intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN PHÁP LỆNH GIÁ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

322
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản cam kết thực hiện pháp lệnh giá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN PHÁP LỆNH GIÁ

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……… ……… BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN PHÁP LỆNH GIÁ Tôi tên là:……………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:…...…………..cấp ngày:….…..tại……………… Trình độ chuyên môn:……………………….………….……………..…..… Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề:………… ………………………………………..…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp lệnh Giá. Nếu vi phạm tôi xin chịu ho àn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bình Phước, ngày…………tháng…………năm………….. Người làm cam kết (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. Ghi chú: - Địa chỉ: Ghi đầy đủ theo địa chỉ đăng ký thường trú. - Trình độ chuyên môn: Ghi theo bằng cấp chuyên môn (Bác sỹ, Dược sỹ, Lương y, …………..). - Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề: Ghi rõ loại hình đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2