MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Chia sẻ: Thai Hau Tu Hy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
172
lượt xem
15
download

MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 03-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

  1. Bộ, tỉnh:..................................................................... Mẫu số 03-ĐK/TSNN Đơn vị chủ quản:………………………………………. (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính) Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………... Mã đơn vị:.................................................................. Loại hình đơn vị:.......................................................... BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ T Ừ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN TÀI SẢN KÝ HIỆU NƯỚC NĂM GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NGÀY, SẢN SẢN THÁNG, TOÁN (cái, chiếc) XUẤT XUẤT NĂM SỬ (ngàn đồng) DỤNG HĐ sự nghiệp HĐ Nguyên giá Giá QLNN trị khác Nguồn Nguồn Kinh Không còn NS khác doanh KD lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1- Tài sản ... 2- Tài sản ... 3- Tài sản ... … Tổng cộng: ........., ngày..... tháng..... năm ...... ............, ngày..... tháng..... năm ...... XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN T HỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, T Ổ CHỨC, ĐƠN VỊ (Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu) - Báo cáo kê khai lần đầu: □ - Báo cáo kê khai bổ sung: □ (Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng Báo cáo k ê khai bổ sung)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản