intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
31
lượt xem
8
download

Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của "Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME" là tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Game trong 3DGameStudio, trong đó đi sâu nghiên cứu các vấn đề: Tìm hiểu về WED - Một trương trình thiết kế khung cảnh trong Game; Tìm hiểu về MED - Một chương trình thiết kế các mô hình trong Game; Tìm hiểu về SED - Trình soạn thảo dùng để viết các câu lệnh Script để kết nối các mô hình được tạo ra trong MED, các khung cảnh được tạo ra trong WED và sử dụng những hàm có sẵn trong SED hoặc trong các DLL để tạo thành một GAME hoàn chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨC<br /> <br /> NGUYỄN THANH PHONG<br /> <br /> ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO<br /> TRONG XÂY DỰNG GAME<br /> <br /> KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> TP. HCM, 2005<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨC<br /> <br /> NGUYỄN THANH PHONG - 0112191<br /> <br /> ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO<br /> TRONG XÂY DỰNG GAME<br /> KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> TH.S BÙI TIẾN LÊN<br /> <br /> NIÊN KHÓA 2001-2005<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> ......................................................................................................<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em sẽ không thể hoàn thành luận văn nếu không có sự hướng dẫn và chỉ<br /> bảo tận tình của thầy Bùi Tiến Lên. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo của<br /> thầy.<br /> Em cũng rất cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin trường<br /> Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt<br /> những kiến thức quý báu và tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của của tất cả các bạn trong<br /> quá trình thực hiện luận văn.<br /> Em cũng muốn cảm ơn những người thân trong gia đình đã động viên, giúp<br /> đỡ và tạo điều kiện để hoàn thành luận văn.<br /> Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn với tất cả sự nổ lực của bản thân,<br /> nhưng luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong<br /> nhận được sự thông cảm và chỉ bảo tận tình của các thầy cô và các bạn.<br /> Tp.HCM 7/2005<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thanh Phong<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản