Mẫu báo cáo chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
4
download

Mẫu báo cáo chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  1. Phụ lục 9 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp, tổ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM chức đưa đi hoặc Sở Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LĐTBXH) …………, ngày tháng năm……. BÁO CÁO Chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài Quý …….năm…… 1. Số dư kinh phí kỳ trước chuyển sang: 2. Số kinh phí nhận trong kỳ: 3. Số chi hỗ trợ trong kỳ Stt Nội dung Số lao động Số tiền 1 Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại
  2. ngữ, kiến thức cần thiết 2 Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động theo đề án thí điểm 3 Hỗ trợ cho thân nhân người lao động bị chết ở nước ngoài 4 Hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật phải về nước trước thời hạn 5 Hỗ trợ rủi ro khác Cộng 4. Số dư kinh phí kỳ này: Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản