách tự phát để đáp ứng các quan hệ cung cầu về vốn trong nội bộ khu vực dân cư. Thị trườ ng này phát triển mạnh vào 1988- 1992 do hệ thống ngân hàng chưa phát triển kịp để giải quyết nhu cầu về vốn đột ngột tăng trong quá trình đổi mới. Đặc điểm c ủa thị trườ ng này là thời thời gian cho vay ngắn, lãi suất cao nhưng việc vay và cho vay đơn giản thuận tiện. Tuy nhiên độ rủi ro cao vì vậy giai đoạn 1990-1993 đã xảy ra tình trạng đổ vỡ c ủa các tổ chức “họ ” và “hụi ” do việc những ngườ i vay tiền mất khả năng thanh toán hoặc lấy tiền rồi bỏ trốn. Tới nay thị trườ ng này đã thu hẹp và chiếm một tỉ lệ nhỏ. Thị trườ ng tín dụng ngân hàng. Thị trườ ng tín dụng thông qua ngân hàng là thị trườ ng vốn chủ yếu vốn chủ yếu hiện nay tại Việt Nam. Hệ thống ngân hàng đã có bước tiến đáng kể trong những năm đổi mới năm 1988 pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính được ban hành và có hiệu lực từ năm 1990 đã cho phép thành lập các loại ngân hàng sau ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tại Việt Nam, ngân hàng liên doanh, hợp tác xã tín dụng. Từ khi có pháp lệnh này hệ thống ngân hàng đã mạnh cả về số lượ ng và chất lượ ng. Tính bình quân cứ 20000 ngườ i dân có một chi nhánh ngân hàng. Con số này so với các nước trên thế giới còn thấp nhưng là bước tiến đáng kể của Việt Nam. Hệ thống ngân hàng huy động tiền gửi c ủa các 17
 19. 18 tổ chức kinh tế và của các tầng lớp dân cư thông qua hệ thống quỹ tiết kiệm và hợp tác xã tín dụng. Ngân hàng đã đa dạng hoá các hình thức huy động vốn vớ i nhiều hình thức hấp dẫn. M ức tăng huy động vốn c ủa nă m hệ thống ngân hàng năm 1994 đạt 160% năm 1993 chiếm 70% tổng nguồn vốn huy động nă m 1994 đã chiếm 20% GDP. Thị trườ ng trái phiếu cổ phiếu. Trong những nă m gần đây với chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một sự thúc đẩ y thị trườ ng trái phiếu c ổ phiếu phát triển. Việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu dựa trên các văn bản pháp lí sau : - Luật công ty ban hành 1990 quy định về việc phát hành cổ phiếu trá i phiếu c ủa các công ty cổ phần. - Quyết định 202 Ttg 8-6-1991 ban hành quy chế tạm thời về phát hành c ổ phiếu trái phiếu doanh nghiệp nhà nước - Luật doanh nghiệp ban hành tháng 4- 1995. - Nghị định 23CP ngày 22 - 3 –1995 về việc phát hành trái phiếu quốc tế. Thị trườ ng trái phiếu c ổ phiếu đã có sự phát triển cao hơn nhưng cho tới nay quy mô thị trườ ng còn nhỏ bé. Số lượng cổ phiếu còn ít giá trị cổ phiếu chưa đế n 1% GDP thời hạn các loại trái phiếu tới 90% là ngắn hạn (dướ i 1 năm ) còn lại từ 1-3 năm. Tháng 7-2000 nước ta thành lập sở giao dịch chứng khoán đầ u tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đây là một bước tiến vượt bậc tuy nhiên hàng hoá cho thị trườ ng này còn quá ít thị trườ ng chưa có sự sôi động. Chưa có sự chuẩn mực về công khai hoá, vế kế toán kiể m toán đối với các công ty phát hành trái phiế u cổ phiếu điếu đó làm cho ngườ i đâu tư lo ngại vì s ự rủi do c ủa các cổ phiếu trái phiếu do các công ty phát hành. Đầu tư trực tiếp (FDI). Tổng vốn đầ u tư tuy tăng nhanh tăng 50% hàng năm trong thời kì 1989- 1995 nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu c ầu và khả năng phát triển thị trườ ng vốn cho quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam. Tổng vốn đầ u tư được thực hiện chiếm tỉ trọng 34% vốn đăng kí tương đối khá nhưng đó chưa phải là tỉ trọng cao nhất có thể đạt được do nhiếu nguyên nhân gây chậm trễ việc thực hiện dự án như kéo dài thời gian xét cấp đất giải phóng mặt bằng và nhiều thủ tục rườ m rà khác. Hệ thống chính sách chưa hoàn thiện thiếu đồng bộ, không đủ mức c ụ thể thườ ng hay thay đổi, đặc biệt việc thi hành pháp luật còn tuỳ tiện. Quy 18
 20. 19 hoạch kinh tế và lãnh thổ kêu gọi vốn đầ u tư nước ngoài chưa được xác định c ụ thể triển khai chậm chạp gây bị động cho c ả hai phía đầ u tư và xét duyệt dự án. Hiện nay Việt Nam chưa có nhiều đối tác mạnh có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Việc góp vốn c ủa bên Việt Nam trong nhiều dự án quá thấp, chủ yếu bằng quyền sử dụng đấ t. Trong một số dự án bên nước ngoài góp vốn bằng thiết bị công nghệ lạc hậu với giá cao và bên Việt Nam c òn có nhiều sơ hở trong tiêu thụ sản phẩm. Viện trợ phát triển chính thức (ODA ). Thời kì 1991-1995 giá trị ODA cho Việt Nam bình quân mỗi năm đạt khoảng 480 triệu USD. Thực tế cho thấy tiềm năng vốn nước ngoài tuy lớn nhưng việc khai thác huy động còn nhiều khó khăn và còn đang ở mức thấp. Tháng 11-1993 các nhà tài trợ tại Hội nghị quốc tế tại Pari cam kết hỗ trợ phát triển 1, 86 tỉ USD vào tháng 11-1994 nhóm tư vấn cam kết hỗ trợ phát triển 1, 95 tỉ USD. Vấn đề là phải giải ngân, tiếp nhận nhanh chóng và sự dụng có hiệu quả Việt Nam vẫn trong tình trạng thiếu quy hoạch chung về kêu gọi ODA là m cơ sở cho việc vận động các dự án c ụ thể. Phân bố dàn trải thời gian thẩ m định kéo dài, giải phóng đề n bù di dân chậ m chạp nhất là đối với các dự án cần diện tích mặt bằng lớn Hiện nay chưa có số liệu thống kê chính thức cho phép nghiên cứu tin cậy và chi tiết về cơ cấu và hiệu quả vốn đầu tư tại Việt Nam. Theo nhiều tài liệu thì thời kì 1989-1994 hệ số ICOR của Việt Nam vào khoảng 1, 8-2, 4 trong nông nghiệp 1, 5 đế n 2, 0 trong công nghiệp 2, 5 đến 3, 0 và trong dịch vụ và kết cấu hạ tầng 3, 0 đến 4, 0 hoặc hơn nữa. Hệ số ICOR c ủa Việt Nam được đành giá là thấp so với nhiều nước đang phát triển khác. Các chuyên gia của ngân hàng thế giới đưa ra 3 lí do giải thích cho điều trên là : n Một là nhiều dự án đầ u tư lớn từ thập kỉ trước đến giai đoạn phát huy hết công suất. n Hai là do tác động c ủa cơ chế mới là m cho các tiềm năng được phát huy tốt hơn mà không cần thêm vốn. n Ba là các ngành sản xuất cần nhiều lao động mà không cần nhiều vốn đã có bước phát triển khá trong những năm qua. 2.1.4. Thực trạng về vai trò quản lý c ủa nhà nước về thương mại và thuế quan 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2