Mẫu bảng kê biên lai thu có mệnh giá

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
164
lượt xem
25
download

Mẫu bảng kê biên lai thu có mệnh giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03/BK-BLMG Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số: ……………….. Ngày ……………… bảng kê biên lai thu có mệnh giá (Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) Mã chương:……… Mã ngành KT (K)….. TT Loại mệnh giá Số tờ Tổng số tiền Trong đó T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Người lập bảng kê (Ký, ghi rõ họ, tên) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng kê biên lai thu có mệnh giá

  1. CƠ QUAN THU (KBNN)............ Mẫu số: 03/BK-BLMG Không ghi vào Theo TT số 128/2008/TT-BTC khu vực này ngày 24/12/2008 của BTC Số: ……………….. Ngày ……………… BẢNG KÊ BIÊN LAI THU CÓ MỆNH GIÁ (Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) Mã chương:……… Mã ngành KT (K)….. Loại Trong đó TT Số tờ Tổng số tiền mệnh giá T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Người lập bảng kê (Ký, ghi rõ họ, tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản