intTypePromotion=1

Mẫu BÁO CÁO TĂNG, GIẢM LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
209
lượt xem
4
download

Mẫu BÁO CÁO TĂNG, GIẢM LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu BÁO CÁO TĂNG, GIẢM LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Tháng …. quý … năm … BIẾN ĐỘNG TĂNG SỐ PHẢI Tăng do điều CHI THÁNG Số Hưởng mới Chuyển đến Tăng khác chỉnh mức TRƯỚC LOẠI ĐỐI TƯỢNG TT hưởng BIẾN ĐỘNG GIẢM Hết hạn hưởng Chết Chuyển đi Giảm khác Giảm do điều chỉnh mức hưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu BÁO CÁO TĂNG, GIẢM LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  1. Mẫu ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….. BÁO CÁO TĂNG, GIẢM LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Tháng …. quý … năm … BIẾN ĐỘNG TĂNG BIẾN ĐỘNG GIẢM SỐ PHẢI Tăng do điều Giảm do CHI THÁNG Hết hạn Số Hưởng mới Chuyển đến Tăng khác chỉnh mức điều chỉnh Chết Chuyển đi Giảm khác TRƯỚC LOẠI ĐỐI TƯỢNG hưởng TT hưởng mức hưởng Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. NSNN ĐẢM BẢO 1 Hưu quân đội Tr.đó phụ cấp khu vực Hưu công nhân 2 viên chức Tr.đó phụ cấp khu vực Trợ cấp công nhân 3 cao su Tr.đó phụ cấp KV 4 Trợ cấp 91 5 Trợ cấp TNLĐ Tr.đó: - Phụ cấp khu vực
  2. - Trợ cấp phục vụ 6 Trợ cấp BNN Tr.đó: - Phụ cấp khu vực - Trợ cấp phục vụ 7 Trợ cấp tuất ĐSCB 8 Trợ cấp tuất ĐSND 9 Trợ cấp 613 QUỸ BHXH ĐẢM B BẢO Quỹ BHXH bắt I buộc 1 Hưu quân đội Tr.đó phụ cấp khu vực Hưu công nhân 2 viên chức Tr.đó phụ cấp khu vực 3 Trợ cấp cán bộ xã 4 Trợ cấp TNLĐ Tr.đó - Phụ cấp khu vực - Trợ cấp phục vụ 5 Trợ cấp BNN
  3. Tr.đó - Phụ cấp khu vực - Trợ cấp phục vụ 6 Trợ cấp tuất ĐSCB 7 Trợ cấp tuất ĐSND Quỹ BHXH tự II. nguyện 1 Hưu 2 Trợ cấp tuất ĐSCB 3 Trợ cấp tuất ĐSND Quỹ BH thất III. nghiệp 1 Thời hạn 3 tháng 2 Thời hạn 6 tháng 3 Thời hạn 9 tháng 4 Thời hạn 12 tháng Cộng (A + B) ……, ngày …. tháng …. năm… TP. Chế độ BHXH Giám đốc BHXH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2