intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
1
download

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 31-CBH MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Quý …. Năm … STT Họ và Tên Số tiền khấu trừ chuyển cơ quan thi hành án 1 Số tiền chi trực tiếp cho đối tượng 2 Số tiền chi qua tài khoản ATM 3 Tổng số tiền Ghi chú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  1. Mẫu số 31-CBH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI ……….. BÁO CÁO DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Quý …. Năm … Họ và Tên Số tiền khấu Số tiền chi Số tiền Tổng số STT Ghi chú trừ chuyển trực tiếp tiền chi qua tài cơ quan thi cho đối khoản tượng hành án ATM A B 1 2 3 4 C Loại chế độ I Tổng cộng …….., ngày …. tháng …. năm …. Người lập Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản