Mẫu bảng thanh toán chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
623
lượt xem
88
download

Mẫu bảng thanh toán chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng thanh toán chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng thanh toán chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C74- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ BHXH huyện……………… ngày của Bộ trưởng BT BẢNG THANH TOÁN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH Tháng…...năm……. Số:…………. Họ và tên………………………Số chứng minh thư:……...………Địa chỉ:……………………….. Là đại diện của Ban đại diện chi trả xã (phường)……………….Quận (huyện)……………………… Số phải trả Số thực trả Số chưa trả STT Loại đối tượng Số người Số tiền Số người Số tiền Số người Số tiền A B 1 2 3 4 5 6 Tổng cộng Tổng số tiền thực trả (bằng chữ)……………………………… Ấn định số người……………………………… Ngày……tháng…..năm…… Ngày……tháng…..năm Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Người đề nghị thanh (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)
  2. Mẫu số: C74- HD ành theo QĐ số: /QĐ-BTC y của Bộ trưởng BTC BHXH …. …… Cơ quan BHXH duyệt số thực trả Số người Số tiền 7 8 …………………………………… Ngày……tháng…..năm…… Người đề nghị thanh toán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản