intTypePromotion=1

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài: Họ và tên đại lý bảo hiểm 2 ĐẠI LÝ CÁ NHÂN Ngày tháng năm sinh 3 Số CMTND/ Mã số thuế 4 Chứng chỉ đại lý bảo hiểm Số 5 Ngày 6 Hợp đồng đại lý bảo hiểm Số 7 Ngày 8 9 10 Ngày thôi việc Vi phạm quy định ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

  1. (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài: .................................................................... - Kỳ báo cáo: …………………….từ ……………………đến ............................................................. Họ và Ngày Chứng chỉ Hợp đồng đại lý bảo đại lý bảo Ngày Vi phạm tên đại tháng Số CMTND/ STT hiểm hiểm thôi quy lý bảo năm Mã số thuế việc định hiểm sinh Số Ngày Số Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ĐẠI LÝ CÁ NHÂN A1 A2 B ĐẠI LÝ TỔ CHỨC B1 Tên tổ chức B1.1. Cá nhân thuộc tổ chức B1.2. B2 Tên tổ chức B2.1. Cá nhân thuộc tổ chức B2.2 …., ngày... tháng...năm .... Người lập biểu Người đại diện trước pháp luật (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản