intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống FRAMEWORK hỗ trợ các hình thức thi trắc nghiệm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
48
lượt xem
2
download

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống FRAMEWORK hỗ trợ các hình thức thi trắc nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các vấn đề nghiên cứu mà "Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống FRAMEWORK hỗ trợ các hình thức thi trắc nghiệm" đề cập tới bao gồm: Tìm hiểu các loại câu hỏi trắc nghiệm; Xây dựng một bộ khung (FRAMEWORK) có tính tiến hóa cao, phục vụ cho việc soạn câu hỏi, đề thi cũng như thi cử; Xây dựng một hệ thống thi thử nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống FRAMEWORK hỗ trợ các hình thức thi trắc nghiệm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> ƒ MAI HẢI THANH<br /> ƒ ĐÀO PHƯƠNG THÚY<br /> <br /> 0112113<br /> 0112448<br /> <br /> TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG<br /> HỆ THỐNG FRAMEWORK<br /> HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC<br /> TRẮC NGHIỆM<br /> <br /> LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> Tp.HCM, 2005<br /> <br /> 1<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> ƒ MAI HẢI THANH<br /> ƒ ĐÀO PHƯƠNG THÚY<br /> <br /> 0112113<br /> 0112448<br /> <br /> TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG<br /> HỆ THỐNG FRAMEWORK<br /> HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC<br /> TRẮC NGHIỆM<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> ThS. TRẦN MINH TRIẾT<br /> ThS. NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG<br /> <br /> Tp.HCM, 2005<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường<br /> Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TpHCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực<br /> hiện đề tài luận văn tốt nghiệp này.<br /> Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Trần Minh Triết và Thầy Nguyễn Tấn<br /> Trần Minh Khang đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời<br /> gian thực hiện đề tài.<br /> Chúng em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng<br /> dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu trong những năm học<br /> vừa qua.<br /> Chúng con xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với Ông Bà, Cha Mẹ đã chăm<br /> sóc, nuôi dạy chúng con thành người.<br /> Xin chân thành cám ơn các anh chị và bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ và động viên<br /> chúng em trong thời gian học tập và nghiên cứu.<br /> Mặc dù chúng em đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng<br /> cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em<br /> kính mong nhận được sự cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô và<br /> các bạn.<br /> Sinh viên thực hiện,<br /> Mai Hải Thanh & Đào Phương Thúy<br /> 07/2005<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................... i<br /> DANH SÁCH CÁC HÌNH...............................................................................v<br /> DANH SÁCH CÁC BẢNG............................................................................ ix<br /> Chương 1<br /> <br /> Tổng quan....................................................................................1<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Xu hướng chung...........................................................................................1<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Hình thức thi trắc nghiệm ............................................................................2<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Lý do và mục tiêu của đề tài ........................................................................3<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Cấu trúc của báo cáo: .................................................................................3<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> Chuẩn, chuẩn trắc nghiệm và đặc tả IMSQTI .......................5<br /> <br /> 2.1<br /> Chuẩn và chuẩn trắc nghiệm .......................................................................5<br /> 2.1.1<br /> Giới thiệu chung..................................................................................5<br /> 2.1.2<br /> Tổ chức IMS .......................................................................................6<br /> 2.2<br /> Đặc tả IMSQTI (Question and Test Interoperability) ...............................11<br /> 2.2.1<br /> Lịch sử các phiên bản:.......................................................................11<br /> 2.2.2<br /> Mục đích thiết kế...............................................................................11<br /> 2.2.3<br /> Cấu trúc tổ chức bài thi và câu hỏi....................................................13<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> Phân loại câu hỏi trắc nghiệm .................................................15<br /> <br /> 3.1<br /> Sơ đồ lớp interaction .................................................................................15<br /> 3.1.1<br /> interaction..........................................................................................15<br /> 3.1.2<br /> inlineInteraction ................................................................................15<br /> 3.1.3<br /> blockInteraction.................................................................................16<br /> 3.2<br /> <br /> Sơ đồ lớp choice.........................................................................................16<br /> <br /> 3.3<br /> Các loại câu hỏi phân loại theo interaction ..............................................17<br /> 3.3.1<br /> choiceInteraction ...............................................................................17<br /> 3.3.2<br /> orderInteraction .................................................................................18<br /> 3.3.3<br /> associateInteraction ...........................................................................18<br /> 3.3.4<br /> matchInteraction................................................................................19<br /> 3.3.5<br /> gapMatchInteraction .........................................................................19<br /> 3.3.6<br /> inlineChoiceInteraction .....................................................................20<br /> 3.3.7<br /> textEntryInteraction...........................................................................20<br /> 3.3.8<br /> extendedTextInteraction....................................................................21<br /> 3.3.9<br /> hottextInteraction ..............................................................................21<br /> <br /> i<br /> <br /> 3.3.10<br /> 3.3.11<br /> 3.3.12<br /> 3.3.13<br /> 3.3.14<br /> 3.3.15<br /> 3.3.16<br /> 3.3.17<br /> 3.3.18<br /> 3.3.19<br /> <br /> hotspotInteraction..............................................................................22<br /> selectPointInteraction........................................................................23<br /> graphicOrderInteraction ....................................................................24<br /> graphicAssociateInteraction..............................................................25<br /> graphicGapMatchInteraction.............................................................26<br /> positionObjectInteraction ..................................................................26<br /> sliderInteraction.................................................................................27<br /> drawingInteraction ............................................................................27<br /> uploadInteraction...............................................................................27<br /> customInteraction..............................................................................27<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> Kiến trúc chung của phần mềm ..............................................28<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> Phát biểu bài toán: ....................................................................................28<br /> <br /> 4.2<br /> Mô hình kiến trúc và tổ chức hoạt động ....................................................30<br /> 4.2.1<br /> Engine ...............................................................................................30<br /> 4.2.2<br /> ETSONLINE.....................................................................................36<br /> 4.2.3<br /> ETSClient..........................................................................................45<br /> 4.2.4<br /> InteractionDefinition .........................................................................49<br /> 4.2.5<br /> ImportExportEngine..........................................................................50<br /> 4.2.6<br /> QuestionsPlugins...............................................................................50<br /> 4.2.7<br /> UserInterfacePlugins .........................................................................50<br /> 4.2.8<br /> ETSPluginService .............................................................................50<br /> 4.2.9<br /> HelpCenter ........................................................................................51<br /> 4.3<br /> Thiết kế dữ liệu ..........................................................................................53<br /> 4.3.1<br /> Lược đồ các bảng dữ liệu ..................................................................53<br /> 4.3.2<br /> Danh sách và chức năng các bảng dữ liệu ........................................53<br /> <br /> Chương 5<br /> 5.1<br /> <br /> Module quản lý .........................................................................55<br /> <br /> Đặc tả yêu cầu chức năng của module quản lý .........................................55<br /> <br /> 5.2<br /> Mô hình Use-Case .....................................................................................56<br /> 5.2.1<br /> Lược đồ chính của mô hình Use-Case ..............................................56<br /> 5.2.2<br /> Đặc tả một số Use-Case chính ..........................................................58<br /> 5.3<br /> Các lược đồ tuần tự chính .........................................................................64<br /> 5.3.1<br /> Lược đồ tuần tự “CreateFolder”:.......................................................64<br /> 5.3.2<br /> Lược đồ tuần tự “ChangeRole”:........................................................65<br /> 5.3.3<br /> Lược đồ tuần tự “CreateMember”: ...................................................65<br /> 5.3.4<br /> Lược đồ tuần tự “UpdateDataFromWin”:.........................................66<br /> 5.3.5<br /> Lược đồ tuần tự “ExportToMSWord”: .............................................66<br /> 5.4<br /> Các màn hình giao diện chính và hướng dẫn sử dụng ..............................67<br /> 5.4.1<br /> Chức năng quản lý câu hỏi................................................................67<br /> 5.4.2<br /> Chức năng quản lý đề thi...................................................................69<br /> 5.4.3<br /> Chức năng quản lý thành viên...........................................................71<br /> 5.4.4<br /> Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi..................75<br /> <br /> ii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2