intTypePromotion=3

Luyện tập và ôn thi môn Hóa

Chia sẻ: Bui Duy Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
141
lượt xem
29
download

Luyện tập và ôn thi môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập và ôn thi môn Hóa

  1. Tài liệu khóa học: Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì 2 phân tử CuFeS2 sẽ A. nhường 22 electron. B. nhận 22 electron. C. nhường 26 electron. D. nhường 24 electron. Câu 2: Trong phản ứng: 3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH Nguyên tố Mn A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. D. không bị oxi hoá, không bị khử. Câu 3: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH  → NaNO2 + NaNO3 + H2O Phân tử NO2 A. chỉ là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. không phải chất oxi hoá, không phải chất khử. o Câu 4: Trong phản ứng phân huỷ: 4HNO3  4NO2 + O2 + 2H2O t → Axit nitric đóng vai trò gì ? A. Chỉ là chất tạo môi trường. B. Chỉ là chất khử. C. Chỉ là chất oxi hoá. D. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. Câu 5: Phan ứng có sư thay đôi số oxi hoá cua săt là ̉ ̉ ̉ ́ A. dd FeSO4 + dd NaOH. B. dd FeCl3 + dd AgNO3. ̣ C. Fe2O3 + dd H2SO4 đăc, nong. ́ ̃ D. Fe(OH)2 + dd HNO3 loang. Câu 6: Trong phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Axit H2SO4 đóng vai trò A. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. chỉ là chất tạo môi trường. D. chỉ là chất oxi hoá. Câu 7: Cho phản ứng: 8Al + 30 HNO3  → 8 Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (d + e) bằng A. 15. B. 9. C. 12. D. 18. Câu 8: Có phản ứng: 4Mg + 5H2SO4  → 4MgSO4 + X + 4H2O Cho biêt tât cả cac hệ số đêu đung. Hoi X là chât gì ? ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
  2. Tài liệu khóa học: Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học A. SO2. B. S. C. SO3. D. H2S. Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: 3Fe3O4 + 28HNO3  → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất là A. 34. B. 55. C. 47. D. 25. Câu 10: Cho phản ứng: a FexOy + b HNO3  → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (a + b + e) bằng A. 24x – 4y + 3. B. 1 + 9x – 3y. C. 18x – 3y + 3. D. 1 + 12x – 2y. Câu 11: Cho phản ứng: (5x – 2y) M + (18x – 6y) HNO3 → (5x – 2y) M(NO3)n + 3NxOy + (9x – 3y) H2O Biêt tât cả cac hệ số đêu đung. Kim loai M là ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Al. Câu 12: Cho phương trình hoá học: (5x-2y)Fe3O4 + HNO3  3(5x-2y) Fe(NO3)3 + → NxOy+ H2O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là A. 13x – 9y. B. 46x – 18y. C. 45x – 18y. D. 23x – 9y. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản