MẪU BẢNG KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ LÀM VIỆC, DỤNG CỤ QUẢN LÝ THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
318
lượt xem
24
download

MẪU BẢNG KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ LÀM VIỆC, DỤNG CỤ QUẢN LÝ THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kiểm kê công cụ, dụng cụ làm việc, dụng cụ quản lý thuộc tài sản cố định của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ LÀM VIỆC, DỤNG CỤ QUẢN LÝ THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Bảng kiểm kê 03/TSCĐ Đơn vị kiểm kê: BẢNG KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ LÀM VIỆC, DỤNG CỤ QUẢN LÝ ……………………… THUỘC TSCĐ CỦA DOANH NGHIỆP ……………………………………….. Có đến 0 giờ 1/7/2011 Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ) Đơn vị tính: đồng Số Tên Nă Nă Hiện Hiện Số lượng Theo sổ Theo kiểm kê Chênh lệch m trạng trạng T TSC m sách T Đ và sản đưa sử quản ký xuất vào dụng lý Tổng số Do kiểm kê Do xác định lại Nguyê Giá Theo giá Theo giá hiệu sử TSC TSC trị sổ sách xác định n giá dụn hiện còn
  2. Đ Đ trạng lại lại g sử hiện The The dụng đan Nguyê Gi Nguyê Gi Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị g sử o sổ o còn lại: còn lại: còn lại: n giá á n giá á giá: giá: giá: dụn sách kiểm trị trị g kê cò cò Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả n n gm gm gm gmg mg m lại lại A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 =11 =12 =13 =14 +15 +16 +17 +18
  3. Ngày tháng năm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) Hệ thống mã số: 1. Mã dùng cho cột E (Hiện trạng sử dụng TSCĐ) + TSCĐ đang dùng trong SXKD mã số 1 + TSCĐ chưa dùng mã số 2 + TSCĐ không cần dùng mã số 3 + TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4 2. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng quản lý TSCĐ): + TSCĐ có trong sổ sách mã số 1. + TSCĐ có trong kiểm kê mã số 2
  4. + TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có trong kiểm kê mã số 3
Đồng bộ tài khoản