intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu bản cam kết không dạy thêm, học thêm

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

600
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm “ngoài nhà trường được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, là mẫu cam kết lĩnh vực giáo dục, các thầy cô giáo sẽ viết và ký vào đầu năm học. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết không dạy thêm, học thêm

  1.    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT …………… Độc lập ­ Tự do ­ Hạnhphúc TRƯỜNG ……………………… BẢN CAM KẾT (Không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường) Kínhgửi: Hiệu trưởng trường ............................................................................................. Tên tôi là: .............................................................................................................................. Ngày sinh: ............................................................................................................................. Trình độ chuyên môn: .......................................................................................................... Sau khi được nhà trường phổ biến, quán triệt thông tư số 17/2012/TT­BGD&ĐT  ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTvề ban hành quy định dạy thêm học  thêm.  Hướng dẫn số        /SGD&ĐT­GDTH ngày        tháng 8 năm …  của Sở GD&ĐT  ……… về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20… ­20… cấp tiểu học;  Hướng dẫn số     /PGD&ĐT …………  ngày     /8/20… về hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ năm học 20…­ 20… của Phòng GD&ĐT ………………………….. Bản thân tôi xin cam kết thực hiện như sau : 1. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung văn bản đã được nhà trường phổ biến 2. Xin cam đoan không tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc những quy định theo nội dung văn bản  đồng chí Hiệu trưởng đã phổ biến. Nếu bản  thân tôi làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách  nhiệm và chịu hình thức kỷ luật do Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định                                                                                                                                ………… …, ngày … tháng … năm 20…                                                                                            Người cam kết
  2. DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG …………… KÍ CAM KẾT KHÔNG TỔ CHỨC DẠY THÊM TRONG,  NGOÀI NHÀ TRƯỜNG. NĂM HỌC …­ … TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ KÍ GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28                                                                     ……………, ngày … tháng … năm 20…          Hiệu trưởng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2