MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Chia sẻ: Thai Hau Tu Hy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
343
lượt xem
23
download

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

  1. Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số : Tờ số:……. /BKLS BẢNG KÊ LÂM SẢN (Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................) Tên lâm sản Nhóm gỗ Đơn vị Số lượng Khố i TT Quy Ghi chú lượng tính cách lâm sản 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngày..........tháng.........năm 20..... XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản