Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Báo cáo tình hình thu nộp thuế (Mẫu số: 03/UNTH)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

16
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu (Mẫu số: 03/UNTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình thu nộp thuế (Mẫu số: 03/UNTH)

  1. Mẫu số: 03/UNTH (Ban hành kèm theo Thông  tư số 156/2013/TT­BTC   ngày 6/11/2013 của BTC) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc .........., ngày ... tháng ... năm ... BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU Kính gửi: ...(tên cơ quan thuế)........... Căn cứ  Hợp đồng  ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........  giữa  ...(tên   cơ   quan   thuế)  ...........   và  ...(tên   của   bên   được   uỷ   nhiệm   thu   thuế)...............; ...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)............... tổng hợp báo cáo việc thu  nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau: 1. Kết quả thu thuế theo hợp đồng uỷ nhiệm thu: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Số tiền thuế thu được  Số  Số  đã nộp vào Ngân sách  Số tiền  tiền  tiền  Số tiền  Nhà nước (NSNN) thuế đã  Loại thuế STT thuế  thuế  thuế còn  Số  Ngày  thu chưa  được uỷ  phải  đã  phải thu Số  chứng  chứng  nộp vào  nhiệm thu thu thu tiền từ nộp  từ nộp  NSNN tiền tiền (1) (2) (3) (4) (5)=(3)­(4) (6) (7) (8) (9)=(4)­(6) 1 Thuế ... ... ....... Cộng ­ Danh sách các hộ  gia đình, các cá nhân kinh doanh, hộ  kinh doanh còn nợ  tiền thuế được đính kèm theo. 2. Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền thuế như trên: .......................................................................................................................................... 3. Số kinh phí uỷ nhiệm thu đề nghị chi trả trên số thuế đã thu được nộp vào  Ngân sách Nhà nước: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Tỷ lệ trích thù  Loại thuế được uỷ  Số tiền thuế đã thu  Số tiền thù lao  STT lao kinh phí uỷ  nhiệm thu được nộp vào NSNN được hưởng nhiệm thu (1) (2) (3) (4) (5)=(3x(4) 1 Thuế... ... ...... Cộng
  2. ...(Tên của bên được uỷ  nhiệm thu thuế)................... thông báo để  cơ  quan  Thuế biết./. BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU (chức danh người đại diện ­ nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ­ nếu có)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2